crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování českých občanů do Černé Hory

Vláda Černé Hory v souvislosti s pandemií Covid-19 a stávající situací ve světě rozhodla, že od 22. června 2020 otevírá hranice Černé Hory pro občany více jak 100 zemí světa. Mimo jiné také České republice. Rozhodujícím kritériem pro každou zemi je její zařazení na seznam států, ze kterých lze do Černé Hory vstoupit a pobývat v ní, bez jakýchkoli omezení. Tento seznam vytvořil Institut pro veřejné zdraví Černé Hory a minimálně jednou týdně je tento seznam aktualizován a upravován. Osoby přijíždějící ze zemí uvedených na seznamu (tedy i z České republiky) se nemusí prokazovat na hranicích Černé Hory negativním PCR testem na Covid-19, ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Česká republika s platností od 13. července t.r. opětovně zavedla pro občany České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory, povinnosti absolvovat PCR test na Covid-19 nebo podstoupit dvoutýdenní karanténní opatření.
 

1. Vycestování z České republiky: Informace o podmínkách vycestování z České republiky naleznete zde .

 

2. Vstup na území Černé Hory: Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory a pobývat zde bez jakýchkoliv omezení (výjimky viz níže). Občané České republiky se nemusí po vstupu na černohorské území prokazovat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. 

Aktualizace informací 5. srpna 2020:

Na území Černé Hory lze vstoupit letecky, případně vozidlem. Občané České republiky mohou na území Černé Hory vstoupit z Chorvatska, pro tranzit přes území Bosny a Hercegoviny je vyhrazen hraniční přechod Neum 1 - Neum 2 (cca 6 km). Dle sdělení úřadů Bosny a Hercegoviny se občané České republiky musí při vstupu na území Bosny a Hercegoviny prokázat cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Přes území Bosny a Hercegoviny smí občané České republiky pouze projet/tranzitovat.

V případě cestování českých občanů do Černé Hory přes Chorvatsko se rovněž nabízí možnost využití chorvatského trajektu Ploče - Trpanj (Pelješac), čímž se občané vyhnou vstupu na území Bosny a Hercegoviny. Tato varianta je vhodná především pro občany České republiky, kteří nemají cestovní pas (pro tuto cestu jim postačí, aby se prokazovali pouze platným občanským průkazem).

Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory také ze Srbska, pouze ale za podmínky, že prokáží (razítky v cestovním pase), že přes území Srbska bez prodlev jen tranzitovali - v praxi to znamená, že ve stejný den, kdy český občan vstoupí na území Srbska, jej musí také opustit. (Doporučujeme občanům ČR, aby sledovali webové stránky velvyslanectví České republiky v Bělehradě, případně kontaktovali konzulární úsek velvyslanectví v Bělehradě, a ověřili si před cestou platné podmínky pro vstup na území Srbska, a to jak při cestě do Černé Hory, tak i při cestě z Černé Hory). S ohledem na skutečnost, že černohorské instituce vyhodnocují epidemiologickou situaci v Srbsku jako vážnou, není vyloučeno, že prakticky ze dne na den zpřísní podmínky vstupu ze Srbska i pro občany EU (tj. i České republiky) a vybraných třetích zemí. Z toho důvodu a především proto, aby se občané České republiky nedostali  při své cestě do nečekaných potíží, doporučuje velvyslanectví České republiky, aby občané České republiky zvážili možnost zvolit při cestě do Černé Hory jinou trasu, než přes území Srbska. 

V případě návratu občanů České republiky z Albánie přes území Černé Hory je možný pouze tranzit přes černohorské území - tj. průjezd bez prodlevy. Při překročení albánsko-černohorské hranice sdělí příslušník Pohraniční policie Černé Hory tranzitujícím osobám, kolik hodin mají na průjezd černohorským územím (dle plánovaného místa opuštění země, max.  se jedná o 9 hodin).

Seznam zemí, ze kterých lze do Černé Hory volně cestovat, najdete na stránkách Institutu pro veřejné zdraví (Institut za javno zdravlje Crne Gore).  Seznam je aktualizován jednou týdně.

 

3. Doprava na území Černé Hory: Černá Hora se v souvislosti s otevřením hranic otevírá i komerční dopravě ze zemí, které jsou zařazeny na seznamu států, ze kterých lze vstoupit na území Černé Hory a pobývat v ní, bez jakýchkoli omezení.

 

4. Karanténní opatření: Občané České republiky cestující do Černé Hory z České republiky se nemusí po vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Pokud občané České republiky vstupují na území Černé Hory z Albánie, Kosova nebo Bosny a Hercegoviny, poté, co v uvedených zemích pobývali, a chtějí na černohorském území setrvat (tj. nechtějí pouze tranzitovat, ale mají zájem se zdržet déle, než 9 hodin), musí se na hranicích prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší, než 72 hodin (jedná se buď o test PCR, ELISA nebo ECLIA). Povinnost prokázat se testem neplatí pro děti mladší 5 let.

Povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 platí pro občany České republiky, kteří v 15 dnech před vstupem do Černé Hory pobývali na území Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kanady, Kosova, Izraele a Singapuru, i když v mezičase došlo k vycestování z těchto zemí. (Příklad: občan České republiky, který pobýval na území Albánie, odkud odletěl do České republiky, a po týdnu chce cestovat do Černé Hory, musí předložit při vstupu na černohorské území negativní test na Covid-19, který není starší, než 72 hodin).

Českým občanům, kteří pobývali (neplatí pro tranzit) v posledních 15 dnech před uvažovaným vstupem na černohorské území, ve státech, které nefigurují na seznamu států, který je zveřejněn a aktualizován na webových stránkách Institutu pro veřejné zdraví (viz výše),  nebude vstup do Černé Hory umožněn.

Obecně platí, že osoby cestující ze zemí uvedených na seznamu států, ze kterých lze vstoupit na území Černé Hory a pobývat v ní, bez jakýchkoli omezení, nemají při vstupu na území Černé Hory povinnost prokázat se negativním PCR testem na Covid-19, ani nemusí podstupovat karanténu.

Osoby cestující do Černé Hory z Abánie, Bosny a Hercegoviny, Izraele, Kosova, Turecka a Ukrajiny, nebo které na území těchto zemí pobývaly v posledních 15 dnech před vstupem do Černé Hory, se musí při vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin.

Cizinci s povolením k pobytu na území Černé Hory a občané Černé Hory cestující ze všech ostatních zemí, (tj. zemí, které nejsou uvedeny na seznamu států, ze kterých lze vstoupit na území Černé Hory a volně v ní pobývat, nebo nejsou taxativně uvedeny mezi zeměmi, u kterých je povinnost prokázat se při vstupu na území Černé Hory negativním PCR testem na Covid-19), se musí po vstupu na území Černé Hory podrobit dvoutýdenní karanténě ve státním karanténním zařízení. Seznam těchto zemí vede Institut pro veřejné zdraví (Institut za javno zdravlje Crne Gore).

Cizincům, kteří v posledních 15 dnech před vstupem na území Černé Hory pobývali ve všech ostatních zemích, (tj. v zemích, které nejsou uvedeny na seznamu států, ze kterých lze vstoupit na území Černé Hory a volně v ní pobývat, nebo nejsou taxativně uvedeny mezi zeměmi, u kterých je povinnost prokázat se při vstupu na území Černé Hory negativním PCR testem na Covid-19), nebude vstup do Černé Hory umožněn.

 

5. Více informací k současným opatřením v Černé Hoře a důležité kontakty lze nalézt zde .

 

6. Návrat do České republiky: Občané České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory do Česka, mají s platností od pondělí 13. července t.r. povinnost po vstupu do Česka kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu do země. V opačném případě bude dané osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření do doby předložení výsledku PCR testu nebo pro danou osobu bude po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platit zákaz volného pohybu + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku).