česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Kambodži a návratu do ČR

Zájemcům o cestu do Kambodži doporučujeme věnovat pozornost následujícím informacím. Velvyslanectví ČR v Phnompenhu současně upozorňuje české občany, aby si aktuální podmínky týkající se režimu vstupu před příjezdem ověřili na Velvyslanectví Kambodže v Berlíně a tam se primárně obraceli s upřesňujícími dotazy k podmínkám vstupu a vydávání víz.
 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ

S účinností od 17.3.2022 se pro cestující s dokončeným očkováním proti COVID-19 ruší povinnost mít zdravotní certifikát potvrzující negativní PCR test na COVID-19. Pro neočkované cestující nadále platí povinná karanténa 14 dnů. Současně bylo obnoveno vydávání víz zahraničním cestujícím při vstupu do země, a to na mezinárodních letištích i na pozemních hraničních přechodech. Aktuálně je možné do Kambodži z České republiky přicestovat pouze omezenými leteckými spoji. Pozornost je rovněž nutno věnovat případným omezením v tranzitních místech a složitějším dopravním možnostem. Vnitrostátní letecká doprava funguje v omezeném režimu.

2. OČKOVANÉ OSOBY

Za plně očkovanou je považována taková osoba, která splňuje podmínky plně očkované osoby ve své zemi.  Cestující se musejí prokázat platným certifikátem s ukončeným očkováním proti COVID-19 s označením typu vakcíny a datem očkování. Potvrzení o očkování může být dále povinně vyžadováno při vstupu do restaurací, obchodů, hotelů, kulturních památek atd. Všem cestujícím kambodžské orgány doporučují uzavřít zdravotní pojištění na COVID-19 u konsorcia kambodžských pojišťoven  zastoupených pojišťovnou FORTE Insurance Company.

3. TESTOVANÉ OSOBY

Pro cestující, kteří nebyli očkováni proti COVID-19, nebo toto očkování nedokončili, nadále platí povinnost 14denní karantény.

Cestující musejí:

  1. na své vlastní náklady zajistit úhradu relevantních poplatků za vzniklé náklady vstupu (testování, pobyt v karanténě, stravování, doprava z letiště).
  2. podrobit se povinnému testu po příletu a následně 14denní karanténě v prostorách určených Ministerstvem zdravotnictví Kambodže. 13. den karantény absolvují cestující další test. Všem cestujícím kambodžské orgány doporučují uzavřít zdravotní pojištění na COVID-19 u konsorcia kambodžských pojišťoven  zastoupených pojišťovnou FORTE Insurance Company.

3. OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Pro osoby bez očkování není prodělaná nemoc uznána jako jakákoliv forma ochrany a platí pro ně stejná pravidla jako pro neočkované.

4. DĚTI

Výjimka z očkování platí pouze pro děti do 5 let včetně. Starší děti musí doložit ukončené očkování nebo podstoupit 14denní karanténu.

5. TRANZIT

Platí stejné podmínky jako v bodě 1. V případě nutnosti podstoupit PCR test - viz bod 7. Během návratu do ČR je nutné zohlednit aktuální podmínky v tranzitních místech.

6. UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotnictví Kambodže zřídilo v souvislosti s COVID-19 speciální telefonní linku číslo 115.

Kambodžská vláda přijala zákon o preventivních opatřeních proti šíření COVID-19 a jiných závažných a nebezpečných nakažlivých nemocí. V rámci těchto opatření se stanovuje: a) povinnost nosit ochrannou roušku na místech určených Ministerstvem zdravotnictví, b) dodržování pravidel rozestupů, které musejí být nejméně 1,5 m, c) povinnost dodržovat karanténní opatření, d) povinnost podstoupit lékařskou péči předepsanou kambodžskými orgány v případě potřeby. Nedodržení těchto opatření může mít za následek uplatnění sankcí formou pokuty či vězení.

Velvyslanectví ČR v Phnompenhu doporučuje zvýšenou obezřetnost při návštěvě míst s velkou koncentrací osob, jako jsou letiště, prostředky hromadné dopravy, nákupní centra, tržiště, ubytovací zařízení atp. Dále doporučujeme používat preventivní ochranné prostředky a sledovat aktuální doporučení v místě pobytu.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Kambodže

Světová zdravotnická organizace (WHO), Kambodža

 

7. PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí. 

Zrušení ochranných opatření 

Při návratu ze zahraničí od 9. 4. 2022 není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

 

Upozorňujeme, že kambodžské úřady od 22. 4. 2022 s okamžitou platností zrušily automatické prodloužení turistických víz pro osoby, které v souvislosti s pandemií Covid-19 nemohly odcestovat a zůstaly v Kambodži v období po 3. 4. 2020. Nyní jsou tyto osoby povinny zajistit si platné vízum či opustit území Kambodže.

přílohy

Vstupni podminky od 17. 3. 2022 1 MB PDF (Acrobat dokument) 12.4.2022