crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování českých občanů do Černé Hory

Ministerstvo zdravotnictví Černé Hory s platností od 12. ledna 2021 rozhodlo o tom, že cizí státní příslušníci (tj. i občané České republiky) mohou na území Černé Hory vstoupit bez toho, aniž by se museli prokazovat negativním testem na Covid-19 nebo museli podstoupit karanténu.

Česká republika s platností od 9. listopadu 2020 zavedla pro občany České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory, povinnost vyplnit před návratem do Česka příjezdový formulář (viz níže) a absolvovat PCR test na Covid-19 na území České republiky, příp. v jiném ze států EU.

1. Vycestování z České republiky: Informace o podmínkách vycestování z České republiky naleznete zde .

 

2. Vstup na území Černé Hory: Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory bez nutnosti prokázat se testem na Covid-19 nebo povinnosti podstoupit karanténu. Všichni cizí státní příslušníci, kteří na území Černé Hory vstoupí, se musí řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením černohorského Ministerstva zdravotnictví pro cizince.

Aktualizace informací 12. ledna 2021:

Občané České republiky mohou na území Černé Hory vstoupit z Chorvatska, pro tranzit přes území Bosny a Hercegoviny je vyhrazen hraniční přechod Neum 1 - Neum 2 (cca 6 km). Dle sdělení úřadů Bosny a Hercegoviny se občané České republiky musí při vstupu na území Bosny a Hercegoviny prokázat cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Přes území Bosny a Hercegoviny smí občané České republiky pouze projet/tranzitovat.

V případě cestování českých občanů do Černé Hory přes Chorvatsko se rovněž nabízí možnost využití chorvatského trajektu Ploče - Trpanj (Pelješac), čímž se občané vyhnou vstupu na území Bosny a Hercegoviny. Tato varianta je vhodná především pro občany České republiky, kteří nemají cestovní pas (pro tuto cestu jim postačí, aby se prokazovali pouze platným občanským průkazem).

Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory také ze Srbska.

 

3. Doprava na území Černé Hory: Na celém území Černé Hory - venku i v zastřešených prostorách, stejně tak i ve všech prostředcích veřejné dopravy platí povinnost nosit ochranou roušku a desinfikovat si ruce při vstupu i výstupu z dopravního prostředku. Děti mladší pěti let roušku nemusí mít.

Omezený provoz hraničních přechodů:

Metaljka (směr Pljevlja- Čajniče) - otevřen od 7:00 do 19:00

Vuča (směr Rožaje - Tutin) - otevřen od 7:00 do 19:00

 

4. Karanténní opatření: 

Občané České republiky mohou vstoupit na černohorské území, aniž by se museli prokazovat negativním testem na Covid-19 nebo museli podstoupit karanténu.

 

5. Více informací k současným opatřením v Černé Hoře a důležité kontakty lze nalézt zde .

 

 

 

6. Návrat do České republiky: Občané České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory do Česka (po pobytu delším, než 12 hodin), mají s platností od pondělí 9. listopadu t.r. povinnost vyplnit příjezdový formulář http://www.prijezdovyformular.cz , pokud nenaplňují jednu z výjimek stanovených Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví . Vyplněním příjezdového formuláře tak občané splní oznamovací povinnost. Při vstupu na území České republiky musí být občané schopni předložit hraniční kontrole oznámení o vstupu do země (viz příjezdový formulář) a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit příslušné krajské hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 lze splnit také předložením negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden ve členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výjimku z testování mají i nadále osoby mladší 5 let.