česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR - září 2022

Prezident republiky vyhlásil volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem pozbude práva být volen nebo zemře, koná se druhé kolo v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2022.

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady 14. srpna 2022.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Je možné hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 16. září 2022 nebo osobně do 21. září 2022 do 16.00 hod. Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve tj. 8. září 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat, a to pouze osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin. Prezident republiky současně vyhlásil i volby do zastupitelstev obcí. V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí ZÚ neplní žádné úkoly.

http://www.mvcr/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx