crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - konec lhůty pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ

(Archivní článek, platnost skončena 31.10.2022.)

Upozorňujeme případné zájemce, že v neděli dne 14.8.2022 končí lhůta pro podání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

K tomuto datu lze zastupitelskému úřadu doručit písemnou žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů doloženou originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do zvláštního seznamu voličů  zapsána.

Žádost lze v uvedené lhůtě podat i prostřednictvím e-mailu, pak ji volič potřebuje doložit originálem či ověřenou kopií výše uvedených dokladů a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů.

Pokud byste potřebovali poradit s uvedeným postupem, můžete se i v poslední den lhůty obrátit na stálou linku ZÚ +382 693 388 00.