по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Volby 2021

Výsledky losování čísel jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic

Na 179. jednání Státní volební komise, které se uskutečnilo 24. srpna 2021, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České… více ►

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji pro volby do PSP ČR

Pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021 bylo v Ústeckém kraji zaregistrováno následujících 17 kandidátních listin. více ►

Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů

Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. více ►

Termín konání voleb do PSP ČR

Upozorňujeme voliče, že volební místnost bude otevřena: více ►

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - jejich konání dne 8. října 2021 (v pátek) a dne 9. října 2021 (v sobotu).

Generální konzulát České republiky v Petrohradě informuje veřejnost, že dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č.… více ►