česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Leden

Věříme, že jste prožili nezapomenutelné vánoce a do roku 2010, na který celá Jižní Afrika netrpělivě čeká, a od kterého si mnoho slibuje, jste vykročili pravou nohou. Nový rok, jak už sám název napovídá, si žádá něco nového, a tak jsme pro vás i v Krajanských informacích připravili několik změn.

Vážení a milí krajané,

Věříme, že jste prožili nezapomenutelné vánoce a do roku 2010, na který celá Jižní Afrika netrpělivě čeká, a od kterého si mnoho slibuje, jste vykročili pravou nohou.

Nový rok, jak už sám název napovídá, si žádá něco nového, a tak jsme pro vás i v Krajanských informacích připravili několik změn.

Seriál o jihoafrických městech rozšiřujeme také o česká města a dnes začínáme hlavním městem Prahou. Další novinkou je seriál o nejznámějších českých zvycích, starých obyčejích a pověrách tak, jak se během roku dodržovaly a slavily.

Oblíbené rubriky Ptákoviny z Blumfontejna, Česká přísloví, České osobnosti, Zajímavosti, Recepty, Zdraví, Vtipy, Čeština, Kultura a Politické zpravodajství samozřejmě zůstávají.

Dnes si přečtete o snad nejznámější české spisovatelce Boženě Němcové; o vzniku písma; dozvíte se jaké používat při vaření tuky; pochutnáte si na jednoduchém salátu a staročeském novoročním jídle prasečí rypáček s vejmrdou; a zasmějete se nad špetkou černého humoru. Také vás pozveme do kina (ano, do kina a ne divadla) na známý balet Labutí jezero.

Hezky se bavte a ať se nám ten 2010 povede, Afriko!

Vaše redakce

Inzeráty

Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých představ.

KURZY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé

Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás zaručeny.

 

Hej

Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních šatů; večerních, business a vycházkových oděvů.

Najdete nás v Centurion.

VOLEJTE 0834484795 – Petra

 • Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobile 0824681401, phone 011 4681401, e-mail RadkaHej@gmail.com
 • Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobile 0824681401, phone 011 4681401, e-mail RadkaHej@gmail.com
 • Villa Klara B&B nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburku v Northcliffu.Guesthouse je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta.

Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, nemocnice 10 minut)

Pokoje mají :WiFi spojení

Pro více informací navštivte naši webovou stránku.www.villaklara.co.za

Rezervace: klara@villaklara.co.za    či  011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00.

At Villa Klara, the customer always comes first.

 

 • SUSPENSION WAREHOUSE & CAR SERVICE CENTER - Please call us for all your car needs! For the best service in town. We are situated at 447 Church Street, Pretoria West. Tel: 012 327 7020/1; Fax 012 327 6489
 • Standa a Zdenka Menšíkovi, nyní v Austrálii, hledají přátele a známé v Kapském Městě a okolí, kteří si ještě na ně pamatují a kteří by se s nimi rádi uviděli při jejich návštěvě Jižní Afriky v březnu 2010. Zvláště by se rádi setkali s Jozefem Adamcem, Dušanem Brandstaterem a s rodinou Cizlakovou. Spojte se s nimi laskavě na Internetu: stanmensik@googlemail.com nebo na telefonu: +618 9275 3040

 

 

Jihoafrická a česká města

Hlavní město PRAHA

První známky osídlení pražského území se objevují již ve starší době kamenné. V mladším paleolitu byli lidé už na všech výšinách dnešní Velké Prahy. Osídlení lákalo karavany cizích kupců, kteří zde u Vltavy nalézali příznivé podmínky k obchodu i táboření. Časem tu vytvořili trvalé obchodní středisko, zdroj příjmů vládců místních kmenů. Asi v 6. století n.l. ovládli území Slované, mezi nimiž se v 9. století n.l. dostal do čela kmen Čechů, vedených rodem Přemyslovců. Přemyslovec Bořivoj přijal křesťanství a před rokem 890 založil na ostrohu nad Vltavou první kostel, zasvěcený Panně Marii, jako základ hradiště, které tu vyrostlo krátce na to k ochraně obchodního centra a mělo i střežit  stále se rozrůstající sídliště v podhradí při Vltavě. Hradiště se stalo vzápětí sídlem světské i církevní správy všeho území Čechů a jeho podhradí největším tržištěm široko daleko. Zprávy z 11. a 12. století podávají stále plastičtější obraz růstu ranně feudální Prahy. Hradiště se rozrostlo v kamenný románský hrad s knížecím palácem, domem biskupa, kapituly a klášterem. Dominantu tvořily dvě baziliky s věžemi. Podhradí se rozvinulo ve skutečné velkoměsto, imponující kamenným mostem (Juditiným), měšťanskými domy, šlechtickými dvorci, desítkami kostelů a několika kláštery. Na pravé straně Vltavy se tyčil Vyšehrad, rovněž s knížecím palácem, třemi kostely a kapitulním domem.   

V průběhu 13. století byl na tento živelný organismus Prahy aplikován pevný řád městského zřízení a do města dorazil nový gotický sloh.

