česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kambodža a Covid-19 - informace pro cestovatele

Pandemie nemoci Covid-19 významně ovlivnila možnosti cestování do Kambodže i okolnosti pobytu v zemi. Případným zájemcům o cestu do Kambodže doporučujeme věnovat pozornost následujícím informacím.

Telefonické kontakty Velvyslanectví ČR v Phnompenhu pro případ nouze: +855965863652 nebo +85516926000.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Vláda ČR zrušila omezení možnosti vycestovat z ČR do zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí ČR  i nadále doporučuje při cestách do zahraničí vysokou obezřetnost, zejména pro cesty do zemí se zvýšeným rizikem možnosti nákazy nemocí Covid-19. Pozornost je rovněž nutno věnovat existujícím omezením, aplikovaným některými zeměmi při vstupu na jejich území a komplikujícím dopravní možnosti.

Více lze k okolnostem vycestování naleznout na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Všem cestovatelům rovněž důrazně doporučujeme registraci v aplikaci DROZD.

2. VSTUP DO KAMBODŽE, TRANZIT A POBYT

Kambodža zastavila s účinností od 31.3. vydávání turistických víz, víz při příjezdu a elektronických víz všem cizincům. Zrušeny jsou rovněž bezvízové výjimky. Cizinci, kteří hodlají přicestovat do Kambodže, musejí o vízum zažádat na zastupitelských úřadech Kambodže (pro ČR je akreditováno Velvyslanectví Kambodže v Berlíně).

Od 20.5.2020 Kambodža otevřela možnost vstupu osobám, cestujícím ze zahraničí. Přicestovavší musí mít s sebou úřední test ne starší 72 hod + pojištění na alespoň 50 tis. USD. Po příjezdu jsou všichni opětovně testováni a musí na místě vyčkat výsledku. Osoby s negativním výsledkem jdou do domácí karantény sledované úřady na 14 dní s tím, že 13. den jsou opětovně testováni. Pokud některý ze spolucestujících je na příjezdu pozitivní, všichni jdou do úředního karanténního zařízení.

Pozn.: Pojištění platné na 20 dní lze zakoupit rovněž od kambodžské pojišťovny FORTE Insurance Company, webový link: https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance/

Ode dne 11.6.2020 Kambodža zpoplatnila služby cizím státním příslušníkům, spojené se vstupem do země a po dobu karantény. Cizinci při vstupu do země složí hotově nebo platební kartou částku 2000 USD. Složená částka bude využita jako záloha pro úhradu relevantních poplatků za vzniklé náklady vstupu (testování, pobyt v karanténě, stravování, doprava z letiště). Zbylé prostředky ze složené zálohy budou cestovateli navráceny. Pro účel složení finanční zálohy byly zřízeny zvláštní stánky bankovních institucí, kde lze rovněž konzultovat způsob návratu zbylé částky zálohy.

Ode dne 17.8.2020 poskytuje Kambodža možnost vstupu do země prostřednictvím „sponzorovaného mechanismu“. Využít jej mohou investoři a obchodníci, zaměstnanci společností, experti, odborní pracovníci, technici a členové jejich rodin.

Před příjezdem do Kambodže musí sponzorovaní cestovatelé disponovat:

 • Úředním testem ne starším 72 hod. od opuštění země (odletu).
 • Garančním platebním certifikátem vydaným a schváleným vládou Kambodže. K zajištění tohoto certifikátu musí být cestovatelé sponzorováni nejvyšším výkonným představitelem nebo hlavním akcionářem společností aktuálně operujících a usazených v Kambodži. Sponzor je povinen vyžádat sponzorství na podnikatelském registru vlády, prostřednictvím webové stránky Rady pro rozvoj Kambodže (CDC) nebo na webu Ministerstva zdravotnictví Kambodže. Ověření pravosti garance a její autorizace proběhne za jeden pracovní den. Následně po autorizaci vydá vláda Garanční platební certifikát, který může být vytištěn a použit pro žádost o vstupní kambodžské vízum a rovněž předložen na vstupu do země.
 • Platným vstupním vízem.
 • Dopisy nebo dokumenty potvrzující rezervaci hotelu zajištěnou nejpozději 3 dny před odcestováním do Kambodže. Náklady rezervace obnášejí pobyt v hotelu na dvě noci, dvoudenní stravování, náklady prvního vyšetření na Covid-19 a cena lokální dopravy z místa vstupu do země na hotel.

Pro sponzorované cestovatele byly vybrány hotely s níže uvedenými celkovými náklady:

 • Sokha Hotel Phnom Penh, celkové náklady USD 385,- (USD 220/ubytování, USD 60/strava, USD 105/první test + doprava na hotel z letiště.

Adresa: Keo Chenda (St.), Sangkat Chroy Changva, Khan Chroy Changva, Phnom Penh.

Web: www.sokhahotels.com

Tel.: (+855) (0)23 685 8888.

 • TIAN YI International Hotels, celkové náklady USD 315,- (USD 150/ubytování, USD 60/strava, USD 105/první test + doprava na hotel z letiště.

Adresa: 112, Russian Boulevard, Sangkar Teuk Thla, Khan Sen Sok Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Web: www.tianyihotels.com

Tel.: (+855) (0)88 338 2333.

Pozn.: v případě nižších nákladů než uvedených hotel rozdíl v nákladech refunduje.

