по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzájemné vztahy s Ruskou federací

Navázání diplomatických vztahů. RF uznala Českou republiku k 1. lednu 1993 a k témuž datu byly navázány diplomatické styky na úrovni velvyslanectví. Oficiální styky s Československem byly navázány 5. června 1922 podepsáním smlouvy mezi RSFSR a ČSR o zřízení zastupitelství obou států. Řádné diplomatické vztahy na úrovni vyslanectví navázány mezi ČSR a SSSR 9.6.1934.

Stručný přehled nejdůležitějších kontaktů od vzniku ČR

V průběhu oficiální návštěvy ČR v srpnu 1993 podepsal prezident B.Jelcin společně s prezidentem V.Havlem Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. Krátkou (neoficiální) návštěvu RF vykonal prezident V.Havel v květnu 1995 u příležitosti oslav výročí konce 2. světové války. Prezident republiky V.Klaus navštívil v květnu 2003 Sankt Petěrburg u příležitosti oslav 300 let města. V listopadu 2003 v průběhu pracovní návštěvy Ruska jednal s ruským prezidentem V.Putinem v jeho soukromé rezidenci u Moskvy. V květnu 2005 navštívil Moskvu u příležitosti oslav 60. výročí konce 2. světové války. V březnu 2006 uskutečnil oficiální návštěvu České republiky ruský prezident V.Putin.
Na úrovni předsedů vlád byly uskutečněny oficiální návštěvy V.Klause v Moskvě (duben 1994), V.Černomyrdina v Praze (duben 1997), M.Zemana v Moskvě (duben 1999) a M.Kasjanova v Praze (říjen 2001). Premiéři obou zemí M.Zeman a M.Kasjanov se kromě toho setkali v červnu 2001 u příležitosti Petrohradského ekonomického fóra. V dalším období uskutečnil oficiální návštěvu Ruska M.Zeman (duben 2002) a pracovní návštěvu v Rusku premiér J.Paroubek (květen 2005).
Ministr zahraničních věcí J.Zieleniec jednal v Moskvě v březnu 1993 a v březnu 1996. Ruský ministr zahraničí A.Kozyrev navštívil Prahu v únoru 1994. Od roku 2001 se pracovní návštěvy ministrů zahraničních věcí obou zemí uskutečňují pravidelně jednou ročně: v únoru 2001 I.Ivanov v ČR, v lednu 2002 J.Kavan v RF, v dubnu 2003 C.Svoboda v Moskvě, v říjnu 2004 S.Lavrov v Praze a v prosinci 2005 C.Svoboda v Moskvě.

Uskutečnila se rovněž řada pracovních návštěv resortních ministrů.

Podepsáním mezivládní Dohody o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci mezi ČR a RF v květnu 2005 byly vytvořeny potřebné institucionální předpoklady pro zahájení činnosti obnovené Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a RF. Její první zasedání se uskutečnilo v Praze v říjnu 2005.
Na úrovni vedení parlamentů obou zemí došlo doposud k cestě předsedy Poslanecké sněmovny PČR M.Zemana do RF (červen 1997) a předsedy Senátu PČR P.Pitharta do Ruska (únor 1998). Předseda Senátu P.Pithart navštívil RF znovu v létě 1998 při příležitosti vzpomínkových akcí ruských občanských iniciativ pořádaných k výročí srpnových událostí v r. 1968 v Československu. V březnu 2001 navštívil ČR předseda Rady federace Federálního shromáždění (FS) RF J.Strojev. Následovala návštěva předsedy Státní dumy FS RF G.Selezněva v ČR (březen 2003), návštěva předsedy Rady federace FS RF S.Mironova v ČR (říjen 2003) a oficiální návštěva předsedy Senátu P.Pitharta v Rusku (únor 2004). V rámci účasti na Petěrburgském ekonomickém fóru jednal v Rusku předseda Senátu P.Pithart (červen 2004) a P.Sobotka (červen 2005). P.Sobotka v říjnu 2005 navštívil Moskvu v rámci účasti na mezinárodní konferenci o boji s terorismem. Časté jsou i kontakty na úrovni parlamentních výborů.