по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Letištní průjezdní vízum

Občané Ruské federace letištní průjezdní vízum nepotřebují.
Letištní průjezdní vízum se uděluje cizincům, kteří z důvodu čekání na letecký spoj pobývají v tranzitním prostoru mezinárodního letiště nacházejícího se na území ČR. Jedná se o cizince, kteří jsou občany nebo držiteli cestovních dokladů těchto států:

Afghánistán, Alžírsko, Arménie, Bangladéš, Čad, Egypt, Eritrea, Etiopie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Indie, Irák, Írán, Jemen, Jordánsko, Kamerun, Kazachstán, Konžská demokratická republika, kyrgyzstán, Libanon, Libérie, Lybie, Mali, Maroko, Mauretánie, Nigérie, Niger, Pákistán, Palestinská národní samospráva, Pobřeží slonoviny, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Turecko, Turkmenistán, Uzbekistán.

Z povinnosti disponovat letištním vízem jsou vyňaty tyto kategorie osob:

 • držitelé schengenského víza;
 • držitelé dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu;
 • držitelé povolení k pobytu ve státech Andorra, Kanada, Japonsko, San Marino, USA;
 • držitelé víza pro pobyt ve státech EHP, Kanady, Japonska, USA;
 • rodinní příslušníci občanů EU;
 • držitelé diplomatických pasů;
 • členové posádek letadel, kteří jsou občany států smluvních stran Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

Letištní průjezdní vízum se uděluje jako jednosměrné (na 1 vstup) nebo jako obousměrné (na 2 vstupy). Doba platnosti se stanoví nejdéle na 6 měsíců.

K žádosti o udělení letištního průjezdního víza se přikládají tyto náležitosti:

 • formulář;
 • cestovní doklad;
 • fotografie;
 • doklady týkající se pokračování cesty do cílové destinace po předpokládaném letištním průjezdu (letenka, vízum cílového státu – pakliže jej cílový stát vyžaduje);
 • informace, která umožní posoudit záměr nevstoupit na území ČR/schengenského prostoru;
 • poplatek za podání žádosti 60 EUR