Při příletu do Kambodže:

 • Sponzorovaní cestovatelé musí disponovat platným vízem, negativním testem na Covid-19 (viz výše), garančním platebním certifikátem a dokumenty potvrzujícími rezervaci hotelu.
 • Sponzorovaní cestující mají právo využít prioritního odbavení ve zvláštní označené linii, poté absolvují odběr testu na Covid-19 a jsou přepraveni hotelovým transportem do vybraného hotelu.
 • V případě nutnosti sponzorovaného cestovatele strávit v karanténě (na hotelu) 14 dní hradí veškeré náklady tohoto pobytu sponzor cestovatele.
 • V případě nákazy sponzorovaného cestovatele nemocí Covid-19 hradí sponzor veškeré náklady jeho léčby.

Obdobného prioritního odbavení a postupu při vstupu do země mohou využít osoby, které nemají sponzora, ale disponují certifikovaným pozváním. Vydání a validace certifikovaného pozvání probíhá obdobným způsobem a s využitím stejných webových stránek, jako je tomu u získání garančního platebního certifikátu.

3. DOPRAVA

Aktuálně lze do Kambodže přicestovat pouze letecky s využitím omezených letů leteckých společností (zejména Korean Air a Asiana na trase ze Soulu) na mezinárodní letiště v Phnompenhu. Kambodža tak aktuálně není z pohledu letecké dopravy tranzitní zemí.

S ohledem na významná omezení cestování vláda Kambodže rozhodla, že s účinností od 3.4. není nutné turistické vízum prodlužovat u turistů, kteří zde aktuálně pobývají a do země vstoupili po 1. lednu 2020. Turistické vízum bude považováno za automaticky prodloužené a držitelé stávajícího turistického víza budou osvobozeni od poplatků za jeho překročení až do odjezdu z Kambodže (zatím nebylo specifikováno do jakého data, nicméně lze předpokládat, že se toto bude vztahovat na omezenou dobu než se obnoví mezinárodní lety).

Vnitrostátní letecká doprava a lodní přeprava cestujících z pevniny na kambodžské ostrovy fungují v omezeném režimu. Silniční a železniční doprava fungují bez omezení. Občanům ČR doporučujeme upřednostnit cestování automobilem (taxi nebo pronájem) před používáním veřejných dopravních prostředků (bus, vlak). 

4. OPATŘENÍ

Přijatá preventivní opatření proti šíření viru a důsledky:

 1. Ministerstvo zdravotnictví Kambodže zřídilo v souvislosti s Covid-19 speciální telefonní linku číslo 115.
 2. Pro případy infikovaných osob jsou připraveny specializované zdravotnické prostory v následujících nemocnicích: Khmer-Soviet Friendship Hospital, National Pediatric Hospital, a Kunthabopha Hospital a ve všech provinčních spádových nemocnicích. Hotel Great Duke v Phnompenhu a zdravotnické středisko Chak Angre byly rovněž konvertovány na zařízení pro pacienty s nákazou Covid-19.
 3. Vláda uzavřela školská a učňovská vzdělávací zařízení, omezen je provoz zábavních center vč. klubů, sportovních a kulturních zařízení a kasín.
 4. Ministerstvo zdravotnictví Kambodže vydalo poučení obyvatelstvu o podstatě viru a možnostech ochrany proti němu, včetně doporučení k omezení společenských a kolektivních kontaktů, k dodržování důkladné hygieny, ke konzumaci masa a vajec po správné tepelné úpravě a rovněž k vyhledání lékaře v případě infekčního podezření.

Kambodža od vzniku pandemie Covid-19 doposud oficiálně zaznamenala pouze omezený počet případů nákazy a žádné úmrtí nakažené osoby. Přesto je riziko nákazy stále vysoké, a to ve městech i ve venkovských oblastech. Velvyslanectví ČR v Phnompenhu doporučuje zvýšenou obezřetnost při návštěvě míst s velkou koncentrací osob jako jsou letiště, prostředky hromadné dopravy, nákupní centra, tržiště, ubytovací zařízení atp. Dále doporučujeme používat preventivní ochranné prostředky a sledovat aktuální doporučení v místě pobytu.

V Phnompenhu zajišťují testování na Covid-19 Khmer-Soviet Friendship HospitalChak Ang RE Health Centrer (objdenávka přes tel. 115) a rovněž spádové nemocnice v provinciích Kambodže.  National Pediatric Hospital, a Kunthabopha Hospital zajišťují testování dětských pacieentů se symptomy.

Zájemce o test na Covid-19 musí vykazovat alespoň jeden z příznaků: teplota nad 38 stupňů C, kašel, rýma, bolest v krku, dušnost, potíže s dýcháním. V průběhu 14 dnů před vyskytnutím se těchto symptomů musí zájemcova cestovní historie obsahovat pobyt v rizikové zemi nebo být v kontaktu s nakaženou osobou.

Výsledky testu budou zájemci k dispozici zpravidla do 2-3 dnů od odběru vzorku.

Supermarkety, obchody, banky, zdravotnická zařízení, lékárny a větší restaurace zůstávají v Kambodži otevřené. Mnoho restaurací nabízí rovněž rozvoz jídla nebo jeho odběr formou „take-away“.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

Ministerstvo zdravotnictví Kambodže

Světová zdravotnická organizace (WHO), Kambodža

Aktuální informace MZV ČR k cestám

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k nákaze Covid-19 (důležité kontakty a informace)

Informace Ministerstva vnitra ČR k vyhlášení nouzového stavu

Nouzový stav: Nejčastější otázky a odpovědi

Aktuální informace o šíření viru a preventivních opatřeních naleznete rovněž na webových stránkách následujících organizací:

Nemocnice Na Bulovce

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).