česky  english 

rozšířené vyhledávání
pharmacie_de_la_gare
Foto: Velvyslanectví ČR v Phanompenhu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kambodžské zdravotnictví prochází změnami. Nabízí příležitosti v technickém vybavení i léčivech

Zdravotnictví v Kambodži je i díky nabídce soukromého sektoru v situaci, kdy je již schopno zajistit základní potřeby obyvatel, byť ne komplexně také na těch nejnižších úrovních, a jsou zde kapacity pro jednodušší zákroky. Tyto možnosti však zatím nestačí na náročnou léčbu, kterou pacienti vyhledávají v sousedních zemích. Potenciál je v dovozu cenově dostupných farmaceutik a speciálních potravinových doplňků. Společně se zvyšující se životní úrovní a zájmem střední třídy investovat do zdravotní péče je na vzestupu počet soukromých klinik a jejich nákupy technologií a vybavení.
 

Pro zahraniční firmy by B2B spolupráce se soukromými poskytovateli a distributory, kteří dominují v rámci celého zdravotnického systému, měla být hlavním krokem, jak se zajímat o zdejší obchodní příležitosti. Privátní poskytovatelé se nejčastěji zaměřují na léčbu, roste ale zájem i o prevenci a kosmetické kliniky.

Farmaceutika, přípravky na prevenci a potravinové doplňky

Zahraniční léky patří mezi velmi žádané produkty. V roce 2016 dovezla Kambodža farmaceutické výrobky v hodnotě 167 mil. USD, o 30 % víc než v roce 2012. Meziročně trh v posledních letech rostl o přibližně 10 %. V případě EU se jedná o jednu z nejvíce dovážených komodit – podle dat Eurostatu se v roce 2017 tato položka podílela 6,3 % na celkovém vývozu EU do Kambodže. Významnou část dovozu představují ale i levná generika – ta často pocházejí z jiných asijských zemí (např. Indie). V zemi působí podle odhadů na 2.000 registrovaných lékáren a cca 300 společností zabývajících se obchodem a distribucí léčiv. Lékárny jsou zároveň jedním z nejběžnějších míst, kde pacienti na venkově vyhledávají lékařskou pomoc, a to až ve 40 % případů. Ze západních produktů se velké oblibě těší francouzské produkty, což je hlavně dáno vysokou mírou brandingu francouzských značek u místních spotřebitelů – také v potravinách i nápojích. Z pohledu českých firem má Kambodža potenciál spíše u potravinových a výživových doplňků a také přípravků na prevenci, které by tu mohly zaujmout nižší cenou. O ně bude větší zájem ve městech, méně již na venkově, kde v případě léčiv převažují téměř výhradně farmaceutika s rychlým účinkem – antibiotika a analgetika.

Zdravotnické technologie, zařízení, pomůcky a další

Poptávka po technologiích a pomůckách souvisí se zvyšováním kvality a dostupnosti lékařské péče a zejména expanzí soukromého sektoru, který dokáže nabídnout modernější způsoby léčby. Předpokládá se, že zájem o kvalitní dodávky zařízení a pomůcek se s vysokým tempem růstu ekonomiky a zvyšující se životní úrovní nadále udrží. Kromě toho je zde značný prostor pro vyrovnání úrovně dostupnosti místních zdravotnických technologií se západními moderními standardy. Šanci mají především ti, kteří nabídnou tyto technologie za dostupnou cenu.  Poptávána jsou diagnostická a zobrazovací zařízení jako ultrazvukové stroje, rentgenové přístroje a CT scannery.

Podle informací EuroCham působí v zemi až 150 distributorů zdravotnických zařízení, podstatná většina ale velmi pravděpodobně nemá dostatek zkušeností a kapacit na zajištění servisu těchto technologií. Seznam kvalitativně odpovídajících a významných distributorů, kteří pracují i s evropskými dodavateli, je tak podstatně menší. Jejich seznam a propojení může Velvyslanectví ČR v Phnompenhu poskytnout českým firmám na požádání.

Uplatnění by zde zřejmě mohly nalézt i chytré mobilní zdravotní aplikace za předpokladu vhodného uživatelského zacílení. Roste počet internetových uživatelů a majitelů chytrých telefonů. Využití těchto technologií je v zásadě standardem ve městech, na venkově je nicméně stále relativně nízké a provozovatelé mobilních aplikací se v odlehlejších oblastech zatím špatně prosazují. O zlepšení dostupnosti zdravotní péče pomocí notifikačních sms služeb a také chytré telefonní aplikace usiluje v Kambodži např. Člověk v tísni. V zemi kromě toho vzniklo několik center telemedicíny, které se snaží zajistit odborné zdravotní konzultace i v odlehlých provinciích se špatnou infrastrukturou a nízkou dostupností zdravotnického personálu. Tyto technologicky náročnější projekty se ale zatím neobešly bez prostředků rozvojové pomoci.

Procedury a formality

Zdravotnické přístroje jsou v Kambodži klasifikovány podle stupně rizika a vycházejí ze standardů ASEAN. Existují čtyři třídy zdravotnických zařízení (A, B, C a D), přičemž A představuje nejnižší a D nejvyšší riziko. Registrace léčiv také vychází z požadavků ASEAN. Registrační procesy trvají přibližně 6-12 měsíců v závislosti na technologické náročnosti výrobku, byrokratickému procesu a také vztahům, které zde zahraniční firma před vstupem na trh naváže s partnery. Formálně vychází proces registrací lékařských zařízení, farmaceutik a kosmetických přípravků z nařízení MZ z roku 2012. Celní sazby ve zdravotnickém sektoru se pohybují od 0 do 35 % a jejich výši lze nalézt na internetových stránkách Úřadu celních a spotřebních daní Kambodže. Veškeré dovážené farmaceutické výrobky musí mít v době prodeje alespoň 18 měsíční trvanlivost.

Nejsnazší cestou, jak vstoupit na trh, je nejprve oslovení lokálního distributora nebo obchodního zástupce ohledně vhodnosti daného produktu pro místní trh a ověření zájmu o zastupování a servis. S ním je poté možné spolupracovat v rámci byrokratického procesu a následné distribuce. Tak jako v jiných asijských zemích i zde velmi záleží na osobních vazbách a vzájemné důvěře.

Více informací o podobě, struktuře a financování kambodžského zdravotnictví lze nalézt v příloze.

Autor: Štěpán Vojnár, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

přílohy

Kambodža - zdravotnictví v kostce 370 KB PDF (Acrobat dokument) 2.8.2018