česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje on-line kurzy češtiny pro děti

Velvyslanectví bylo požádáno, aby seznámilo krajany s možností přihlásit děti do on-line kurzů češtiny, které pro děti pořádá spolek Krajánek ve světě.

Dobrý den,
dovolujeme si vás informovat že Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22.
 
O PROJEKTU - Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.
 
V letošním školním roce (2020-21) jsme realizovali první rok distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilotního projektu jsme spolupracovali s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Zájem o naši online výuku pro české děti ve světě v právě končícím školním roce několikanásobně převýšil kapacitu tříd v pilotním roce. Velmi nás to potěšilo a zároveň to potvrdilo smysluplnost našeho projektu. Jeho cílem je zajistit výuku českého jazyka a reálií zejména českým dětí ve světě, které žijí v místech, kde není krajanskými spolky a školami výuka organizovaná nebo to mají do krajanských škol daleko.
Abychom jim vyšli zájemcům vstříc, navyšujeme v příštím školním roce počet tříd a rozšíříme časy výuky tak, aby vyhovovala i neevropským časovým pásmům. Díky tomu můžeme přivítat i další nové žáky, kteří se prostřednictvím našich virtuálních tříd nejen něco nového a zajímavého naučí, ale naváží vztah s českými kamarády - krajánky z celého světa.
Ve školním roce 2021/22 pokračujem s úspěšnou výukou na úrovni 1. a 2. ročníku ZŠ a přidáváme pilotně úroveň 3. třídy ZŠ a projektově-konverzační hodiny pro děti, které se nepřipravují na přezkoušení v kmenových školách v ČR.
Předběžné přihlášky pro příští školní rok přijímáme z organizačních důvodů do 20.6. Od poloviny června také budou probíhat online setkání – “zápisy” s rodiči a dětmi.
Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/zapis-na-rok-2021-22/

Děkuji za podporu a přeji příjemný den!

 S úctou
-- Lenka Kanellia
Předsedkyně     
 
Krajánek ve světě
t: +306979993529
m: +420778039302
e: spolek@krajanekvesvete.cz
 
www.krajanekvesvete.cz                
 

 
Podporujeme výchovu kosmopolitních dětí s otevřenými názory, které ví, že různé kultury jsou založené na odlišné historii a tradicích. Pěstujeme u nich vztah a lásku k jejich českému původu, české zemi, její kultuře a jazyku. Vydáváme časopis Krajánek, provozujeme online výuku pro české děti v zahraničí a zapojujeme se do spolupráce s kulturními a vzdělávacími institucemi v ČR i mimo ni. Podporujeme krajanskou spolupráci ve světě.