по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Generálního konzulátu České republiky v Sankt Peterburgu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

č.j. OAM-3572-7/DV-2021 zveřejněno 19. 11. 2021 - staženo 6. 12. 2021

č.j. OAM-6659-3/DV-2021 zveřejněno dne 13. 12. 2021 - staženo 29. 12. 2021

č.j. OAM-11801-22/ZM-2019 (PDF, 2 MB) zveřejněno dne 7. 1. 2022

č.j. OAM-13221-5/DV-2020 (PDF, 91 KB)  zveřejněno dne 12. 1. 2022

č.j. OAM-37339-11/DP-2020 (PDF, 60 KB) zveřejněno dne 12. 1. 2022

č.j. OAM-43898-10/DP-2020 (PDF, 72 KB) zveřejněno dne 12. 1. 2022

č.j. OAM-7134-19/ZM-2020 (PDF, 113 KB) zveřejněno dne 12. 1. 2022

č.j. OAM-41909-9/DP-2020 (PDF, 57 KB) zveřejněno dne 17. 1. 2022