česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika má dlouhou historii vzájemných vztahů s Kambodžou. Bývalé Československo bylo pro Kambodžu především ve druhé polovině 20. století důležitým obchodním partnerem. Vzájemná spolupráce byla znovu oživena v roce 2008, kdy obě země souhlasily s transformací dluhu, který Kambodža měla vůči Československu (v celkové hodnotě 3 miliony USD) do formy tzv. rozvojových projektů z dluhu .

Česká republika následně zařadila Kambodžu mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce na období 2010-2017 a začala financovat projekty v oblasti zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání a obnovitelných zdrojů energie. V souvislosti se započetím realizace rozvojových projektů (financovaných Českou rozvojovou agenturou) a s vypořádáním dluhu znovuotevřela Česká republika v roce 2013 v Phnompenhu zastupitelský úřad.

Po několikaletých zkušenostech s úspěšnou realizací rozvojových projektů se česká vláda rozhodla posílit dosavadní spolupráci vypracováním Bilaterálního programu rozvojové spolupráce České republiky s Kambodžou. Tento program je nedílnou součástí Memoranda o porozumění o rozvojové spolupráci, které bylo podepsáno v Phnompenhu 17. května 2018 mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Radou pro rozvoj Kambodže. Tento dokument ustanovuje hlavní priority rozvojové spolupráce mezi oběma zeměmi na dalších 6 let, až do roku 2023.

Rozvojová spolupráce České republiky je realizována prostřednictvím následujících nástrojů:

  • Bilaterální projekty
  • Trilaterální projekty
  • Projekty z vypořádání kambodžského dluhu
  • Malé lokální projekty
  • Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B)
  • Vysílání expertů
  • Vysílání učitelů

 

Více informací o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a na stránkách České rozvojové agentury.

 

 

 

Přehled projektů dle jednotlivých sektorů realizovaných Českou republikou v Kambodži v letech 2010-2019

přílohy

Bilaterální program ZRS, Kambodža 2018-2023 1 MB PDF (Acrobat dokument) 31.7.2019

Brožurka o ZRS ČR v Kambodži 10 MB PDF (Acrobat dokument) 12.11.2019

studie assessment 1 MB PDF (Acrobat dokument) 8.12.2022