crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev obcí 2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., volby do 1/3 Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022. Hlasování do Senátu proběhne pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

 

Volby se uskuteční v těchto volebních obvodech:

č. 1 Karlovy Vary,

č. 4 Most,

č. 7 Plzeň-město,

č. 10 Český Krumlov,

č. 13 Tábor,

č. 16 Beroun,

č. 19 Praha 11,

č. 22 Praha 10,

č. 25 Praha 6,

č. 28 Mělník,

č. 31 Ústí nad Labem,

č. 34 Liberec,

č. 37 Jičín,

č. 40 Kutná Hora,

č. 43 Pardubice,

č. 46 Ústí nad Orlicí,

č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava,

č. 55 Brno-město,

č. 58 Brno-město,

č. 61 Olomouc,

č. 64 Bruntál,

č. 67 Nový Jičín,

č. 70 Ostrava-město,

č. 73 Frýdek-Místek,

č. 76 Kroměříž a

č. 79 Hodonín.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Nemožnost hlasování v zahraničí vyplývá z Volebního zákona (zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky), který nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Pro voliče, kteří jsou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Zastupitelským úřadem v Podgorici, tedy vyplývá pro tyto senátní volby možnost požádat zde o vydání voličského průkazu a to následujícím způsobem a v těchto lhůtách:

  • podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 16. září 2022)
  • osobním podáním do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022 do 16.00 hodin)

V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí uvádíme, že voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz.

Ve volbách do zastupitelstev obcí mohou voliči hlasovat pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to i v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev obcí umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí ze  zvláštního seznamu.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce MV:

http://www.mvcr/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

O dalších důležitých podrobnostech budeme informovat s blížícím se termínem volebních dní.