по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Republika Komi - ruský lídr ve zpracování dřevní biomasy

(Archivní článek, platnost skončena 01.10.2020 / 10:00.)

Republika Komi je jedním z jedenácti regionů Severozápadního federálního okruhu Ruské federace. Ačkoliv počet obyvatel této Republiky nedosahuje 1 mil. osob, region se stal průkopníkem ve zpracování dřevní biomasy. 87,2% rozlohy území je pokryto lesy (z nichž 56% smrk, 25,2% borovice a 16,3% bříza), nachází se zde více jak 30% veškerých zásob dřeva severozápadní části Ruska. Dřevoobráběcí průmysl zahrnuje široké spektrum činností od těžby třeba po výrobu celulózy, papíru a kartónu. Vedlejším produktem výroby je však značné množství dřevního odpadu (generováno je až 1,5 mil. tun odpadu ročně), který představuje nejen pro místní zpracovatelské podniky dlouhodobý problém. Místní vláda se proto rozhodla vzniklou situaci aktivně řešit. Dnes je Republika Komi prezentována jako úspěšný příklad, kdy se daří využívat a profitovat z dřevního odpadu nehledě na absenci dotací či jiných subvencí ze strany státu.

V první etapě se Vláda Republiky Komi zaměřila na analýzu stavu a následnou kumulaci dřevního odpadu v jednotlivých rajónech republiky, v druhé (aktuální) pak na převod municipálních kotelen a některých sociálních objektů na biopalivo. V červnu 2016 vydala Vláda nařízení, kterým stvrdila „road map“ rozvoje bioenergetiky pro období 2016-2018. Cílem těchto kroků má být vybudování nových provozů, které budou v roce 2018 generovat 128 400 tun pelet, briket a palivové štěpky, což představuje více jak dvojnásobný nárůst dřevního paliva oproti výchozímu roku 2016 (53 400 tun/ročně). Hybnou silou celého procesu je místní výrobce teplené energie, který postupně převádí kotelny na tento typ paliva (v Republice Komi již funguje 60 kotelen na brikety a 5 na pelety). Činí tak zejména v těch rajónech, kde není zaveden zemní plyn, případně je příliš nákladné do nich dovážet černé uhlí ze severovýchodních regionů Republiky, kde se těží. Zatímco v roce 2016 bylo ze zelené energie generováno 45,5 MW energie, v roce 2018 to má být již 189,1 MW.

K roku 2017 bylo v Republice Komi registrováno 14 výrobců dřevního paliva. Do konce roku 2018 má být realizováno dalších 8 projektů na plánovaných 128 tis. tun, což si vyžádá nákup nových technologických linek na výrobu pelet i briket. Dle informací, které má Generální konzulát od profilového ministerstva Republiky Komi k dispozici, jsou místními podniky pořizovány také zahraniční linky a zařízení. Ačkoliv v přehledu projektů dominují linky na výrobu pelet (ty jsou vyráběny především na export do zemí EU), briket je obecně nedostatek. 90% všech vyrobených briket je totiž dodáváno právě do municipálních kotelen. Potenciálním investorům do briketovacích linek se tak nabízí možnost sjednat si dlouhodobý kontrakt s odběratelem dopředu, což hraje významnou roli pro realizaci investičního záměru.

Pokud jde o převod kotelen na všechny typy dřevního paliva (pelety, brikety i štěpka), aktuálně je plánováno celkem 58 projektů v sedmi rajónech Republiky s výkonem od 0,4 až do 25 MW. Ačkoliv se místní výrobce tepelné energie netají tím, že dává přednost ruským kotlům, které jsou cenově zajímavější a stejně výkonné jako západní analogy, příležitost představují např. fluidní kotle na spalování několika typů paliv zároveň (v podmínkách Republiky Komi zejména dřevního odpadu a uhlí), případně mobilní kotelny do odlehlejších oblastí Republiky.

Další informace k tématu lze nalézt na specializovaných stránkách: Bionergetika v Republice Komi.

 

Michal Gelbič
Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu

biopalivo (copyright biotoprk.ru)