Proměnu Prahy v gotické velkoměsto dovršuje Karel IV. Za jeho třicetileté vlády (1346 – 1378) se stala Praha rozlohou čtvrtým největším městem světa a stavebním obsahem prvním městem ve střední Evropě. K jejímu rozvoji přispělo ustavení nejvyšších středověkých institucí: císařského dvora, arcibiskupského dvorce a university. Pro dvůr přestavěl Karel IV. palác Hradu do podoby paláce králů francouzských se vznosnou kaplí Všech svatých, pro arcibiskupství vybudoval katedrálu sv. Víta, a universita jej nepřímo vedla k založení Nového Města pražského, jež se stalo vrcholným dílem středověkého urbanismu. Dalšími podnikatelskými činy vzdělaného císaře byla výstavba nového opevnění a bran, nového kamenného mostu s velkolepou vstupní věží, založení několika klášterů a farních kostelů, přestavby chrámů a domů a vybudování dvou radnic. V čele tohoto podnikání stál největší mistr středoevropské gotiky Petr Parléř, architekt, sochař i umělecký řemeslník, který znásobil význam metropole římského císařství stavbami i plastikami, umělecky nad jiné průbojnými. Malířská i sochařská díla a výtvory všeho druhu uměleckého řemesla, především práce zlatnické, oplývající drahokamy, drahocenné hedvábné závěsy, orientální i vlašské, a nádhera rouch dvořanů a kněžstva doplňovaly okázalostí interiérů karlovské Prahy velkolepost její vnější výstavby.

Doba husitská zastavila tento překotný růst, který s nádherou prostředí přinášel i zkaženost mravů a třídní antagonismus.

První Habsburk, absolutistický panovník Ferdinand I. (po roce 1526), za jehož vlády přišli Pražané o nejcennější svobody, a jeho panští dvořané dávají plný průchod renesančnímu slohu. Požár Malé Strany a Hradu roku 1541 se stal záminkou k nové budovatelské horečce v této pražské oblasti, na níž se vedle šlechty podílelo i měšťanstvo. Vrchol renesanční éry znamená doba Rudolfa II.

V 17. století byl význam dvora snižován narůstajícím konfliktem mezi Habsburky a jejich protivníky a třídními protiklady, projevujícími se na jedné straně zdánlivou konjunkturou a na druhé straně finančními obtížemi a chudobou. Pád Rudolfův a stavovské povstání roku 1620 proti jeho druhému nástupci Ferdinandu II., jež skončilo porážkou českých stavů, zasáhly krutě Prahu politicky i hospodářsky, ukončily skvělou éru jejího dočasného prvenství v evropské kultuře a přivodily úplný zvrat. Praha přestala být sídelním městem říše a změnila se ve správní centrum provincie, vydané napospas libovůli protireformačních mocipánů, světských i duchovních, cizáků i domácích renegátů. Staví se palác Valdštejnský, Michnovský a Černínský.

Kolem roku 1700 přichází nová generace stavebníků, vzdělaných i zcestovalých, která chce více kvality než kvantity a obohacuje město paláci a kostely, často umělecky nadprůměrnými.

Kulturní úroveň Prahy se však zdvihá teprve s nástupem politického a národního vítězství českého obyvatelstva po polovině 19. století. Národní instituce potřebují veřejné budovy. Možnosti jejich výtvarné realizace nabízí nová generace architektů: Ullman, Zítek, Barvitius, Schulz a Wiehl. Ve vzájemné soutěži  čeří zploštělou hladinu pražské výstavby budovami vysoké mezinárodní úrovně a novorenesančního slohu – Národní divadlo, Groebova vila, kostel na Smíchově, Dům umělců, Národní a Uměleckoprůmyslové muzeum. A Praha se vrací ke své bývalé slávě, která už od té doby byla poničena pouze fašismem a komunismem. Dnes je Praha celosvětově uznávána jako jedno z nejkrásnějších měst na naší Zeměkouli vůbec.

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar

FEJETONY

Ptákoviny z Blumfontejna

 

ZKOUŠKY

V místnosti vládlo napětí. Nervózní studenti medicíny pozorovali jednoho ze svých spolužáků, jak je ždímán při ústní zkoušce a jeho nevědomost jim ještě více připomínala jejich snadnou zranitelnost.

Zkoušenému bylo dosud předneseno nějakých 7 otázek, z nichž nedokázal odpovědět ani jednu. Bylo čím dále jasnější, že zkoušený medik nevyjde z tohoto boje s vlajícími barvami a i když ostatní přítomní medici v duchu znali odpovědi na většinu jemu daných otázek, kdo ví, co se komise bude ptát jich?

Zkoušející věděl, že zkoušený je pod velkým stresem a pravděpodobně má v hlavě zapomenuto a prázdno. Proto se mu snažil pomoci, raději nežli by ho utopil.

“Jak byste léčil Španělskou chřipku?” zeptal se. Místností se opět, už asi po osmé, rozhostilo trapné ticho.

“Podívejte se, pane kolego,” oslovil jej zkoušející. “Já vím, že jste pod velkým stresem, ale vy jste mi dosud nedal jedinou odpověď; Já vám chci pomoci, tak vám dám poslední otázku. Když ji zodpovíte, budu uvažovat o tom, vás nechat projít. Odhrňte prosím ten modrý závěs a řekněte mi, co je za ním!”

Za závěsem byl  výklenek a v něm stála lidská kostra, kterou měl medik popsat.

