česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Charita ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika předala vybavení za 10 miliónů, podporuje tak snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti v Kambodži

Dne 17. 5. 2022 proběhla předávka vybavení v rámci komplexního projektu Péče o matky a novorozence v nově vybudovaném perinatologickém oddělení, Kambodža. Projekt, jehož hlavním partnerem na kambodžské straně je Národní pediatrická nemocnice v Phnompenhu, se sestává jak z tréninků a školení pro personál, tak z dodávky vybavení.

Dne 17. 5. 2022 proběhla předávka vybavení v rámci komplexního projektu Péče o matky a novorozence v nově vybudovaném perinatologickém oddělení, Kambodža. Projekt, jehož hlavním partnerem na kambodžské straně je Národní pediatrická nemocnice v Phnompenhu, se sestává jak z tréninků a školení pro personál a dalších tzv. softových aktivit, tak z dodávky vybavení. Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb v rámci perinatologie v partnerské nemocnici a přispění k dosažení jednoho z SDGs usilující o snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti. Dodávka sestává ze zdravotnických prostředků pro operační sály a intenzivní péči a realizovala ji Charita Česká republika ve spolupráci s místním soukromým sektorem, konkrétně firmou DKSH. Tyto přístroje a vybavení budou sloužit jak pro zkvalitnění diagnostické péče, tak pro bezpečné provádění operačních výkonů a následné intenzivní i standardní lůžkové péče. Vzhledem k charakteru provozu a diagnóz pacientů NPH je sestava zdravotnických prostředků přizpůsobena i specifickým místním podmínkám, jako jsou stavební a energetická omezení. Dodávka vybavení je také součástí projektového Memoranda o porozumění, jenž Česká rozvojová agentura uzavřela s kambodžským Ministerstvem zdravotnictví. Celková hodnota dovezených přístrojů činní 10 341 960,- Kč.

Předávky se účastnil kambodžský ministr zdravotnictví Mam Bun Heng, jenž během svého proslovu zmínil dlouhodobou spolupráci české a kambodžské strany v sektoru zdravotnictví a zejména ocenil přítomnost českého lékaře-porodníka, který v rámci stejného projektu v současné době pracuje v Národní pediatrické nemocnici. Velvyslanec Martin Vávra ve svém proslovu popsal historii této spolupráce sahající do 80. let 20. století a také připomněl, že Česká republika obnovila tyto vztahy v roce 2009, kdy bylo několik dětských pacientů převezeno do České republiky v rámci programu MEDEVAC. Dalšími účastníky akce byli zástupci realizátora, zaměstnanci nemocnice a místní média. Předávka měla v místních médiích široké pokrytí jak v khmérštině, tak v angličtině.

Vybavení je nyní umístěno v nově vystavěné, ne však zcela dokončené budově, která měla sloužit jako porodní oddělení. Partnerská nemocnice byla v minulosti příjemcem projektu Rozvoj neonatologického oddělení, v rámci tohoto projektu byla realizována jak školení, tak dvě dodávky  zdravotnických přístrojů a tréninkového vybavení. Následně nemocnice projevila zájem o výstavbu budovy perinatologického centra po vzoru českého, jejž měla v Praze možnost navštívit v průběhu výměnného pobytu v rámci neonatologického projektu. V mezidobí byla nicméně vystavěna nová budova z vládních prostředků, jenž svou kapacitou přesahuje vytíženost porodního oddělení nemocnice. Po návštěvě českých expertů z Porodnice u Apolináře v rámci současného projektu byla nemocnice upozorněna na fakt, že takové centrum je možné vybudovat ve stávající budově za předpokladu dobré organizace péče a návaznosti jednotlivých procesů. S nastavením těchto procesů nyní český lékař na místě pomáhá. Zároveň lékař v místě ve spolupráci se  ZÚ Phnompenh, dalšími rozvojovými partnery a vládními představiteli identifikují zásadní překážky směřující k plnému uplatnění této vize.

Galerie


medical devices _2022