česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Kambodže a návratu do ČR

Zájemcům o cestu do Kambodže doporučujeme věnovat pozornost následujícím informacím. Velvyslanectví ČR v Phnompenhu současně upozorňuje české občany, aby si aktuální podmínky týkající se režimu vstupu před příjezdem ověřili na Velvyslanectví Kambodže v Berlíně a tam se primárně obraceli s upřesňujícími dotazy k podmínkám vstupu a vydávání víz.

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ

S účinností od 15.11.2021 se pro cestující s dokončeným očkováním proti COVID-19 ruší povinná karanténa za předpokladu, že dodrží níže uvedené podmínky. Pro neočkované cestující platí povinná karanténa 14 dnů. Vydávání víz při příletu je nadále pozastaveno a o vízum je nutné zažádat před vstupem do země. Aktuálně je možné do Kambodže z České republiky přicestovat pouze omezenými leteckými spoji. Pozornost je rovněž nutno věnovat případným omezením v tranzitních místech a složitějším dopravním možnostem. Vnitrostátní letecká doprava funguje v omezeném režimu.

2. OČKOVANÉ OSOBY

Za plně očkovanou je považována  taková osoba, která splňuje podmínky plně očkované osoby ve své zemi tj. s platným certifikátem ze země trvalého pobytu.

Cestující musejí:

  1. zažádat předem o vízum na zastupitelských úřadech Kambodže (pro ČR je akreditováno Velvyslanectví Kambodže v Berlíně). O turistická víza lze zároveň opětovně požádat také on-line na oficiálních stránkách spravovaných MZV Kambodže. Vydávání víz při příletu je nadále pozastaveno;
  2. mít zdravotní certifikát ne starší 72 hod. před příjezdem do Kambodže potvrzující negativní PCR test na COVID-19;
  3. prokázat se očkovacím průkazem s ukončeným očkováním proti COVID-19 nebo potvrzením o tomto očkování s označením typu vakcíny a datem očkování. Tento očkovací průkaz může být dále povinně vyžadován při vstupu do restaurací, obchodů, hotelů, kulturních památek ad.;
  4. po příjezdu do Kambodže podstoupit antigenní test na COVID-19 a na místě vyčkat na výsledky testu. Po obdržení negativního výsledku testu může dotyčný volně cestovat po celé Kambodži. V případě pozitivního testu mohou být cestující odesláni do léčebného centra, které je pověřené Ministerstvem zdravotnictví Kambodže. Jsou zároveň odpovědni za náklady, které by byly s léčbou COVID-19 spojeny. Všem cestujícím kambodžské orgány doporučují uzavřít zdravotní pojištění na COVID-19 u konsorcia kambodžských pojišťoven  zastoupených pojišťovnou FORTE Insurance Company.

2. TESTOVANÉ OSOBY

Pro cestující, kteří nebyli očkováni proti COVID-19, nebo toto očkování nedokončili nadále platí povinnost 14denní karantény

Cestující musejí:

  1. zažádat předem o vízum na zastupitelských úřadech Kambodže (pro ČR je akreditováno Velvyslanectví Kambodže v Berlíně). O turistická víza lze zároveň opětovně požádat také on-line na oficiálních stránkách spravovaných MZV Kambodže. Vydávání víz při příletu je nadále pozastaveno;
  2. mít zdravotní certifikát ne starší 72 hod. před příjezdem do Kambodže potvrzující negativní PCR test na COVID-19;
  3. složit při příjezdu částku 2.000 USD. Složená částka bude využita jako záloha pro úhradu relevantních poplatků za vzniklé náklady vstupu (testování, pobyt v karanténě, stravování, doprava z letiště).
  4. podrobit se povinnému testu po příletu a následně 14denní karanténě v zařízení určeném Ministerstvem zdravotnictví Kambodže. 13. den karantény absolvují cestující další test. Všem cestujícím kambodžské orgány doporučují uzavřít zdravotní pojištění na COVID-19 u konsorcia kambodžských pojišťoven  zastoupených pojišťovnou FORTE Insurance Company

3. OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Pro osoby bez očkování není prodělaná nemoc uznána jako jakákoliv forma ochrany a platí pro ně stejná pravidla jako pro neočkované.

4. DĚTI

Výjimka z očkování platí pouze pro děti do 5 let včetně. Starší děti musí doložit ukončené očkování nebo podstoupit 14denní karanténu.

5. TRANZIT

Platí stejné podmínky jako v bodě 1. V případě nutnosti podstoupit PCR test - viz bod 7. Během návratu do ČR je nutné zohlednit aktuální podmínky v tranzitních místech.

6. UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotnictví Kambodže zřídilo v souvislosti s COVID-19 speciální telefonní linku číslo 115.

Kambodžská vláda přijala zákon o preventivních opatřeních proti šíření COVID-19 a jiných závažných a nebezpečných nakažlivých nemocí. V rámci těchto opatření se stanovuje: a) povinnost nosit ochrannou roušku na místech určených Ministerstvem zdravotnictví, b) dodržování pravidel rozestupů, které musejí být nejméně 1,5 m, c) povinnost dodržovat karanténní opatření, d) povinnost podstoupit lékařskou péči předepsanou kambodžskými orgány v případě potřeby. Nedodržení těchto opatření může mít za následek uplatnění sankcí formou pokuty či vězení.

Velvyslanectví ČR v Phnompenhu doporučuje zvýšenou obezřetnost při návštěvě míst s velkou koncentrací osob, jako jsou letiště, prostředky hromadné dopravy, nákupní centra, tržiště, ubytovací zařízení atp. Dále doporučujeme používat preventivní ochranné prostředky a sledovat aktuální doporučení v místě pobytu.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Kambodže

Světová zdravotnická organizace (WHO), Kambodža

7. PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

V případě, že se musejí cestující při odletu z Kambodže prokázat bezinfekčností na COVID-19 je možné o příslušný certifikát s PCR testem požádat následující instituce v Phnompenhu: Institut Pasteur du Cambodge, National Institute of Public Health – NIPH, Intercare Medical Center. Vystavení certifikátu je zpoplatněno a zpravidla je nutné se na odběr předem registrovat na webových stránkách těchto institucí.

Během návratu do ČR je nutné zohlednit aktuální podmínky v tranzitních místech.

Přehled podmínek návratu do České republiky

 

přílohy

Vstupní podmínky od 15.11.2021 4 MB PDF (Acrobat dokument) 22.11.2021