по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízová informace

Jednací jazyk

Generální konzulát České republiky v Sankt Peterburgu oznamuje, že v souladu ust. § 169 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou jednacími jazyky zdejšího… více ►

Režim STUDENT

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen Režim student - koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. více ►

Místní příslušnost v řízení o vízum a pobytová povolení

Dostupnost ubytování a dalších služeb pouze s potvrzením o očkování nebo prodělání Covid-19

Od 22. listopadu 2021 jsou služby jako ubytování, restaurace, kadeřnictví, kosmetika a dále vnitřní sportoviště vč. bazénů dostupné pouze plně očkovaným osobám nebo osobám, které prodělaly Covid-19 (výjimky jsou uvedeny níže). Cílem opatření je… více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Povinnost absolvování adaptačně-integračního kurzu pro cizince v České republice

atencao_1

Generální konzulát České republiky v Petrohradě sděluje všem cizincům, že v souvislosti s povinností cizinců absolvovat od 1. 1. 2021 adaptačně-integrační kurz doporučuje navštívit webové stránky Ministerstva vnitra České republiky v této věci,… více ►

Zrušení institutu akreditace cestovních kanceláří u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

Generální konzulát České republiky v Petrohradě sděluje veřejnosti i akreditovaným cestovním kancelářím u Generálního konzulátu České republiky v Petrohradě, že s účinností od 10. 8. 2020 byl zrušen vízovým odborem Ministerstva zahraničních věcí… více ►

Částečné obnovení vízových služeb GK Sankt Peterburg.

Od 3. srpna 2020 částečně obnovil GK Sankt Peterburg poskytování vízových а konzulárních služeb veřejnosti. více ►

Změny od 02.02.2020 při podávání vízových žádostí o udělení krátkodobého schengenského víza na Generálním konzulátu České republiky v Sankt Peterburgu

V souvislosti s novelou vízového kodexu, účinnou od 02.02. 2020, Generální konzulát České republiky v Sankt Peterburgu oznamuje následující. Na základě rozhodnutí vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky Generální… více ►

Požadavky k rejstříku trestů

„Generální konzulát České republiky v Sankt Peterburgu (v Petrohradu) v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou… více ►

Zavedení kvót vládou České republiky ode dne 01.09.2019

„ Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a… více ►

Fotografie v cestovním dokladu žadatele

Pokud fotografie žadatele v cestovním dokladu neodpovídá jeho aktuální podobě, je takový doklad v souladu s § 116 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, neplatný. více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Obecná informace

Občané Ruské federace potřebují k cestě do České republiky vízum nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Takovým dokladem je zejména povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu vydané Českou republikou nebo jiným členským státem Schengenu. více ►