Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

Stránky zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci jsou rozděleny do následujících podkapitol:

Česká republika pomáhá Tunisku

Tunisko čelí zhoršení pandemie COVID-19, které přesahuje kapacity místního zdravotnictví a komplikuje též turistickou sezónu. Česká republika proto poskytla Tunisku materiální pomoc a zařadila je… více ►

Evaluace zemědělství Zambie - závěrečná zpráva

MZV publikuje závěrečnou zprávu z vyhodnocení víceletého rozvojového projektu Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů (Zambie). Vyhodnocení prováděl… více ►

Inkluzivní vzdělávání v Etiopii

thumb

Podpora obzvláště zranitelných skupin lidí – ať již z důvodu etnického původu, pohlaví nebo postižení – patří mezi priority české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci… více ►

Česká republika zareagovala na žádost Litvy o rychlou pomoc

V souvislosti s přílivem uprchlíků přes hranice s Běloruskem požádala Litva prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany EU o materiální, finanční i expertní pomoc. ČR nyní poskytne vybavení pro… více ►

Závěrečné setkání s mladými dobrovolníky OSN 2020

thumb

V pondělí 19. července 2021 se v prostorách Černínského paláce MZV uskutečnilo závěrečné setkání s mladými českými dobrovolníky OSN (United Nations Volunteers, UNV), kteří působili v agenciích… více ►

Shrnujicí přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR 2020

V návaznosti na schválení dokumentu "Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2020" vládou připravilo MZV stručný shrnující přehled celkového… více ►

Výroční zpráva Programu Dobrovolníci OSN za rok 2020

thumb

Program Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers, UNV) je spravován Rozvojovým programem OSN (UNDP) a jeho smyslem je přispět ke globálnímu rozvoji skrze dobrovolnictví a podporovat hodnoty… více ►

Plán ZRS ČR na rok 2022

Usnesením vlády č. 535 z 14. června 2021 byl schválen Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2022 s výhledem financování do roku 2024. V roce 2022 bude na ZRS ČR v gesci MZV a České… více ►

Maastrichtská deklarace 2030+

thumb

Na začátku tohoto týdne byl zahájen 18 měsíční proces přípravy nové evropské deklarace ke vzdělávání v globálních souvislostech. Proces má za cíl podnítit hlubší politickou diskusi a závazky ke… více ►

Evropské rozvojové dny 2021

Již od roku 2006 organizuje Evropská komise Rozvojové fórum, jehož součástí jsou Evropské rozvojové dny (EDD). Cílem je přivést dohromady aktéry z různých členských zemí a sektorů, ke sdílení… více ►

České inovace pomáhají lidem i životnímu prostředí prostřednictvím Rozvojového programu OSN

thumb

Ochrana životního prostředí, udržitelné nakládání s přírodními zdroji nebo snižování rizika a dopadů přírodních katastrof - to jsou témata, kterým se věnují projekty podpořené českým svěřeneckým… více ►

ČR se zúčastnila Civil Society Days OECD

thumb

Náměstek ministra zahraničních věcí p. Martin Tlapa zastupoval ČR dne 4. června 2021 na prestižním fóru OECD pro dialog s občanskou společností. více ►

Nová výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Challenge Fund – česká inovativní řešení pro dosažení SDGs

thumb

Letošní výzva k podávání přihlášek je spuštěna, zájemci se mohou hlásit do 12. července 2021. Cílem je realizace českých řešení a sdílení know-how v zemích prioritní rozvojové spolupráce a… více ►

Projekt na podporu domácí péče v Moldavsku

Česká republika, prostřednictvím projektu na zajištění a dostupnost domácí péče v Moldavsku, podporuje místní neziskové organizace usilující o zkvalitnění a rozvoj kapacit a rovněž přípravu… více ►

Spolupráce ČR s UNICEF

thumb

Dětský fond OSN (UNICEF) je významným partnerem České republiky zejména při poskytování humanitární pomoci do zahraničí. V letošním roce oslaví 75. narozeniny. více ►

COVID Lab Charity ČR s podporou České rozvojové agentury pomáhá v Gruzii se zvládáním pandemie Covid-19

thumb

Charita ČR byla díky svému dlouholetému působení v oblasti zdravotnictví v Gruzii schopna rychle reagovat na zhoršující se situaci v důsledku pandemie. více ►

Má zkušenost jako UNV pro UNICEF v Jordánsku: Přemysl Trojan

thumb

O práci dobrovolníka a činnosti UNICEF v Jordánsku nejen během pandemie píše Přemysl Trojan. více ►

Česká republika podporuje využití solární energie v Kambodži

S podporou Evropské unie a České rozvojové agentury zahájila na začátku minulého roku společnost Člověk v tísni realizaci čtyřletého projektu s názvem SWITCH to Solar, zaměřený na pomoc celkově… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

.