česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA 2022 – výzva k předkládání projektů pro podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo výzvu k předložení návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (dále jen PROPEA) pro rok 2022.  V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého velvyslanectví v teritoriu) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují.

Cílem programu PROPEA je:

•poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby

•snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy

•do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter

•posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA:

1)         zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

2)         zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

3)         uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

4)         zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

5)         zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

6)         vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

7)         zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

8)         podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb

9)         využití technického zázemí

10)       zastupování firmy v místě

Maximální možná finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho ZÚ v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu na položku „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ byl stanoven na 50 tis. Kč.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí (v případě Kambodže je příslušným úřadem Velvyslanectví ČR v Phnompenhu). Schválené projekty budou moci realizátoři projektů ve spolupráci se zastupitelskými úřady uskutečnit v období od 1. ledna do 31. října 2021.

Návrhy projektů je možné Velvyslanectví ČR v Phnompenhu předkládat nejpozději do 20.října 2021.

přílohy

Identifikační formulář projektu v čj 77 KB DOC (Word dokument) 9.9.2021

Identification form EN version 78 KB DOC (Word dokument) 9.9.2021

Služby PROPEA 39 KB DOC (Word dokument) 9.9.2021