česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Michal Krsek
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čeští porodníci pomáhají v Kambodži snižovat úmrtnost matek a dětí do 5 let

Zatímco ještě před 30 lety byla úmrtnost novorozenců kolem 11 %, dnes je stav v kambodžských nemocnicích čtyřnásobně lepší.  Česká rozvojová spolupráce se dlouhodobě soustředí právě na zdraví, které je vedle dalších sektorů rozvojovou prioritou. Díky předání know-how a potřebných dodávek zdravotních prostředků mohou kambodžští doktoři kvalitně vykonávat svou práci. V roce 2022 pokračuje spolupráce České rozvojové agentury a Porodnice u Apolináře, jejíž zástupci na začátku roku navštívili Kambodžu.

Od 21. 1. 2022 do 01. 2. 2022 proběhla v Kambodži mise týmu z pražské Porodnice u Apolináře, 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze reprezentující nadační fond Vita et Futura, který je oficiálním realizátorem projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže. Tým se skládal z prof. MUDr. Antonín Pařízek (vedoucí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, hlavní perinatolog Středočeského kraje), Alžběta Němcová (porodní asistentka), Michal Krsek (IT specialista z CESNET sdružení při Akademii věd ČR) a MUDr. Jan Přáda. Tým byl především v kontaktu s místním subjektem, Národní pediatrickou nemocnicí (NPH), která je dlouhodobým partnerem české ZRS. Současný projekt zaměřený na budování perinatologického centra po vzoru českého centra, jehož je prof. Pařízek vedoucím, navazuje na předešlou realizaci Rozvoj neonatologického oddělení. NPH postavilo budovu ze zdrojů místního Ministerstva zdravotnictví a nyní očekává vybavení doručované z české ZRS (dodavatel Charita ČR a DKSH Cambodia, březen 2022).

ZÚ Phnompenh ve spolupráci s NPH zorganizoval kulatý stůl za účelem prezentace projektu NF Vita et Futura dalším stakeholderům v oblasti péče o matku a dítě. Této debaty se zúčastnili zástupci NPH, WHO, KOFIH, GIZ, UHS a ITC (partneři projektu biomedicínského inženýrství) a DP ZRS zde prezentovala dosavadní aktivity ČR ve zdravotnickém sektoru v Kambodži. Díky této příležitosti byly získány důležité kontakty a poznatky ze současné situace v oblasti digitalizace a statistiky z oblasti péče o matku a dítě, na kterou projekt cílí. Následovala návštěva provincie Kampong Chhnang, kde se tým setkal s vedoucím provinčního zdravotnického oddělení a řediteli třech nemocnic, jenž by měly být do projektu zapojeny. Následovala prohlídka provinční nemocnice, která byla rekonstruována a částečně vybavena ze zdrojů ZRS ČR v rámci projektu Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong Chhnang (ukončeno 2020, realizátor Charita ČR a Caritas Cambodia). Na tuto spolupráci bude navázáno v rámci stávajícího projektu především prostřednictvím nového zhodnocení aktuálních potřeb (jak materiálních, tak tréninkových) a zavedením pravidelných screeningových vyšetření těhotných žen – v této souvislosti tým představil řešení pomocí tabletu, které by mohlo být v daných podmínkách vhodné. Další digitalizace spočívá v registraci těhotných žen do aplikace, průvodce těhotenstvím, online dostupných výukových materiálech pro zdravotní personál a sběru dat na všech úrovních k vyhodnocování statistik.  V rámci projektu má být umístěn lékař-porodník z VFN do NPH od dubna 2022, ČR tak naváže na tradici GIZ (německá rozvojová agentura), která zde měla po několik let přítomného lékaře.

V rámci projektu budou probíhat školení pro zdravotnický personál, přičemž NPH má v oblasti péče o matku a dítě potenciál stát se certifikovanou školící jednotkou pro ostatní nemocnici. Stejně jako v předchozím projektu je v plánu výměnný pobyt kambodžské delegace v ČR. Tři skupiny pro 7 účastnících by měly navštívit Prahu během podzimu 2022.

Galerie


Mise Apolinář