crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování českých občanů do Černé Hory

Černá Hora otevřela své hranice občanům více jak 100 zemí světa. Mimo jiné také občanům České republiky. Rozhodujícím kritériem pro každou zemi je její zařazení na tzv. zelený seznam států, ze kterých lze do Černé Hory vstoupit a pobývat v ní, bez jakýchkoli omezení. Institut pro veřejné zdraví Černé Hory tento seznam průběžně aktualizuje a upravuje. Osoby přijíždějící ze zemí uvedených na zeleném seznamu (tedy i z České republiky) se nemusí prokazovat na hranicích Černé Hory negativním PCR testem na Covid-19, ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Česká republika s platností od 13. července 2020 opětovně zavedla pro občany České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory, povinnosti absolvovat PCR test na Covid-19 nebo podstoupit dvoutýdenní karanténní opatření.

1. Vycestování z České republiky: Informace o podmínkách vycestování z České republiky naleznete zde .

 

2. Vstup na území Černé Hory: Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory a pobývat zde bez jakýchkoliv omezení (výjimky viz níže). Občané České republiky se nemusí po vstupu na černohorské území prokazovat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. 

Aktualizace informací 5. října 2020:

Občané České republiky mohou na území Černé Hory vstoupit z Chorvatska, pro tranzit přes území Bosny a Hercegoviny je vyhrazen hraniční přechod Neum 1 - Neum 2 (cca 6 km). Dle sdělení úřadů Bosny a Hercegoviny se občané České republiky musí při vstupu na území Bosny a Hercegoviny prokázat cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Přes území Bosny a Hercegoviny smí občané České republiky pouze projet/tranzitovat.

V případě cestování českých občanů do Černé Hory přes Chorvatsko se rovněž nabízí možnost využití chorvatského trajektu Ploče - Trpanj (Pelješac), čímž se občané vyhnou vstupu na území Bosny a Hercegoviny. Tato varianta je vhodná především pro občany České republiky, kteří nemají cestovní pas (pro tuto cestu jim postačí, aby se prokazovali pouze platným občanským průkazem).

Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory také ze Srbska, aniž by se museli prokazovat negativním testem na Covid-19 - to ale pouze v případě, pokud prokáží při vstupu na černohorské území (razítky v cestovním pase, případně potvrzením vydaným srbskými orgány při vstupu/výstupu do/ze Srbska), že přes území Srbska bez prodlev jen tranzitovali - tj. že ve stejný den vstoupili a stejný den jej opouští.

Pokud občan České republiky před vstupem do Černé Hory na území Srbska pobýval, tj. strávil např. jednu noc, či několik dnů, musí se dle rozhodnutí Institutu pro veřejné zdraví Černé Hory prokázat při vstupu na černohorské území buď negativním PCR testem na Covid-19, případně pozitivním (!) testem ELISA třídy IgG na protilátky, nebo negativním testem ELISA třídy IgM na protilátky (doklad o provedení testu nesmí být starší než 72 hodin).

(Doporučujeme občanům ČR, aby sledovali webové stránky velvyslanectví České republiky v Bělehradě, případně kontaktovali konzulární úsek velvyslanectví v Bělehradě, a ověřili si před cestou platné podmínky pro vstup na území Srbska, a to jak při cestě do Černé Hory, tak i při cestě z Černé Hory).  

V případě návratu občanů České republiky z Albánie přes území Černé Hory je možný pouze tranzit přes černohorské území - tj. průjezd bez prodlevy. Při překročení albánsko-černohorské hranice sdělí příslušník Pohraniční policie Černé Hory tranzitujícím osobám, kolik hodin mají na průjezd černohorským územím (dle plánovaného místa opuštění země, max.  se jedná o 9 hodin).

V případě, pokud chtějí občané České republiky, kteří pobývali na území Albánie déle než 8 hodin, setrvat na území Černé Hory delší dobu (tj. netranzitovat), musí se při vstupu na černohorské území prokázat buď negativním PCR testem na Covid-19, případně pozitivním (!) testem ELISA třídy IgG na protilátky nebo negativním testem ELISA třídy IgM na protilátky (doklad o provedení testu nesmí být starší než 72 hodin).

Seznam zemí, ze kterých lze do Černé Hory volně cestovat, najdete na stránkách Institutu pro veřejné zdraví (Institut za javno zdravlje Crne Gore).  Seznam je průběžně aktualizován.

 

3. Doprava na území Černé Hory: Na celém území Černé Hory - venku i v zastřešených prostorách, stejně tak i ve všech prostředcích veřejné dopravy platí povinnost nosit ochranou roušku a desinfikovat si ruce při vstupu i výstupu z dopravního prostředku. Děti mladší pěti let roušku nemusí mít.

Uzavřené hraniční přechody:

Vraćenovići (směr Nikšić - Bileća)

Vuča (směr Rožaje - Tutin)

Vstup na území Černé Hory z Bosny a Hercegoviny není umožněn přes hraniční přechod Šćepan Polje (směr Plužine - Foča).

Vstup na území Černé Hory z Bosny a Hercegoviny je umožněn přes hraniční přechod Metljka (směr Pljevlja - Čajniče), ale pouze mezi 7:00 a 19:00.

 

4. Karanténní opatření: Občané České republiky cestující do Černé Hory z České republiky se nemusí po vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Pokud občané České republiky vstupují na území Černé Hory z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova nebo Srbska, poté, co v uvedených zemích pobývali, a chtějí na černohorském území setrvat (tj. nechtějí pouze tranzitovat), musí se na hranicích prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší, než 72 hodin (jedná se buď o test negativní PCR, negativni ELISA (IgM) nebo pozitivni ELISA (IgG)).  Povinnost prokázat se testem neplatí pro děti mladší 5 let.

Povinnost prokázat se negativním PCR testem na Covid-19, pozitivním (!) ELISA testem (IgG) nebo negativním testem ELISA (IgM) platí pro občany České republiky, kteří v 15 dnech před vstupem do Černé Hory pobývali na území Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severní Makedonie, Srbska, USA, Austrálie, Izraele, Libanonu, Singapuru nebo Seychel, i když v mezičase došlo k vycestování z těchto zemí. (Příklad: občan České republiky, který pobýval na území Izraele, odkud odletěl do České republiky, a po týdnu chce cestovat do Černé Hory, musí předložit při vstupu na černohorské území negativní test na Covid-19 nebo pozitivní ELISA (IgG) test, příp. negativní ELISA (IgM) test, který není starší, než 72 hodin).

Českým občanům, kteří pobývali (neplatí pro tranzit) v posledních 15 dnech před uvažovaným vstupem na černohorské území, ve státech, které nefigurují na tzv. zeleném nebo žlutém seznamu států, který je zveřejněn a aktualizován na webových stránkách Institutu pro veřejné zdraví (viz výše),  nebude vstup do Černé Hory umožněn.

 

5. Více informací k současným opatřením v Černé Hoře a důležité kontakty lze nalézt zde .

 

6. Návrat do České republiky: Občané České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory do Česka, mají s platností od pondělí 13. července t.r. povinnost po vstupu do Česka kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu do země. V opačném případě bude dané osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření do doby předložení výsledku PCR testu nebo pro danou osobu bude po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platit zákaz volného pohybu + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku).