crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování českých občanů do Černé Hory

Ministerstvo zdravotnictví Černé Hory dne 11. února 2021 rozhodlo o tom, že občané České republiky cestující z Česka se musí při vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 48 hodin. Od 13. března pak mohou občané Česka do Černé Hory vstoupit buď s negativním PCR testem, který není starší než 48 hodin, nebo pozitivním testem IgG na protilátky, který není starší než měsíc (30 dnů) případně s oficiálním potvrzením, že minimálně 7 dnů před vstupem na černohorské území byli naočkováni druhou dávkou vakcíny proti Covid-19.

Česká republika zavedla sérii povinnosti pro občany České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory (Detaily viz bod 6 tohoto článku) 

1. Vycestování z České republiky:

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky , vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohražení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hoidn dne 27. února 2021. Bližší informace zde.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro návrat českých občanů platí pravdila stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

 

2. Vstup na území Černé Hory a tranzit:

S platností od 13. března t.r. se občané Česka musí při vstupu na černohorské území prokázat buď negativním PCR testem, který není starší než 72 hodin, nebo pozitivním testem na protilátky IgG, který není starší než jeden měsíc (30 dnů) případně oficiálním potvrzením, že minimálně 7 dnů před vstupem na černohorské území byli naočkováni druhou dávkou vakcíny proti Covid-19. Potvrzení o absolvování/výsledku testů musí být vydáno registrovanou laboratoří.

Všichni cizí státní příslušníci, kteří na území Černé Hory vstoupí, se musí řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením černohorského Ministerstva zdravotnictví pro cizince.

Občané České republiky mohou na území Černé Hory vstoupit z Chorvatska, pro tranzit přes území Bosny a Hercegoviny je vyhrazen hraniční přechod Neum 1 - Neum 2 (cca 6 km). Dle sdělení úřadů Bosny a Hercegoviny se občané České republiky musí při vstupu na území Bosny a Hercegoviny prokázat cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Přes území Bosny a Hercegoviny smí občané České republiky pouze projet/tranzitovat.

V případě cestování českých občanů do Černé Hory přes Chorvatsko se rovněž nabízí možnost využití chorvatského trajektu Ploče - Trpanj (Pelješac), čímž se občané vyhnou vstupu na území Bosny a Hercegoviny. Tato varianta je vhodná především pro občany České republiky, kteří nemají cestovní pas (pro tuto cestu jim postačí, aby se prokazovali pouze platným občanským průkazem).

Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory také ze Srbska.

Doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelských úřadů České republiky v zemích, přes které chtějí projíždět, aktuální opatření a pravidla pro cestování/tranzit.

Občané České republiky mohou přes území Černé Hory tranzitovat bez nutnosti prokázat se při vstupu do Černé Hory negativním testem na Covid-19. Při vstupu do Černé Hory však musí na hraničním přechodu nahlásit místo (hraniční přechod), kudy chtějí z Černé Hory vstoupit. Tyto údaje jsou následně hraniční policií zadány do elektronického systému. Tranzit přes černohorské území musí proběhnout bez zbytečných prodlev a nesmí trvat déle než 12 hodin.

 

3. Doprava na území Černé Hory:

Na celém území Černé Hory - venku i v zastřešených prostorách, stejně tak i ve všech prostředcích veřejné dopravy platí povinnost nosit ochranou roušku. Děti mladší pěti let roušku nemusí mít.

Od pátku 21:00 do pondělí 5:00 je zakázáno cestování mezi opštinami/kraji.

Pro opštiny/kraje Podgorica, Cetinje, Budva, Bar, Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Plužine, Herceg Novi a Ulcinj platí zákaz cestování do těchto opštin/krajů a vycestování z těchto opštin/krajů (tj. po celý týden - od pondělí 00:00 do neděle 24:00).

Na území Černé Hory platí zákaz vycházení od 21:00 do 5:00. (Toto neplatí pro osoby tranzitující přes černohorské území).

Omezený provoz hraničních přechodů:

Metaljka (směr Pljevlja- Čajniče) - otevřen od 7:00 do 19:00

Vuča (směr Rožaje - Tutin) - otevřen od 7:00 do 19:00

 

4. Karanténní opatření: 

Občané České republiky se musí při vstupu na černohorské území prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin.

Dle českých opatření musí občan České republiky před návratem do Česka absolvovat na vlastní náklady RT-PCR na území Černé Hory (více viz bod 6). V případě, pokud bude provedený PCR test pozitivní a zdravotní stav nebude vyžadovat hospitalizaci, musí daná osoba - dle černohorského Zákona o ochraně obyvatel před nakažlivými nemocemi - kontaktovat epidemilogickou stanici dle místa, kde doposud pobývala (seznam epidemiologických stanic (DOCX, 13 KB)) a absolvovat dvoutýdenní karanténu. V případě, že to umožní poskytovatel ubytovacích služeb, lze absolvovat karanténu v místě, kde doposud daná osoba byla ubytována. V ostatních případech bude daná osoba ubytována ve státním karanténním zařízení (dle dostupných informací by toto nemělo být zpoplatněno). V případě, že si daná osoba po individuální dohodě s černohorskými i českými zdravotnickými orgány zajistí adekvátní převoz do Česka, smí opustit karanténní zařízení dříve, než po uplynutí dvou týdnů.

Upozornění: veškeré akreditované laboratoře v Černé Hoře mají povinnost informovat Institut pro veřejné zdraví Černé Hory o pozitivních testech, které odebraly. Veškerá data jsou tak centrálně shromažďována. Porušení výše uvedeného zákona je u fyzických osob trestáno pokutou dosadující až 2000 EUR, v závažných případech hrozí i trestní řízení.

 

5. Více informací k současným opatřením v Černé Hoře a důležité kontakty lze nalézt zde .

 

 

6. Návrat do České republiky

Občané České republiky, kteří na území Černé Hory strávili déle než 12 hodin, musí před návratem do ČR:


* absolvovat v Černé Hoře na vlastní náklady RT-PCR test - který nesmí být starší než 72 hodin před započetím cesty (tj. před nástupem do letadla, autobusu či automobilu směřujícího do ČR) nebo antigenní test, který není starší než 24 hodin před započetím cesty -Seznam akreditovaných laboratoří v Černé Hoře (DOCX, 17 KB), které testy provádějí i pro cízí státní příslušníky;

* disponovat písemným potvrzením akreditované černohorské laboratoře o výsledku testu;

* vyplnit online příjezdový formulář  http://www.prijezdovyformular.cz;

Při vstupu do České republiky mají občané povinnost předložit potvrzení o vyplnění online příjezdového formuláře.

 

Po vstupu do České republiky musí občané:

* neprodleně po vstupu do České republiky předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři potvrzení akreditované černohorské laboratoře o absolvování RT-PCR testu a o jeho negativním výsledku;

* po vstupu do České republiky dodržet karanténu/samoizolaci v délce minimálně 5 dnů;

* podstoupit na vlastní náklady v České republice další RT-PCR test, a to nejdříve 5 dnů po příjezdu (tj. nejdříve šestý den po vstupu na české území). Výsledek testu pak občané neprodlené musí předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři;

* po dobu 10 dnů od návratu do ČR nosit respirátor FFP2 (důrazně doporučeno Min. zdravotnictví ČR) nebo zdravotní roušku VŠUDE mimo domov.