по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Sazebník vízových poplatků

Měna v níže uvedené tabulce je v EUR a v Kč. Správní poplatky jsou na GK Sankt Peterburg vybírány hotově v EUR, dle přepočtu platného kursu na daný měsíc.

Od 3.května 2021 je též možno poplatky uhradit bankovní platební kartou.

Poplatek je hrazen za podání žádosti, nikoli za udělení víza!

Poplatky pro občany Ruské federace:

 • Schengenské vízum: 35 EUR
 • Schengenské vízum: EXPRES 70 EUR
 • Dlouhodobé vízum: 2.500 Kč - poplatek je vybírán v EUR podle aktuálního kurzu
 • Povolení k dlouhodobému pobytu: 2.500 Kč - poplatek je vybírán v EUR podle aktuálního kurzu
 • Povolení k trvalému pobytu: 2.500 Kč - poplatek je vybírán v EUR podle aktuálního kurzu
 • Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta): 5.000 Kč - poplatek je vybírán v EUR podle aktuálního kurzu

 

Pozn.: Od vízového poplatku  jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

             Děti od 6 let do 12 let hradí vízový poplatek za vízum k pobytu do 90 dnů ve výši 35 EUR.

 

Upozornění:


Mezi státy Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Gruzie, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina a Evropským společenstvím jsou uzavřeny jednotlivé Dohody o zjednodušení vízového režimu. Obsahem těchto dohod je mimo jiné i přehled kategorií osob osvobozených od správního poplatku. Přesvědčte se tedy, zda-li nespadáte do některé z nich.

Základní:

- letištní průjezdní vízum – vízum typu A EUR 80
- vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C (s dobou pobytu do 3 měsíců) EUR 80
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D Kč 2.500
- povolení k pobytu                                                      Kč  2.500

 

 

Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

 1. rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
 2. osoby mladší 6 let,
 3. držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,
 4. žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
 5. výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
 6. zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:

 1. osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Upozornění:

U kategorií osob, které mohou být osvobozeny od vízového poplatku, záleží na posouzení zastupitelského úřadu České republiky, zda  bude tento poplatek vybírán.