česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Czech Embassy in Phnom Penh

Konference k 30. výročí programu ERASMUS

V Phnompenhu se uskutečnila konference k výročí vzniku programu EU ERASMUS. Studenty, pedagogy, výzkumníky, diplomaty a další hosty uvítal ministr školství, mládeže a sportu Kambodži. ZÚ Phnompenh připravil na konferenci stánek s informačními a propagačními materiály.

Dne 17. července 2017 uspořádala Delegace EU v Phnompenhu ve spolupráci se zastupitelskými úřady členských států EU a kambodžskými partnery konferenci k připomenutí 30. výročí vzniku výměnného vzdělávacího programu EU „ERASMUS“. Mezi více než 400 účastníky byli studenti ze zařízení středního a vysokého školství, představitelé vedení universit, profesoři, doktorandi, výzkumníci a alumni programu ERASMUS z Kambodži. Hlavním hostem a vystupujícím konference byl ministr školství, mládeže a sportu Kambodži Hang Chuon Naron, účastnili se rovněž zástupci diplomatického sboru a představitelé kambodžské administrativy. Událost proběhla za značného mediálního zájmu.

Konference připomněla historii vzniku, vývoj a modality programu ERASMUS, který od r. 1997 dosud nabídl možnost studia, vzdělávacího výcviku nebo výuky v zahraničí více než 9 miliónům participantů z celého světa. Zdůraznila rovněž přínosy studentské mobility pro vzájemné poznávání a prohlubování vzdělanosti, ale i znalostí historie, tradic a aspektů života v odlišném prostředí jiných zemí. V období od r. 2005 do současnosti mělo možnost využít zapojení do programu ERASMUS více než 600 kambodžských studentů a vyučujících[1].

Ministr Hang Chuon Naron poděkoval jménem kambodžské vlády EU a jejím členským státům za možnost přístupu ke špičkovému vzdělání pro občany Kambodži za významně příznivých finančních podmínek. Vzpomněl na vlastní zkušenost se studiem na universitě ve francouzském Lyonu v rámci programu ERASMUS a zdůraznil klíčový význam vzdělanosti pro procentuálně významnou mladou část populace Kambodži.

ZÚ Phnompenh připravil pro konferenci stánek České republiky s informačními materiály. Nabídka podkladů obnášela vedle publikací a letáků o vzdělávacím systému, možnostech studia v České republice a o jednotlivých universitách rovněž obecné informace představující Česko, jeho hlavní město, pamětihodnosti, kulturu a literaturu. Část podkladů nabídla zájemcům aktuální informace o zahraniční rozvojové spolupráci realizované Českou republikou v Kambodži. O nabídku stánku ČR byl mezi studenty mimořádný zájem.

 


[1] Pozn.: z toho od 22 kambodžských studentů v období od r. 2012.

Galerie


ERASMUS

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

Cyklistická beseda v Phnompenhu

thumb

Na své asijské pouti zavítal do Kambodže cyklo-cestovatel Tomáš Švaříček. Návštěvu tohoto sympatického, odvážného cestovatele a propagátora České republiky využila česká komunita v Phnompenhu ke společnému setkání a besedování o zajímavostech,… více ►

Tisková konference k zahájení foto-soutěže „Rok evropského kulturního dědictví“

thumb

Vlastimil Tesař z velvyslanectví ČR v Phnompenhu se dne 21. září 2018 zúčastnil tiskové konference k zahájení fotografické soutěže v rámci Roku evropského kulturního dědictví. více ►

Výstava na počest stého výročí vzniku Československa

thumb

Dne 21.9.2018 proběhlo v Phnompenhu zahájení výstavy k připomínce stoletého výročí vzniku Československé republiky. Společně se zástupcem státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Kambodže Meas Kimhengem výstavu zahájil velvyslanec M.… více ►

Návštěva Documentation Centre, Cambodia

thumb

VZÚ Phnompenh V. Tesař navštívil dne 22. června 2017 Documentation Centre, Cambodia více ►

Den EU 2016

thumb

Tak jako v předešlých letech uspořádala v souvislosti s květnovým Dnem Evropské unie Delegace EU v Phnompenhu řadu sportovních a osvětových akcí, do nichž se zapojila také Česká republika. více ►

První Předchozí
1 2
Další Poslední