по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Společnost bratří Čapků

Společnost bratří Čapků v Sankt Peterburgu byla založena 13. ledna 1995. Od doby svého vzniku propaguje český jazyk a českou kulturu a rozvíjí tradice česko-ruských kulturních vztahů. Na svých setkáních vystupují členové Společností bratří Čapků se svými referáty, reagujícími na politické, kulturní, ekonomické a publikační dění v České republice a vedou o něm diskuse.

Společnost konkrétně pracuje se studenty katedry slovanské filologie v Sankt Peterburgu, spolupracuje se Společnostmi bří Čapků v Moskvě a v Praze, Československým ústavem zahraničním, Slovanskou knihovnou a dalšími institucemi. Jedním z nejvýznamnějších směrů činnosti Společnosti je vydavatelská činnost. Ročenky, vydávané s finanční podporou MZV ČR, obsahují nejvýznamnější referáty, příspěvky a vědecké práce, pojednávající o reáliích obou zemí, o významných datech a výročích, nejvýznamnějších událostech společenského a kulturního života České republiky. Jsou jediným periodikem svého druhu nejen v Severozápadním regionu, ale i v celém Rusku.

V roce 2003 získali vyznamenání Gratias Agit členové Společnosti manželé I. Poročkinová a I. Ivanov - (in memoriam). Vysoké ocenění bylo manželům uděleno za významný podíl na vytvoření památníku TGM v roce 300. založení města Sankt Peterburg.

V roce 2011 byla cena Gratias Agit udělena čestnému předsedovi Společnosti bratří Čapků v Sankt Peterburgu, bohemistovi O. Malevičovi.

Činnost Společnosti bratří Čapků v Sankt Peterburgu má několik směrů, ale hlavním jsou pravidelná zasedání jejích členů v prostorách Generálního konzulátu ČR v Sankt Peterburgu. Zasedání Společnosti probíhají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci v době od září  do května. Pro každé zasedání jsou připravovány 2-3 referáty, věnované výročním a památným datům, nejvýznamnějším událostem společenského a kulturního života České republiky. Za celou dobu existence Společnosti bylo připraveno cca 400 referátů. Autoři referátů a vědeckých zpráv připravují své projevy bez jakýchkoli nároků na honoráře. Odměnou pro ně je aktivní pozornost a vysoké ocenění od členů Společnosti a také dalších představitelů veřejnosti, kteří bývají přítomni zasedání.

Vztahy s ruskými a zahraničními kolegy

 Od svého vzniku v roce 1994 peterburská Společnost bratří Čapků aktivně spolupracuje s obdobnou Společností v Moskvě, s peterburskou Asociací přátel Česka a Slovenska v Sankt Peterburgu, s Československým ústavem zahraničním (ČSÚZ), s českým PEN Klubem a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, se Slovanskou knihovnou v Praze a s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi.  Členové Společnosti se účastní každoročních sympozií překladatelů pořádaných Obcí spisovatelů.