по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Výjezdní příkaz

Výjezdní příkaz je doklad, který uděluje Policie ČR z moci úřední po zrušení platnosti víza, po uplynutí platnosti víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Opravňuje k přechodnému pobytu na území ČR po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů, a k vycestování z území. Doba přechodného pobytu na výjezdní příkaz není delší než 60 dnů.

Výjezdní příkaz má tvar štítku. Do cestovního dokladu jej vyznačí Policie ČR, Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo zahraničních věcí. V odůvodněných případech může být výjezdní příkaz vyznačen mimo cestovní doklad. Výjezdní příkaz obsahuje údaje o totožnosti, číslo cestovního dokladu a dobu, ve které je cizinec povinen z území vycestovat. V odůvodněných případech je pro vycestování určen hraniční přechod.

Ukončí-li se pobyt občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi, stanoví se doba pobytu na výjezdní příkaz minimálně na 1 měsíc. V odůvodněných případech může být doba zkrácena.