Opatrně, jako kdyby tam mohlo být divoké zvíře, medik odhrnul záclonu. Když uviděl kostru, odskočil snad dva metry a vyděšeně zařval “Brrr – to je smrť!”

Z dílny pana Honzy Schuberta

 

ČESKÁ  PŘÍSLOVÍ – od pana Jirouta

 

LÍNÁ HUBA, HOLÉ NEŠTĚSTÍ

říkávali naši předkové na adresu nekňubů a nedovtipů, loudalů a váhalů, lenochů a bloumalů, kteří „nechali Filipa doma“. Ano, kdo se nezeptá, nedozví se. Kdo se o své záležitosti nedovede postarat, ten přichází zkrátka. Vždyť to známe už z pohádek, jak takovým trulantům a budižkničemům ti bystří a chytří „vypálili rybník“ – a zcela po zásluze! A známe i takové kolem sebe. Říká se o nich, že kam je ráno postavíš, tam je večer najdeš. Nebývají zrovna v oblibě a rozhodně nepatří k těm,  k nimž se chodívá o radu. Příliš dlouhé váhání, nerozhodnost, liknavost a lhostejnost už se v životě mnohému nevyplatily.

KUJ ŽELEZO, DOKUD JE ŽHAVÉ

pronesl asi poprvé náš prapředek v kovárně, kde liknavý tovaryš příliš dlouho váhal nad rozžhaveným kovem. Toto přísloví je tou nejlepší radou pro všechny nesmělé, plaché, váhavé, nerozhodné, jakož i ty, kteří rádi odkládají uskutečnění svých předsevzetí. Někdy jenom na druhý den, jindy na neurčito. Život je však  - jak všichni dobře víme – pln zákrutů, nečekaných náhod a zvratů, nejrůznějších úskalí, takže ono „železo“ může někdy vystydnout už v příštím okamžiku. Přísloví nás tímto nabádá k aktivitě, činorodosti, cílevědomosti a pohotovosti. Bude-li například okouzlený mládenec příliš dlouho otálet s vyznáním svého obdivu, může se mu – při dnešním životním tempu a vitalitě dívek – velmi lehce stát, že poprvé „promluví“ až teprve jako svědek na svatbě svého idolu.

MLADÍ LEŽÁCI, STAŘÍ ŽEBRÁCI

zcela jednoznačně praví přísloví, jež dospělí moudře připomínají těm z příslušníků mladé generace, kteří mají k „ležení“ zvláštní vlohy. Naštěstí jich není tak mnoho, i když přece jen jsou. Sami mladí nemívají právě v oblibě ty své druhy, kteří například na chmelové brigádě věnují svou pozornost více „chmelu“ samotnému, nežli jeho poctivému shromažďování do věrtelů. Kteří uprostřed žňového shonu klidně ulehnou do stínu, jimž hrábě či lopata slouží spíše jako opora při postávání – zkrátka takové, jimž se odborně říká „lempl“, „dřevo“ či „vozembouch“. Dlouho obvykle v kolektivu neobstojí, neboť k mládí zcela přirozeně patří elán, pohyb, nadšení a energie.

České zvyky a obyčeje

 

Nový rok – 1. leden

Na Nový rok, o slepičí krok...

1. leden, kterým začíná nový rok, je dnes důležitým dnem, v němž většina obyvatel planety očekává s nadějí, co jim nadcházející rok přinese. Bývá zvykem přát všem blízkým zdraví a štěstí a dávat si různá předsevzetí. U nás se první den v roce slaví většinou dobrým rodinným obědem, procházkami a návštěvami příbuzných a přátel. Silvestrovskou oslavou se lidé rozloučili se starým rokem a následující den už vítají ten nový. Nikoho ani nenapadne, že by to mohlo být jinak.

Slunce a Měsíc

A přece bylo, po celá staletí. Začínat rok prvním lednovým dnem je dohoda novodobé civilizace, uměle vytvořená a vzhledem k přírodnímu koloběhu vlastně nelogická.

Pro naše předky byly důležitými mezníky pro běh času fáze Měsíce a postavení Slunce – jarní a podzimní rovnodennost, letní a zimní slunovrat. Kolem nich se soustředilo nejvíc pohanských obřadů.  Velký význam mělo pro zemědělce a chovatele dobyteka také jaro, kdy se probouzí příroda, rodí mláďata a chystají se práce na poli. A tak se v některých zemích začínal nový rok 25. března, jinde slavili 19. březen, který byl pokládán za den stvoření světa, anebo také 1. březen či velikonoční Zelený čtvrtek.

V zemích severně od Alpy (v Německu v Uhrách a také v Čechách) se tradičně za počátek roku pokládal 25. prosinec, což nejspíš souviselo s pohanským významem zimního slunovratu. Až na vyjímky se tento termín dodržoval  za vlády všech Přemyslovců, česká královská kancelář ho důsledně užívala až do husitství.

1. leden se jako stálý termín pro Nový rok začal v Evropě ujímat od 15. století a teprve v průběhu 17. století byl téměř všeobecně přijat. Příčinou nebyla jen síla tradičních zvyklostí a neochota ke změnám, ale také reformy a složité posuny v kalendáři, které trvaly až do 20. století.

Koledníci

Nový rok býval pro některé skupiny lidí příležitostí k finančnímu přilepšení. Od renesance dostávali za zpěv v kostele peněžitý obnos literáti, hospodáři odměňovali čeledíny a děvečky, duchovní dostávali dárky od věřících farníků. Od 18. století dostávali odměnu i učitelé za rozesílání malovaných přání. Ve městech i na venkově se také chodilo koledovat. Například pekařští nebo sladovničtí tovaryši v maškarách obcházeli domácnosti, zpívali a peroutkami ometali prach. Někde zase koledníci převlečení za baby, s hlavami zamotanými do šátků, chodili s hrnečkem kolomazi, strašili děti, a když někdo nedával pozor, hned ho začernili. V první polovině 20. století bylo poměrně běžné, že do domácností chodili přát štěstí do nového roku popeláři, listonoši, domovníci, kominíci, ponocní, tedy profese, s nimiž se lidé setkávali v průběhu celého roku. Byli-li s jejich prací spokojeni, rádi jim poskytli malou odměnu. 

Chození s fanfrnochem

Koledovat chodily i děti. Z mnoha míst jižních a středních Čech i z Moravy se dochovaly zprávy o chození s buchálem neboli bukačem, také bzučánem či fanfrnochem. To všechno jsou pojmenování pro zvláštní hudební nástroj, jehož bzučivé zvuky doprovázely koledníky při zpěvu krátkých popěvků.

Fanfr, fanf, fanfrnoch,

nastává nám nový rok,

nový rok nám nastává,

koledy se nandává,

hou, hou, haleluja.

Zvuk fanfrnochu byl velmi hlasitý a spolu s vykřikováním koled nadělal spoustu hluku. Z roku 1778 pochází zpráva o tom, že jeden hostinský v Berouně ztratil trpělivost, jednoho z koledníků ztloukl a sám byl pak za to odsouzen k patnácti ranám karabáčem. Někteří pamětníci koledování s bukačem zažili ještě ve 20. století.

Kolední proutek

Jinde na Nový rok chodily děti popřát štěstí a dobrou úrodu s ozdobený proutkem, který od nich hospodář „koupil“ za sladkosti a drobné peníze. Na jaře ho pak zapíchl do pole se lnem, aby len vyrostl  také tak vysoký.

Nejlepší je větvička trnky s bodlinami. Na vrchol připevníme malé červené jablíčko nebo vlašský ořech (může být i zlacený) a ozdobíme stužkou. Na bodliny napícháme sušené ovoce, rozinky a hrášky. V modernějším pojetí lze přidat i barevně sladěné čtverečky, kolečka nebo kytičky z látky.

Jak na Nový rok...

Z novoročních pověr se dodnes udrželo „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. A proto se lidé nemají hádat, zlobit a rozčilovat. Je dobré mít na sobě něco nového a v kapse trochu peněz. Mnohé hospodyně chtějí mít doma čisto a uklizeno, a dávají pozor, aby se nerozbilo nějaké nádobí. Kdysi také dbaly na to, aby se celý den z chalupy nic nevynášelo, protože  by to během roku určitě chybělo.

Takových  a podobných pověr by se našlo mnoho, různých kraj od kraje a leckde i dům od domu. Bylo-li dítě, přineslo štěstí, byla-li to stará žena, někde i žena v jakémkoli věku, bylo zle. Dodržovala se i spousta zákazů, které se týkaly praní prádla, mytí nebo mlácení obilí; při porušení hrozilo nebezpečí špatné úrody.

K novoročnímu obědu se často jedl uvařený „prasečí rypáček“, tedy ovar (Viz recety). V některých oblastech je tradičním jídlem čočka. Lidé věřili, že kdyby podávali k obědu kuře, husu, nebo jiného opeřence, ulétlo by jim štěstí. A dodnes se v některých rodinách nabízí vánočka s jedním zapečeným hráškem. Kdo ho najde, bude mít štěstí celý rok.

Novoroční blahopřání

Novej rok nám nastává...

Jedením z prastarých zvyků je posílání novoročních přání. Jejich předchůdci byla malovaná a často veršovaná přání, která posílali učitelé  vrchnosti, městským radám a všem, od kterých mohli očekávat nějaký peněžitý dar nebo alespoň přízeň. Výroba a posílání  těchto tzv. minucí byla velmi pracná, a tak učitelům pomáhali jejich žáci. Proti tomu, aby tak ztráceli čas z vyučování, protestovali rodiče i nadřízení, ale marně. Platilo, že čím víc minucí učitel rozešle, tím se může těšit na větší zisk. Tento starobylý obyčej se udržel velmi dlouho, dokonce i mezi bakaláři na univerzitě, a zanikl až v době vlády Marie Terezie. Obliba novoročních přání však trvala dál.

Přímým předchůdcem dnešní novoročenky byly malované lístky hraběte Karla Chotka, které použil ve 30. letech 19. století jako náhražku za návštěvu v rodinách přátel, kam se mu nechtělo osobně. Proto se také jeden čas těmto lístkům říkalo omluvenky.

Ze stejné doby pochází zkratka P.F., která se objevuje ve spojení s letopočetem nadcházejícího roku a znamená francouzské Pour féliciter – pro štěstí. Zkratka se ujala v rámeci Rakouska-Uherska výhradně v českých zemích. Říká se dokonce, že samotní Francouzi nevědí, co to znamená.

