česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

(Archivní článek, platnost skončena 10.10.2021 / 08:24.)

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.  Volební místnost  bude na Velvyslanectví ČR v Phnompenhu otevřena dne 8. října 2021 od 14:00  do 22:00 hodin a dne 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin.
 

1.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 81 je volební místnost na Velvyslanectví ČR v Phnompenhu (iCON Professionnal Building, 216 Norodom Boulevard), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 81, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu.

2.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

3.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě své písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách), tedy do neděle 29. srpna 2021.

4.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

5.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

6.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. Voliči v zahraničí budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

7. Volební místnost  bude na Velvyslanectví ČR v Phnompenhu otevřena dne 8. října 2021 od 14:00  do 22:00 hodin a dne 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin.
 

Důležité termíny:

Do 29. 8. 2021

lze podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (§ 6 odst. 5 písm. a) zákona.

Dne 23. 9. 2021

lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům (§ 6a odst. 2 zákona).

Dne 1. 10. 2021

končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 6a odst. 2 zákona).

Dne 6. 10. 2021

končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu (§ 6a odst. 2 zákona).

Dne 8.10.2021 (14:00 - 22:00)

Dne 9.10.2021 (08:00 - 14:00)

 průběh voleb na Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou průběžně uveřejňovány také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pravidla pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů, vydání voličského průkazu a vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů uvádíme v samostatném článku.

přílohy

Oznámení o konání voleb do PSP ČR 2021 na ZÚ Phnompenh 198 KB PDF (Acrobat dokument) 1.9.2021

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém... 54 KB PDF (Acrobat dokument) 24.8.2021

Volební čísla pro hlasovací lístky politických stran,... 661 KB PDF (Acrobat dokument) 27.8.2021