crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: sekretariijat Skupštine
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní snídaně zástupkyně vedoucí velvyslanectví Česka v Podgorici, Petry Ali Dolákové, a poslankyň Ženského klubu Parlamentu Černé Hory

U příležitosti brzkého zahájeni českého předsednictví v Radě EU uspořádala česká ambasáda v Podgorici dne 28.6.2022 pracovní snídani s poslankyněmi parlamentu a členkami jeho Ženského klubu, v roce 2021 založené iniciativy k prosazování spolupráce žen napříč stranami v parlamentu.  
 

Za černohorskou stranu se schůzky zúčastnily Danijela Djurović, předsedkyně parlamentu a členka kolegia Klubu, spolupředsedkyně Klubu Branka Bošnjak a Vesna Pavičević, a členky Klubu poslankyně Kenana Strujić-Harbić, Draginja Vuksanović-Stanković a Tamara Vujović. Jednání se dále zúčastnili zástupci velvyslanců Slovenska, Martin Balco, Slovinska Goranka Kroselj a Rakouska Ute Friessner.

Diskuse se věnovala zejména tématu potírání násilí na ženách a posilování postavení žen. Petra Ali Doláková zdůraznila podporu horizontální spolupráce poslankyň a jejich roli pro určování témat veřejné debaty, kde přispívají k nastolování témat spojených se zkušenostmi žen a k budování široké spolupráce a podpory těmto tématům mezi političkami, médii i v občanské společnosti. Informovala o malých lokálních projektech velvyslanectví v Podgorici, které zahrnují i posilování kapacit pro právní, sociální a psychologické poradenství přeživším domácího násilí a posilování legislativy proti domácímu násilí.  Vyzdvihla historickou zodpovědnost aktuálního parlamentu za to, že země využije příležitosti k dosažení pokroku v evropské integraci země. Toto substantivní téma by mělo spojovat všechny politické strany a Ženský klub je jedinečným příkladem právě toho, jak je možné tuto nezbytnou spolupráci na věcných tématech společného zájmu dlouhodobě budovat.

Účastnice jednání se shodly s předsedkyní parlamentu Danijelou Djurović, že problém neefektivní reakce systému na domácí násilí často spočívá v nedostatečném školení pracovníků policie a dalších složek přicházejících do kontaktu s přeživšími, v nedostatečné kapacitě sociálních služeb a v nedostatečné implementaci již přijatých legislativních ustanovení v této oblasti. Dosavadní způsob financování nevládními organizacemi poskytovaných sociálních služeb je bohužel stále pouze projektový, to znamená, že neumožňuje dlouhodobé budování odborných kapacit a tím snižuje efektivnost vynaložených prostředků. V této oblasti by bylo užitečné sdílení zkušeností mezi nevládními organizacemi i parlamentáři jednotlivých evropských států.

Místopředsedkyně Klubu, poslankyně Branka Bošnjak informovala o snaze posílit zastoupení žen v parlamentu přijetím dočasných opatření k účasti alespoň 40% podzastoupenéhpo pohlaví na kandidátních listinách do parlamentních voleb a zipového skládání kandidátních listin, kde alespoň každé třetí místo musí být obsazeno ženou. Také v exekutivě je potřeb posílit zastoupení žen a to včetně státem vlastněných firem.

Článek o akci na stránkách Parlamentu ME:

https://www.skupstina.me/me/clanci/odrzan-radni-dorucak-zenskog-kluba-sa-zamjenicom-ambasade-ceske

ZVZÚ s Ženským klubem Parlamentu ME 2

ZVZÚ s Ženským klubem Parlamentu ME 2

ZVZÚ s Ženským klubem Parlamentu ME 3

ZVZÚ s Ženským klubem Parlamentu ME 3