V posledních letech se zdálo, že obliba papírových novoročenek klesá, především vlivem nových komunikačních možností. Přesto jich lidé jenom u nás rozešlou každý rok mnoho miliónů. Pouze část se přesunula do podoby elektronické pošty nebo SMS zprávy.

Tři králové (6. leden)

My tři králové jdeme k vám....

Svátkem Tří králů končí vánoční období a ve většině rodin se odstrojuje vánoční stromeček. Dřív bývalo zvykem, že druhý den ráno se jeho dřevem zatopilo a uvařila se káva, která tak za vší tou nádherou udělala definitivní tečku. Dnes je likvidace stromečku pro mnoho obyvatel měst spíš spojena s nerudovským „kam s ním?“

Svátek je však také neodmyslitelně spojen s tříkrálovskou koledou. Je zajímavé, že podobu koledníků v bílých přepásaných košilích a s papírovými korunami na hlavách (a přitom tento obyčej ve druhé polovině 20. století téměř zanikl) si vybaví skoro každý. Mohou za to nejspíš známé obrázky Mikoláše Alše a Josefa Lady.  

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar

 

Zábava

a)    ČEŠTINA

Pokračujeme v procvičování párových souhlásek. Tentokrát F a V.

Doplňte F nebo V, popřípadě Ď a Ť nebo H a CH:

Václa- je nadutý jako pá-. Drozd usedl na věte-. Čí je to kre-? Kde je tvůj domo-? Fotogra- přelezl ze-. Podej nám tu láhe-. Přeji pěkný lo-. Tetřev usedl na me-. Jose- mi dal ša- a mat. Zajíc chroupal mrke-. Ohni ten ple-.

Slů-ka obdivu tě potěší. Venku je hou- dětí. Stříbro je drahý ko-. Jaký to má povr-?

–čela letí k úlu. – lese je mnoho so-. Zranil jsem se o věte-. Rudol- má rád zpě-. O-čák chová o-ce.

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar

b)    HÁDANKA

Král a jeho tři dcery

 

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii.
Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala.

Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou Anežku. Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. A že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit jedinou otázku.

Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku: "Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?"

Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka."
Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta."
Princezna sedící vpravo řekla "Cecílie."

Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal.
Která z princezen je pravdomluvná Anežka?

c)     ČESKÉ OSOBNOSTI

Božena  Němcová

(04.02.1820 - 21.01.1862)

Zakladatelka novodobé české prózy, autorka venkovských povídek a pohádkových sbírek.

Dívčím jménem Barbora Panklová. Narodila se pravděpodobně 4.2.1820 (přesné datum je zahaleno tajemstvím) ve Vídni jako dcera kočího Johanna Pankla a české služky Terezie Novotné.  Oba její rodiče byli poté zaměstnáni u vévodkyně Zaháňské (majitelka náchodského panství). Své dětství prožila Božena Němcová v Ratibořicích u České Skalice, vzdělání se jí dostalo minimální. Boženu Němcovou v mládí velmi ovlivnila její babička Magdaléna Novotná. V roce 1837 byla na přání matky provdána za o patnáct let staršího úředníka finanční stráže Josefa Němce. Manželství šťastné nebylo, i přesto měli spolu čtyři děti. Manžel byl služebně překládán, tak se rodina často stěhovala. V Praze, v letech 1842 – 1845, se Němcová dostala do společnosti vlastenecké inteligence a seznámila se s předními českými spisovateli. Tato léta jsou dobou jejího velkého duševního a vzdělanostního vývoje. Na Chodsku (1845-48) přišla do styku s lidovým světem a tradicemi. Venkovský lid si ji velmi oblíbil. Když byl manžel přeložen do Uher, odstěhovala se Němcová do Prahy. Tím vyřešila nesoulad v manželství, ale s dětmi žila v bídě. V roce 1853 zemřel její nejstarší syn Hynek, tato událost měla velký vliv na její chatrné zdraví. V roce 1861 odešla do Litomyšle redigovat své spisy, ale to se jí už nepovedlo. Koncem listopadu ji z Litomyšle do Prahy odvezl její manžel. Vánoce strávila se svými dětmi. 20. ledna dostala Němcová autorské exempláře prvního sešitu Babičky. Rozplakala se, byly vytištěny na tom nejlacinějším papíře se spoustou chyb. Zemřela v Praze 21.1.1862.

 
Zprávu o její smrti otiskly všechny české i německé noviny, smutečního průvodu se 24.1.1862 zúčastnilo tisíce lidí. Je pochována na vyšehradském hřbitově.

Do literatury vstoupila Božena Němcová básněmi Slavné ráno a Ženám českým. Vyprávěčský talent uplatnila hned v prvním prozaickém díle Národní báchorky a pověsti (1845-47) – kniha lidové prozaické slovesnosti, pohádky, legendy a pověsti. V lidových pohádkách Božena Němcová zvýraznila absolutní spravedlnost, jednoznačně dává zvítězit lásce a dobru. Lidovou pohádkou se Němcová zabývala i později – Slovenské pohádky a pověsti (1857-8).
Publicistickou činnost zahájila Němcová r. 1845 v Květech, seriálem Obrazy z okolí domažlického, dále přispívala články z Chodska.

