по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízová informace

Dočasné pozastavení registrací k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty

Generální konzulát v Sankt Peterburgu upozorňuje žadatele, že registrace k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty byla dočasně pozastavena z důvodu zaplnění kapacity na říjen a listopad 2021. více ►

Obnovení pozastavené registrace k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty

Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu informuje, že 11. října 2021 v 10:00 místního času, bude obnovena dočasně pozastavená registrace žadatelů k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty. více ►

Pravidla pro registraci k podání žádostí o udělení dlouhodobého víza nebo žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky

Obecné informace o způsobu registrace za účelem podání žádosti o udělení dlouhodobého víza a o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. více ►

Nové podmínky pro vstup osob na území ČR

V souladu s novým ochranným opatřením se od 5.února 2021 mění podmínky pro vstup osob na území ČR. více ►

Povinnost absolvování adaptačně-integračního kurzu pro cizince v České republice

atencao_1

Generální konzulát České republiky v Petrohradě sděluje všem cizincům, že v souvislosti s povinností cizinců absolvovat od 1. 1. 2021 adaptačně-integrační kurz doporučuje navštívit webové stránky Ministerstva vnitra České republiky v této věci,… více ►

Zrušení institutu akreditace cestovních kanceláří u zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

Generální konzulát České republiky v Petrohradě sděluje veřejnosti i akreditovaným cestovním kancelářím u Generálního konzulátu České republiky v Petrohradě, že s účinností od 10. 8. 2020 byl zrušen vízovým odborem Ministerstva zahraničních věcí… více ►

Částečné obnovení vízových služeb GK Sankt Peterburg.

Od 3. srpna 2020 částečně obnovil GK Sankt Peterburg poskytování vízových а konzulárních služeb veřejnosti. více ►

Podrobná informace k částečnému obnovení vízových služeb GK Sankt Peterburg.

Od pondělí 03.08.2020 konzulární oddělení GK Sankt Peterburg obnovilo svou vízovou činnost. více ►

Změny od 02.02.2020 při podávání vízových žádostí o udělení krátkodobého schengenského víza na Generálním konzulátu České republiky v Sankt Peterburgu

V souvislosti s novelou vízového kodexu, účinnou od 02.02. 2020, Generální konzulát České republiky v Sankt Peterburgu oznamuje následující. Na základě rozhodnutí vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky Generální… více ►

Požadavky k rejstříku trestů

„Generální konzulát České republiky v Sankt Peterburgu (v Petrohradu) v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou… více ►

Zavedení kvót vládou České republiky ode dne 01.09.2019

„ Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a… více ►

Generální konzulát České republiky v Sankt Peterburgu informuje o zavedení vyplnitelné verze formuláře Žádost o udělení schengenského víza ve formátu pdf.

Žadatel o schengenské vízum má nově možnost vyplnit elektronickou verzi formuláře (místo ručního vypisování údajů) a vytištěný jej předložit při podání vízové žádosti. více ►

Generální konzulát České republiky v Sankt Peterburgu upozorňuje vízové žadatele na skutečnost,

že v souladu s § 116 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, cestovní doklad, tj. i cestovní pas cizince, je neplatný, pokud fotografie v dokladu, tj. i v cestovním pasu cizince,… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Nová pravidla pro objednání termínu podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu

Informace Generálního konzulátu ČR v Sankt Peterburgu k objednání termínu pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu. více ►

Nová adresa českého vízového centra v Murmansku

Od 15. 2. 2016 se české vízové centrum bude nově nacházet na adrese ul. Karla Liebknechta 13. více ►

Schengenský informační systém druhé generace

Schengenský informační systém druhé generace (dále jen „SIS II“) představuje rozsáhlou databázi sdílenou všemi členskými státy v oblasti schengenského prostoru. Primárně jsou v něm soustředěny dva typy informací, a sice informace… více ►

Spuštění Vízového informačního systému v Rusku

Jako součást celosvětového zavedení Vízového informačního systému (VIS) zahájí schengenské země provoz VIS v Rusku dne 14. září 2015. více ►

Obecná informace

Občané Ruské federace potřebují k cestě do České republiky vízum nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Takovým dokladem je zejména povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu vydané Českou republikou nebo jiným členským státem Schengenu. více ►