česky  english 

rozšířené vyhledávání

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)

Soukromý sektor hraje nezaměnitelnou roli v mezinárodním rozvoji, a proto je cílem tohoto programu motivat malé a střední české podniky k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Program tak povzbuzuje české firmy k založení obchodního partnerství s lokálními partnery, a tím i poskytnutí nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přenos know-how, technologií a v neposlední řadě i evropských standardů a kvality.

Program je určen zejména na podporu následujících činností: studie proveditelnosti, odborná školení (přenos know-how), budování kapacit, vypracování obchodních plánů, zakládání společných podniků, dlouhodobé B2B projekty (obchodní partnerství).

Více informací o tomto programu naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.