 
Povídkové dílo Němcové vznikalo až v posledních desíti letech jejího života. Je autorkou povídek: Pomněnka šlechetné duše, Baruška, Chudí lidé, Pan učitel, Chýše pod horami, Divá Bára, Karla, Dobrý člověk, V zámku a podzámčí, Pohorská vesnice.
Vrcholným dílem je povídka  Babička (1855), Božena Němcová ji psala v době svého největšího tvůrčího vzepětí, které následovalo po těžkém duševním otřesu způsobeném smrtí nejstaršího syna Hynka.


Na rozdíl od K.J.Erbena nešlo Němcové o zachycení původní podoby pohádkových motivů, Němcová se snažila o vlastní převyprávění lidové látky.

d)    RECEPTY

Vyzkoušejte si staročeské jídlo, s velmi zajímavým názvem, které se dříve podávalo na Nový rok na oběd.

Prasečí rypáček s vejmrdou

Půlka vepřové hlavy, cibule, česnek, celý pepř, jablka, křen, citron.

Nejprve se připraví ovar. Vepřová hlava se vloží do osolené vařící vody spolu s cibulí, 3 stroužky česneku a 5 kuličkami pepře. Zprvu se vaří odkrytá, a teprve až opadne pěna, zmírní se var a hrnec přiklopí.

Pokud se do zbylého vývaru vloží předem uvařené nudle a sekaná petrželka, vznikne silná a chutná polévka, která přijde k chuti zejména po Silvestrovské noci.

Vejmrda je lidové pojmenování pro jablečný křen, pochoutku používanou jako příloha k ovaru. Jemně nastrouhaná kyselejší jablka se zakapou citronem, aby nezhnědla, a smíchají se s trochou cukru, špetkou soli a citrónovou šťávou nebo octem. Přidá se nastrouhaný čerstvý nebo sterilovaný křen, případně trocha vody. Hotová směs se uzavře do sklenic, v nichž  vydrží mnoho dnů čerstvá.

Avokádový salát s jogurtem

Ingredience:
3 oloupaná avokáda, 2 stroužky česneku, 4 dl bílého jogurtu, 350 g červených paprik

Postup přípravy: Avokáda nakrájíme na kostky. Papriky rozkrojíme, očistíme a nakrájíme na drobné kostičky. Česnek utřeme a vmícháme do jogurtu. Přidáme avokádo a papriku. Vychladíme  alespoň hodinu.  K salátu servírujeme pečivo.

e)    FILM                                                                                                                                                                                                                        

Cinema Nouveapresents:

Swan Lake

Director: Marius Petipa

Running time: 2 hrs 8 min

Synopsis:

Act 1 Scene 1: The castle grounds

Prince Siegfried and his friends are celebrating his coming of age at a private twenty-first birthday party. The guests drink to his health and dance a waltz. The Prince's tutor tries to teach him the virtues of learning over the pleasures of the flesh, but ends up drinking a bit too much himself. The Queen arrives, displeased that her son still has not chosen a suitable royal bride. She is presented with bouquets of flowers and in turn presents her son with a brand new crossbow. After the Queen has gone, the party resumes. Even the tutor is persuaded to take a turn on the dance floor, before relinquishing his place to the Jester. Finally, as twilight falls, the guests depart. Siegfried suddenly sees of a flock of white swans flying overhead. Wishing to hunt them, he seizes his new crossbow and follows them into the depths of the forest.

Scene 2:  A lake in the forest. Midnight

White swans glide near the shore. They are actually maidens transformed into swans by the evil magician Rothbart, who is himself half man, half owl. Only at night can they resume their human form, and only the power of eternal love can break the magician's spell. Siegfried appears, drawing his bow to shoot an approaching swan. Suddenly the swan turns into a beautiful young woman - it is Odette, queen of the swan-maidens. Her beauty enthralls the Prince, but she is afraid of the Rothbart, who returns and drives Siegfried away. Siegfried pursues Odette into the forest, and vows his eternal love and fidelity to her. Odette and the other swans celebrate their night of freedom in dance. As dawn breaks, Odette bids Siegfried a tender farewell before rejoining her companions as they turn back into swans.

Act 2:At the castle

A grand ball is being held at the castle to celebrate the Prince's birthday. The Jester dances to entertain the guests. Siegfried's mother urges him to choose a bride, but he, having given his heart to Odette, rejects them all. Suddenly new guests arrive - it is Rothbart and his daughter Odile, whom he has transformed into a black-clad likeness of Odette. He plans to make the Prince love the disguised Odile, thereby breaking his vow of eternal fidelity, and condemning Odette to remain a swan forever. Siegfried is seduced by Odile's dark beauty. But no sooner has he informed his mother that she is his chosen bride than he has a vision of the real Odette and realizes that he has been deceived. In despair, he rushes out to the lakeside to find Odette.

Act 3: The lakeside, later the night.

White and black swans try to amuse themselves by the lakeside. Odette arrives and tells them what has happened at the castle. She is followed by Rothbart, who returns in a rage, amidst thunder and lightning.

