по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Legalizace dokumentů

Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu je oprávněn provádět tyto legalizační úkony:

  • ověřování kopie,
  • ověřování překladu,
  • ověřování podpisu a uznání podpisu za vlastní.

 

Úřední hodiny:

Po – Čt  15:00 – 16:00 hod.

Na podání žádosti o legalizaci je nutné se předem zapsat na e-mailu : ko.petersburg@embassy.mzv.cz.

 

1. Ověření kopie

Je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Upozornění: Zásadně se neověřuje kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

2. Ověření podpisu

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

3. Ověření překladu

Ověření správnosti (úplného nebo částečného) předloženého překladu z  ruského jazyka do českého nebo naopak.

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

5. Správní poplatky za legalizační úkony:

Ověření podpisu 250 Kč

Ověření kopie 300 Kč  

Ověření překladu 300 Kč  

Správní poplatky se vybírají v hotovosti v EURO a jejich aktuální výše se může měnit v závislosti na aktuálním směnném kurzu Kč k EURO.

Od 3.května 2021 je též možno poplatky uhradit bankovní platební kartou.