по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce generálního konzulátu České republiky v Sankt Peterburgu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

zveřejněno 16.04.2021 (odstraněno 03.05.2021)

 

zveřejněno 30.04.2021 (odstraněno 17.05.2021)