Siegfried rushes in. He begs Odette to forgive him and professes his undying love to her. As the enraged Rothbart tries to force Odette and Siegfried apart, the Prince grapples with the magician and tears off one of his wings. His power destroyed, Rothbart collapses and dies. True love has broken the evil spell; the sun rises and shines radiantly on Siegfried, Odette, and all the other swan-maidens he has saved.

f)      HUMOR


Trocha černého humoru:

Nejčastější věty před smrtí:

1.) Tady je tlustý led, tady přejdeme.

2.) Hele, užovka!

3.) Pejsku, pojď sem!

4.) Mohl bych si přidat ještě trochu té výtečné houbové omáčky, prosím?

5.) Žádný strach chlapi, to je nulák.

6.) Ty že jsi mafián? Nevěřím.

7.) Zmlátíme ho, vždyť je sám.

8.) Tak vy jste Sparťani? Znám takovou písničku, poslouchejte: Spartá, Spartá, buzerantů partá.

9.) A teď mě vyfoť na té skále.

10.) Hoď mi sem to kladivo.

11.) Neboj, není nabitá.

12.) Tak brzdy jsem opravil, jdu je vyzkoušet.

13.) Miláčku, nechceš řídit?

14.) Tady brzdit nemusíš, tady žádné zatáčky nejsou.

15.) To je divný, cítím plyn, rozsviť.

16.) Pojedu bez helmy, vždyť je to jenom kousek.

17.) Zprava dobrý.

18.) Tenhle starý granát už dávno nemůže fungovat.

19.) Ne, ten žebřík mi nemusíš držet.

20.) Klidně do té vody skoč, tady je mělko.

21.) Mě žádný mistrovství světa ve fotbale nezajímá, Pepo. Já tu televizi prostě vypnu.

g)    VZNIK PÍSMA

K dnešnímu písmu vede 5 tisíc let dlouhá cesta, na jejímž začátku je snaha člověka zaznamenat myšlenky jeskynní malbou a zapamatovat si je pomocí jednoduchého znamení, například zářezů na holi nebo uzlíků a šipek.. První vývojový stupeň směřující k písmu tvořil obrázek – piktogram -např. postava se zvířetem. I když se obrázek graficky zjednodušoval, znázorňoval celou větu. Nebyl znakem pro slovo, tím méně hlásku. Druhý stupeň byl ideogram, ve kterém znak vyjadřoval kratší či delší řady hlásek. Například nohy označovaly končetiny i chůzi. K vyjádření myšlenky byla nutná znalost mnoha znaků, pro představu, století, se mohlo zaznamenat spojením znaku číslice 100 a ptáka, který symbolizoval pohyb letu. Posledním a nejdokonalejším stupněm vývoje byly fonogramy, které zaznamenávaly zvuky, hlásky.

Každá kultura dospěla k různému stupni vývoje písma. Tento vývoj ovlivňovala zeměpisná poloha, společenské potřeby, osobitost jazyka, vliv vlastních předcházejících písemných soustav a písma národů sousedních. Na grafickou stránku písma i rychlost jeho šíření působily i psací materiály a nástroje.

Počátky vzniku písma je třeba hledat v povodí Eufratu ,Tigridu a Nilu, ale také Jang-ć-´tiang (Veliké řeky) Chuang-che (Žluté řeky), v oblastech sídel vyspělých kultur.

Egypt (4. tisíce př.n.l. až do 3. stol. n. l.). Hieroglyfy (z řec. posvátné rytiny), jsou nejznámějším typem zobrazení. Počet hieroglyfů přesahoval 700 a každý znak vyjadřoval slovo, slabiku i souhlásku. Pro lepší čitelnost byl doplněn vysvětlujícím znakem - determinantem. Hieroglyfy sloužily k monumentálním nápisům psaným na kámen, popřípadě do něj tesaným. Směr psaní znaků lze určit podle pohledu zobrazených postav. Zpočátku byly znaky řazeny svisle, až kolem roku 2 tisíce př.n.l. vodorovně. Potřeba rychlého psaní vedla ke zjednodušení hieroglyfů v písmo hieratické (kněžské) a 6. stol. přineslo další zjednodušení - písmo démotické (lidové). Obecné užívání písma usnadnil vynález papyrusových svitků (2200-1500 př.n.l.), na které se psalo rozžvýkaným rákosem a inkoustem ze sazí.

Mezopotámie (asi 3 000 př.n.l. až do 1. stol. př. n. l. ). Zde sídlil národ Sumerů a vytvořil písmo klínové. Toto písmo bylo původně obrázkové, ale více se vázalo ke zvukové podobě slova, slabiky. Například "šu" klínový obrázek označující ruku byl použit i pro jiné slovo obsahující "šu". Větší přehlednosti napomáhaly vysvětlující znaky. Sumerové psali seříznutým rákosem do hliněných destiček a na stvrzení jejich pravosti používali pečetní válečky. Zachovaly se i kamenné stély s reliéfy pro kultovní účely. Klínové písmo převzali ve 3. tisíciletí př.n.l. Chetité, národ neznámého původu. Písmo tohoto národa se podařilo rozluštit českému vědci Bedřichu Hroznému (1879–1952), z nápisů na hliněných tabulkách z královského paláce Boghazköy (Turecko). Klínového písma užívala převážná většina národů Přední Asie. Vrcholu vývoje dosáhlo klínové písmo ve fonetické podobě klínové abecedy z nálezu v syrském Ras Šamra, starobylém Ugaritu. Toto ugaritské klínové písmo vzniklo ve 2.tisíciletí př.n.l. v oblasti dnešní Sýrie a Palestiny. Obsahovalo 30 znaků.

