crnogorski  česky 

Rašireno traženje
obratiti pažnju na članak štampaj Smanjit slova Povećati slovo

VAŽNO! Promjena pravila za ulazak državljana Crne Gore u Republiku Češku!

Državljanima Crne Gore, prema aktuelnim mjerama, nije dozvoljen ulazak na teritoriju Republike Češke. Samo u izuzetnim slučajevima, zakonom danim, državljani Crne Gore mogu ući na teritoriju Republike Češke, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova i moraju postupati u skladu sa aktuelnim protivepidemiološkim naredbama i mjerama.
 

Informacije važe od 23.8.2021 godine:

 

Državljani Crne Gore, koji ispunjavaju uslove po osnovu kojih im se izuzetno omogućava ulazak na teritoriju Republike Češke moraju:

* apsolvirati PCR test u Crnoj Gori – koji u momentu prelska državne granice Republike Češke ne smije biti stariji od 72 časa od momenta uzimanja uzorka tj. testiranja (nikako od momenta izdavanja rezultata testa!)

* popuniti on-line formular, koji možete naći na: http://www.prijezdovyformular.cz , tako da pri prelazku državne granice Republike Češke raspolažete potvrdom o popunjavanju on-line formulara

 

Pri ulazku na teritoriju Republike Češke, državljani Crne Gore su u obavezi predočiti potvrdu o popunjenom online formularu te sva dokumenta, koja dokazuju podobnost za ulazak na osnovu izuzetaka.

Nakon ulazka u Republiku Češku, državljani Crne Gore moraju:

* bez odlaganja po ulazku na teritoriju Republike Češke, dostaviti regionalnoj higijenskoj stanici, nadležnoj spram mjesta boravka navedenog u online formularu, potvrdu akreditovane crnogorske laboratorije o apsolviranju PCR testa i o njegovom negativnom rezultatu;

* podvrgnuti se, o sopstvenom trošku, PCR testiranju u Republici Češkoj, najranije 5. a najkasnije 14. dan po ulazku na teritoriju Republike Češke. Rezultat testa je potrebno, bez odlaganja, dostaviti regionalnoj higijenskoj stanici, nadležnoj spram mjesta boravka navedenog u online formularu.

Do momenta dobijanja negativnog rezultata testa, na osobe koje su doputovale iz Crne Gore, odnosi se obaveza karantina/samoizolacije (tj. ograničenje slobodnog kretanja na najosnovnije i najnužnije potrebe – npr. kupovina osnovnih namirnica te urgentan odlazak ljekaru).

 

Za detalje vezane za centre testiranja i kontakte regionalnih higijenskih stanica, možete pozvati call centar Higijenske stanice Glavnog grada Praga na broj: 1221 (pozivi su mogući samo sa teritorije Republike Češke), gdje govore i na engleskom jeziku. Radno vrijeme call centra je od ponedeljka do petka od 8:00 do 19:00, te vikendom od 9:00 do 16:30 časova.

Detaljnije informacije o uslovima ulazka te izuzetcima od zabrane ulazka državljana trećih zemalja na teritoriji Republike Češke, možete naći na web-u Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke.

 

Napomena: Za informacije o uslovima tranzitovanja Crnogorskih državljana koji imaju pravo ulaska u Republiku Češku, molimo kontaktirajte Ambasade zemalja kroz koje tranzitujete, koje su akreditovane u/za Crnu Goru.