crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZÚ se připojil k celosvětové kampani proti násilí na ženách

ZÚ Podgorica se zapojil do kampaně 16 dnů aktivismu proti násilí na  ženách 2022 účastí na zasedání Ženského parlamentu Černé Hory a vlastním brífinkem k potírání násilí na ženách.

Zástupkyně vedoucí úřadu, Petra Ali Doláková, se dne 1. prosince zúčastnila 15. zasedání Ženského parlamentu Černé hory. Jednání pořádaného Výborem pro genderovou rovnost Parlamentu Černé Hory na téma boje proti násilí na ženách se zúčastnili kromě poslankyň a poslanců i zástupci diplomatického sboru a řada nevládních organizací. Jednání bylo přenášeno televizí a online. Zástupkyně vedoucí úřadu vystoupila s krátkým projevem, kde vyzdvihla roli parlamentu při budování široké politické podpory a mezistranické spolupráce k posilování opatření proti násilí na ženách. Příklady potřebných kroků jsou budování dalších kapacit státem financovaného chráněného bydlení pro přeživší násilí, podpora organizací posilujících práva žen a další kroky k potírání diskriminace a násilí na ženách, včetně projevů nenávisti vůči veřejně činným ženám.

Na jednání byl prezentován výzkum MONSTAT k diskriminaci a sexuálnímu obtěžování na pracovišti. Ukázal velmi nízké počty hlášených případů sexuálního obtěžování na pracovišti, což se vysvětluje nízkým povědomím o problematice a neochotou o obtěžování či násilí otevřeně hovořit. Stejně vycházejí i terénní výzkumy násilí na ženách, jejich respondentky často nevnímají své postavení jako natolik bezpečné, aby se odvážily o násilí proti sobě hovořit, tím méně pak vyhledat odbornou pomoc.

Dále  byl představen výzkum UNICEF k prevenci a potírání dětských sňatků. Jedním z jeho závěrů je, že jako výrazný preventivní faktor dětských sňatků v romské komunitě funguje dostupnost předškolního vzdělávání. Dodnes jen 16 % romských dětí v zemi absolvuje předškolní výuku. Třetina romských dívek a každý 6. chlapec ve věku 15-18 let je již provdaná/ženatý. Pro zlepšování přístupu romských dětí ke vzdělání je zásadní jeho dostupnost a také role romských mediátorů.

VAW 1

VAW 1

Hlavní akcí ZÚ ČR ke kampani proti násilí na ženách se stal brífink – panelová diskuse k potírání násilí na ženách v Černé Hoře se zástupci státní správy, nevládními organizacemi a diplomaty, kterou ZÚ ČR ve spolupráci se ZÚ Francie a Slovinska uspořádal v Europe House v Podgorici dne 8. 12. 2022.

V panelové diskusi uvedené velvyslankyní ČR, Janinou Hřebíčkovou, a velvyslancem Slovinska, Gregorem Preskerem, vystoupila online pí. Zuzana Andreská z Oddělení pro genderovou rovnost, Úřadu vlády ČR, která prezentovala projekt proti násilí na ženách, který úřad realizuje za podpory Norských fondů. Projekt byl v roce 2022 oceněn jako nejlepší český projekt k naplňování cílů udržitelného rozvoje a zahrnuje celou řadu aktivit ke zvyšování povědomí veřejnosti o problematicce domácího násilí. Dále vystoupila představitelka projektové kanceláře Rady Evropy v Podgorici, Ivona Dragutinović, která představila regionální projekt Rady Evropy „Řekni celý příběh.“ Tento projekt ke zvyšování povědomí o problematice násilí na ženách použil marketingovou kampaň zahájenou distribucí sáčků na pečivo s údajem, že 43 % žen v regionu snídá ve strachu z domácího násilí a s kontaktem na linku pomoci. Díky kampani se o 100 % zvýšil počet hlášených případů domácího násilí, byť je jich pořád velká část nehlášena a neřešena. Jen v uplynulých 16 měsících se v Černé Hoře podle mediálních zpráv udály 4 případy femicidy.

Dále hovořila pí. Maja Raičević, zástupkyně Centra pro ženská práva, se kterým ZÚ realizovalo projekt ke zvýšení kapacit právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti domácího násilí a ke zlepšování legislativní ochrany jejich postavení. Konstatovala, že dodnes je většina domácího násilí posuzována pouze jako přestupky, ani pachatelé vážných případů domácího násilí nejsou společností vnímáni negativně.

Zástupkyně Černohorské ženské lobby, pí. Aida Petrović, zdůraznila, že dosavadní financování  a celkové nastavení služeb pro přeživší násilí je nedostatečné. Za mezinárodní nevládní organizace vystoupila pí. Maka Meshveliani z amerického Národního demokratického institutu (NDI), ta zdůraznila, že služby přeživším násilí musí být především bezpečné a specializované.

Pravidelný brífink k tomuto tématu, již třetí pořádaný ZÚ od prosince 2021, směřuje k posilování synergie mezi všemi pracujícími v této oblasti a získává také mediální pozornost, článek o něm vyšel na portále státní televize RTCG a v AntenaM – internetovém zpravodajském portále. Jeho cílem je podpořit práci občanské společnosti v této oblasti, posílit hlas nevládních organizací pracujících na prevenci a řešení prípadů domácího násilí a propojit je s představiteli relevantních ministerstev i policie, s poslanci a poslankyněmi i diplomaty, aby spolu hledali cesty jak násilí předcházet a jeho případy řešit co nejefektivněji.

VAW 2

VAW 2

 

VAW3

VAW3

VAW 4 - vv. Gregor Presker

VAW 4 - vv. Gregor Presker

VAW 5 - VV ČR a SL

VAW 5 - VV ČR a SL

 

VAW 6 - Zuzana Andreska, UV ČR

VAW 6 - Zuzana Andreska, UV ČR

VAW 7

VAW 7