česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Embassy of the Czech Republic
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahájení výstavy fotografií o české rozvojové spolupráci a setkání absolventů vládních stipendií

Dne 19. července 2022 uspořádal ZÚ Phnompenh při příležitosti vernisáže výstavy o české zahraniční rozvojové spolupráci v Audiovizuálním informačním centru Bophana setkání rozvojových partnerů a vládních stipendistů a to jak bývalých, současných, tak i budoucích. Akce se účastnilo celkově cca 100 návštěvníků. V rámci spolupráce s ambasádou poskytl místní distributor pivo Budvar na akci zdarma.
 

Pro řadu absolventů to byla jedinečná příležitost setkat se se svými vrstevníky po mnoha letech a připomenout si společně studentská léta strávená v zahraničí. Československo i později Česko poskytovaly Kambodži rozvojovou spolupráci, jejíž součástí byla a jsou i vládní stipendia. První kambodžští studenti přijeli studovat do Československa v roce 1981. V průběhu více než čtyř desetiletí absolvovalo československé a české vysoké školy téměř 400 absolventů, kteří následně významně přispěli k rozvoji moderního a prosperujícího Kambodžského království. To vše rozhodujícím způsobem podpořil úspěšný pobyt Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoniho, kambodžského krále, v Praze, kde studoval v letech 1962 -1975 a stal se nejvýznamnějším "českým" studentem na světě. Král zaslal na setkání zdravici, jež byla českým velvyslancem M. Vávrou v jeho úvodním projevu přednesena. Velvyslanec dále vyzdvihl dlouhotrvající diplomatické vztahy obou zemí, ocenil fakt, že se kambodžští studenti vrací do své vlasti, a vyjádřil přání, aby se toto setkání stalo každoroční tradicí.

Slavnostní událost proběhlo také za účasti J. E. Yuok Ngoye, státního tajemníka Ministerstva školství, mládeže a sportu Kambodžského království, který vystoupil v zastoupení ministra. Ten ve svém projevu navrhl, jménem ministerstva, založení Asociace absolventů ČR a to vzhledem ke zvyšujícímu se počtu absolventů a za účelem usnadnění komunikaci mezi studenty. Podle něj je setkávání bývalých zahraničních studentů velmi důležité a je to také příležitost ke sdílení úspěchů a životních i karierních zkušeností po ukončení studia. Dále vyzval absolventy k šíření informací mezi mladou generací o českých vládních stipendiích a výhodách studia v České republice a udržování kontaktů s českými občany, zejména s investory, dobrovolníky a zaměstnanci, kteří v Kambodži působí.

Výstava fotografií pokrývala nejvýznamnější projekty naplňující cíle bilaterálního programu mezi Kambodžou a Českou republikou za období 2018 – 2023. Výstava přibližuje rozvojové problémy, které se projekty českých realizátorů snaží řešit a zahrnuje jak ukončené, tak probíhající intervence.  Část výstavy je věnována historii i současnosti vztahů obou zemí vyznačujících se dynamikou a přátelstvím. Výstava zůstane na místě konání do 1. srpna 2022, vstup je zdarma.

V reakci na setkání obdržel ZÚ Phnompenh písemnou zpětnou vazbu od zúčastněných absolventů: „Jménem všech absolventů (někteří se nezúčastnili kvůli jiným závazkům) bychom chtěli poděkovat za uspořádání setkání českým velvyslanectvím.  Je to pro nás způsob, jak se setkat, vyměnit si zkušenosti, pozdravit se a zavzpomínat na naše minulé školní časy.  Rádi bychom poděkovali vládě a obyvatelům České republiky a Slovenska za poskytnutí finanční podpory během našeho pobytu tam. Tyto poznatky jsme nyní využili k tomu, abychom sloužili a přispívali k rozvoji naší země.  Jménem kambodžského lidu bych také rád poděkoval České republice a Slovensku za jejich trvalou podporu v různých oblastech.  S úctou, Khan Manner, absolvent první generace bratislavské univerzity SVST, v současnosti státní tajemník ministerstva veřejných prací a dopravy."

Kromě absolventů a budoucích stipendistů se vernisáže zúčastnili také zástupci českých realizátorů, soukromého sektoru, místních autorit a partnerských institucí a dalších institucí např. country representative UNICEF Cambodia, Head of Development Delegace Evropské Unie, zástupci německé a švýcarské ambasády nebo USAID.