по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Legalizace dokumentů

Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu provádí tyto legalizační úkony:
ověření kopie,
ověření překladu,
ověření podpisu a uznání podpisu za vlastní.

Dokumenty, které se přikládají k žádostem o dlouhodobá víza a pobyty, je potřeba ověřit s dostatečným časovým předstihem. V den podání žádostí není možné ověření provést.

Úřední hodiny:

Po – Čt  13:30 - 15:00 hod.

Na podání žádosti o legalizaci je nutné se předem zapsat na e-mailu : consulate_petersburg@mzv.cz

Do e-mailu je třeba uvést Vaše kontaktní údaje a ověřovací úkon, který budete požadovat, a v jakém množství (např. třikrát ověření podpisu na plné moci apod.).

Datum stanovené konzulárním oddělením k provedení ověřovacího úkonu nelze měnit.

1. Ověření kopie

Je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Upozornění: Zásadně se neověřuje kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

2. Ověření podpisu

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

 -  Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

3. Ověření překladu

Ověření správnosti (úplného nebo částečného) předloženého překladu z  ruského jazyka do českého nebo naopak.

4. Správní poplatky za legalizační úkony:

Ověření podpisu 250 Kč

Ověření kopie 300 Kč  

Ověření překladu 300 Kč  

Správní poplatky se vybírají v hotovosti v EURO  v závislosti na aktuálním směnném kurzu, nebo platební kartou (Mastercard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, VPay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay).

 

Upozornění: Veřejné listiny vyhotovené v ČR a v Rusku nevyžadují vyššího ověření formou apostily. Veřejné listiny jsou vzájemně uznávány na území ČR a Ruska bez vyššího ověření.