Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

 

Podpora využití biomasy v Zambii

thumb

Zambie je vnitrozemský stát regionu jižní Afriky, bohatý na přírodní zdroje (zemědělská půda, nerostné suroviny, vodní zdroje, lesy). Přesto pouze 4,4 % venkovského obyvatelstva Zambie má přístup… více ►

Česká IT řešení pro gruzínské zdravotnictví

thumb

Gruzie má dlouhodobě nedostatek lékařů především ve venkovských oblastech. Zajištění primární zdravotní péče v celé zemi je prioritou gruzínské vlády. Vedle dostatečného počtu praktických lékařů… více ►

Prezentace priorit CZ PRES ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu

thumb

Dne 12. července 2022 politický náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák představil ve Výboru pro rozvoj (DEVE) Evropského parlamentu priority českého předsednictví v rozvojové a humanitární… více ►

Světový den spolupráce

thumb

Na první sobotu v roce připadá Světový den spolupráce OSN. Tento rok připadá Světový den spolupráce na 2. července a nese se v duchu „Společně budeme obnovovat lépe“. více ►

Přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2021

thumb

Na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MZV a České rozvojové agentury bylo v roce 2021 vynaloženo přes 758 mil. Kč, na humanitární pomoc 144 mil. Kč. V přiloženém přehledu se můžete seznámit… více ►

Challenge Fund 2022: Přihlášky jsou otevřené

thumb

Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN s radostí oznamuje, že byla otevřena výzva pro přihlášky do Challenge Fund 2022. více ►

20. červen – Světový den uprchlíků

thumb

V roce 2000 vyhlásila OSN 20. červen Světovým dnem pro uprchlíky. Tento den je datem, kdy řada organizací spojí síly za důležitý cíl zvýšit povědomí mezi veřejností a zasadit se o práva uprchlíků… více ►

Summit Světových škol 2022

thumb

Další ročník konference pro žáky, učitele i širokou veřejnost letos proběhl znovu naživo. 15. 6. v DOX. více ►

Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2023

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení prioritního sektoru programu ZRS Inkluzivní sociální rozvoj / Zdravotnictví – Kambodža"

Světový den životního prostředí – 5. června

thumb

Světový den životního prostředí každoročně připomíná důležitost ochrany přírody, živočichů, udržitelného nakládání se zdroji i odpady, a také snižování rizika dopadů přírodních katastrof. Letošní… více ►

ČR daruje Zambii půl milionu vakcín Pfizer

thumb

Dne 30. května 2022 proběhla první dodávka vakcín Pfizer, které ČR daruje Zambii. více ►

Vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru Nakládání s přírodními zdroji - voda a sanitace (BaH) - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení jedné obdržené nabídky na vyhodnocení projektů v oblasti vody a sanitace v Bosně a Hercegovině. více ►

Vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru inkluzivní sociální rozvoj v Moldavsku - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení jedné obdržené nabídky na vyhodnocení projektů v sektoru inkluzivního sociálního rozvoje v Moldavsku. více ►

Krajinné plánování v Etiopii za pomoci českých řešení

thumb

Šetrné nakládání s přírodními zdroji a zároveň zajištění obživy obyvatel je jedním z cílů české zahraniční rozvojové spolupráce. V Etiopii se díky etablovanému partnerství a dlouholetému působení… více ►

Den Afriky

Na 25. května připadá Mezinárodní den Afriky (Africa Day - Wikipedia). Je příležitostí k uvědomění si pestrosti africké kultury, přírody a dalších, ale také historie a současnosti 10 Things to… více ►

Na otázky Českého rozhlasu k obnově Ukrajiny a směřování české rozvojové spolupráce a humanitární pomoci odpovídal Petr Gandalovič, ředitel ORS MZV

cr_1

V reakci na probíhající válku na Ukrajině a rostoucí humanitární a environmentální krizi, kterou invaze Ruska vyvolala, přehodnocují státy i mezinárodní organizace své strategie a zaměření… více ►

V Bruselu jednají ministři pro rozvoj o uprchlické a potravinové krizi vyvolané válkou na Ukrajině

thumb

Formální zasedání ministrů pro rozvoj (FAC/DEV) se uskutečňuje zpravidla jednou za půl roku. Za předsednictví Francie proběhne 20. května (za českého se předpokládá 28. listopadu). Hlavním… více ►

Pozvánka: Seminář k nástrojům Partnerství ČR s UNDP - 16. 6. 2022

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR a UNDP Istanbul Regional Hub si Vás dovolují pozvat na seminář k možnostem podpory projektů s využitím nástrojů Partnerství České republiky… více ►

.