česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vysílání expertů

Program vysílání expertů je další z nástrojů rozvojové spolupráce, který cílí na sdílení českých zkušeností a znalostí získaných v období transformace, tedy přechodu státu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, s dalšími partnerskými zeměmi (včetně Kambodže), které procházejí obdobným socio-politickým vývojem.

Prostřednictvím krátkodobého vyslání českých expertů, přináší program zkušenosti v oblastech zemědělství, ekologie, průmyslu, vodního hospodářství, vzdělávání, zdravotnictví a dále v sociální sféře nebo v oblasti dobrého vládnutí aj. Tím přispívá ke zvýšení pozitivního dopadu současných rozvojových projektů v partnerské zemi.

Více informací o tomto programu včetně metodiky a žádosti o vyslání experta naleznete na webových stránkách České rozvojové agentury.