česky  english 

rozšířené vyhledávání
kep_farma_kampotsky_pepr
Foto: Velvyslanectví ČR v Phnompenhu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kambodža podpoří zemědělce půjčkami, česká firma jim pomohla s technologiemi a marketingem

Kambodža může letos poprvé za čtyři dekády zažít pokles HDP. Mezi ohrožená odvětví se řadí rovněž zemědělství, které zaměstnává 40 % obyvatel. Na pomoc malým a středním podnikům vláda přichystala 50 mil. USD určených na nízkoúročené půjčky. Obtížný přístup k financování je označován za jednu z překážek konkurenceschopnosti menších pěstitelů. S akvizicí nových technologií jim často pomáhají donoři a zahraniční investoři, nedávno se připojil český projekt Pepper Field.

Od druhé poloviny 80. let, kdy Kambodža začala publikovat údaje o výkonnosti hospodářství, se země nedostala do červených čísel. Podle odhadů MMF a Světové banky se ale letos záporným hodnotám zřejmě nevyhne. Nejvíce zasaženy budou sektory tažené poptávkou ze zahraničí  – textilní výroba, výstavba nemovitostí a cestovní ruch. Agrární sektor, který ještě v polovině 90. let přispíval k téměř polovině HDP, odsunula další ze zmíněných odvětví postupně do pozadí, přestože na venkově zde stále pracuje většina obyvatel. Počet pracovníků by zde kromě toho mohl vzrůst kvůli propouštění v jiných odvětvích a návratu migrujících pracovníků ze zahraničí.

Hrozba recese jako příležitost k reformám

Za celou uvedenou dobu se sektor zemědělství změnil mnohem méně, než kolik by bylo potřebné vzhledem k jeho potenciálu a nutným investicím, aby země mohla konkurovat svým sousedům s vyšší produktivitou a nižšími koncovými cenami. Hlavním skloňovaným tématem se stala nutnost „diverzifikace“, která doprovodí prvotní výrobu fungujícím agrobyznysem a zpracovatelským průmyslem.

Zatímco cestovní ruch vláda podpořila daňovými úlevami a textilním továrnám zajistila podíl na úhradě mezd pro zasažené zaměstnance, firmám podnikajícím v zemědělství nabídla účinnější dlouhodobější pomoc. Fond ve výši 50 mil. USD ve státní Agricultural Rural Development Bank poskytuje od letošního dubna malým a středním firmám v zemědělství nízkoúročené půjčky na rozšíření podnikání nebo pořízení nových technologií. Úvěry, kterých zatím využilo kolem třech stovek firem, mají přibližně o 3 % nižší úrok než produkty komerčních bank.

Kambodži bývá často vytýkáno, že stát až příliš spoléhá na samostatné aktivity zahraničních investorů a donorů, případně domácích firem a je zdrženlivý ve strukturálních reformách. To se také  týká zemědělství, kde podnikají hlavně malé firmy s nízkým kapitálem. Na nedostatečnou iniciativu ve zlepšování podnikatelského prostředí je ostatně Kambodža upozorňována dlouhodobě, nicméně každoroční přírůstky HDP kolem 7 % tyto otázky vždy odsouvaly do pozadí.  

Podpora státu a motivující marketing z Česka jako klíč k úspěchu?

Větší iniciativa státu snížit bariéry malým podnikům by mohla rozhýbat subdodavatelský trh s technologiemi, jehož rozvoji brání nízký kapitál menších firem. Pokud jde o technologie v zemědělství, Češi je sem v minulých desetiletích již dodávali. Nově pak zařízení na zpracování a sušení plodin dovezla česká firma Cambodian s pomocí Programu B2B České rozvojové agentury. V Kambodži vykupuje od malých farmářů tradiční kampotský pepř, který následně v Česku prodává pod značkou Pepper Field. Deník Khmer Times tento projekt označil za příklad úspěšného marketingu, který oproti regionální konkurenci menším podnikatelům společně s technologiemi často chybí.

Hrozba recese ohrožuje odbyt všech kambodžských zemědělců od naprosto klíčové rýže až po doplňkové zemědělské plodiny, kam patří třeba vyhlášený kampotský pepř. V posledním případě jeho vývozu na vyspělé trhy pomáhá značka chráněného zeměpisného označení a kulinářská historie v pozadí. Vhodný marketing směrem k českým zákazníkům, kterým Pepper Field doprovodil svůj projekt dodávkou technologií pro farmáře, jsou prvním krokem ke zmiňované diverzifikaci, jíž by měla projít celá ekonomika. Větší iniciativa kambodžské administrativy, jakou je vytvoření fondu nízkoúročených půjček, je pak další návaznou etapou – pomůže i ostatním k vlastnímu rozvoji.

Vedle nulové celní sazby na dovoz zemědělské techniky a vybavení, kterou již Kambodža dříve zavedla, je zemědělství s dostupnějším financováním příležitostí také pro české firmy. Investory by mohl inspirovat projekt české firmy Cambodian, jež zde založila podnik "EU Land and Pepper Investment" a případná domácí podpora je tedy pro ni dostupnější. Zapojit se však mohou i čeští vývozci zejména s nabídkou mikro a mini řešení jak pro samotné zemědělství, tak  i odvětví zpracování zemědělské produkce a potravinářství. Oborovými asociacemi, kam se lze obracet s  náměty, mohou být Kambodžská obchodní komora nebo Sdružení asociací pro malé a střední podniky (Federation of Associations For Small and Medium Enterprises of Cambodia).

Autor: Štěpán Vojnár, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu