по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Ekonomický úsek

Posláním ekonomického úseku GK je vytvářet podmínky pro zlepšování exportní a investiční pozice ČR v Severozápadním federálním okruhu RF.

K jeho hlavním úkolům patří:

  • zpracovávat informace o hospodářském vývoji regionu;
  • vyhledávat exportní, investiční a privatizační příležitosti a zprostředkovávat je podnikatelské veřejnosti prostřednictvím stránek GK, portálů Export.cz a BusinessInfo.cz;
  • asistovat českým podnikům při navazování kontaktů, a to zejména se státními institucemi a významnými podniky regionu;
  • napomáhat českým podnikatelským subjektům, hospodářským komorám, oborovým svazům, asociacím a aliancím při orientaci na místním trhu, a to v přímé součinnosti s kanceláří CzechTrade;
  • podporovat prosazování českých firem v teritoriu formou firemních prezentací, seminářů, obchodních misí a veletrhů;
  • přispívat k realizaci úkolů vyplývajících z činnosti Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi ČR a RF, a to zejména jejích regionálních pracovních skupin pro spolupráci se Sankt Peterburgem a Leningradskou oblastí;
  • napomáhat orgánům státní (regionální) správy ČR při plnění jim stanovených úkolů ve vztahu k danému regionu.

Kontakt:

Luboš Laštůvka
Vedoucí ekonomického úseku
Tel.: +7 812 2710459
Fax: +7 812 2714615
E-mail: commerce_petersburg@mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/petersburg