Féničané byli semitským národem mořeplavců a obchodníků. Sídlili na libanonském pobřeží a při svých cestách Středomořím poznali egyptská písma i klínopisy. Své písmo vytvořili kolem roku 1 300 př. n. l. písmo fénické obsahovalo 22 hláskových znaků. Písmo se čte i píše zprava doleva a mezi slovy nejsou mezery.

Čínské písmo vytvořil podle pověsti ve 27. stol. př.n.l. císařský rádce Cchang Ťie. Toto písmo mělo také původ v obrázcích, používáním ovšem zabstraktněly. Znak zachycuje symbol pro jednoslabičné slovo a symbol pro výslovnost. Znaky, jejichž počet přesahoval desetitisíce se psaly svisle do sloupců. V Číně se psalo na bambusové destičky, zvířecí kosti nebo želví krunýře. Velkou změnu způsobil v prvním století př.n.l.. Cchaj Lun vynálezem papíru. Významným vynálezem je i deskotisk ze dřevěných matric používaný od roku 868. Tisklo se na papír i hedvábí.

V oblasti Jižní Ameriky neexistovalo písmo v našem slova smyslu. K zaznamenávání početních údajů sloužilo uzlové písmo Inků - kipu. Naopak tokapu byly vytkávané geometrické vzory v inckém obřadním oděvu, které informovaly o společenském postavení jedince ve společnosti. Z území Peru se zachovala na textiliích a keramice vyobrazení zdobených fazolí - pallares. Fazole snad sloužily k předávání zpráv na dálku. V oblasti Střední Ameriky, Mexika, existovaly kodexy Mixtéků, Mayů a Aztéků. První z nich odkryly historii starého Mexika od roku 692. Aztécké obrázky byly kreslené z profilu černou obrysovou linkou a nakonec dobarvené. Mayské obrázkové písmo bylo stylizováno a zasazeno do čtverce.

Vývoj latinky

Původ národů a měst je často opředen pověstmi. Podobně je tomu i s bájí o vzniku řeckého písma. Podle pověsti naučil Řeky psát fénický mořeplavec Kadmos, který se usadil na ostrově Thérá.

Řecké písmo má bezesporu fénický základ. Vzniklo v 8. stol. př.n.l. a mělo několik variant. Existovala dvě centra: východořecké, které ovlivnilo typ abecedy iónské a atické, a centrum západořecké, kde vznikla varianta dórská. Klasická řecká abeceda se vyvinula z iónského typu v r.403 př.n.l. Písmu, které bylo tesané do kamene, se říká monumentální (kapitální). Dále Řekové psali na papyrus a pergamen štětcem nebo psací tyčinkou. Ze 7. stol. př.n.l. se dochovaly nápisy psané tzv. bustrofedonem: řádky se psaly střídavě zprava doleva a naopak. V 5. stol. př.n.l. proběhla reforma tohoto směru na psaní zleva doprava. Klasická řecká abeceda se prostřednictvím Etrusků přenesla a dále rozvíjela v říši římské.

Tak vzniklo latinské písmo, které bylo tvořeno 24 písmeny, která se psala a četla zleva doprava. Římané tesali písmena do kamene. Psané texty se dochovaly na papyrech, pergamenech, ale i na zdech domů v Pompejích. Ve 3. stol př. n. l. vyústil vývoj stejně vysokých a silných písmen nerozlišujících velká a malá písmena v římskou kapitálu. Tato kapitála byla slavnostním písmem. Staří Římané používali písmena abecedy i pro čísla: X-10, L-50, C-100, D-500, M-1000. Dalším typem, který se používal byla kvadráta a v 1. stol. n. l. rustikála (štíhlý tvar). Tvary těchto římských kapitálek se nezměnily dodnes, pouze byly doplněny o některá písmena. Snaha o rychlejší psaní vedla ke vzniku kurzívy (currere - běžeti, z lat.), která je nápadná šikmým sklonem.

Snaha o snadnější čitelnost a plynulejší psaní vedla ke vzniku okrouhlého, zjednodušeného písma nazvaného latinská unciála.

Stěhování národů a rozklad říše se odrazily v národních osobitých stylech. Latinské písemnictví nezaniklo pádem římské říše r. 476 n.l., a to díky katolické církvi, která z latiny vytvořila liturgický jazyk. Po rozpadu římské říše převzala řeckořímskou kulturu Byzanc. Když se Karel Veliký pokusil koncem 8. stol. opět sjednotit říši římskou, ukázala se potřebnou změna písma. Vznikla malá abeceda latinky minuskula karolínská.

Vynález  papíru a knihtisku

První papírna na evropském kontinentě byla ve španělské Játivě založena počátkem 12. stol. Do té doby byly svitky a kodexy pouze pergamenové. Papír znamenal úsporu na váze i velikosti knihy. Vynález papíru pocházel z Číny, ovšem do Evropy jej přinesli Arabové přes Egypt a Španělsko. Arabští papírníci začali poprvé papír barvit a škrobit.

V polovině 15. stol. zasahuje do vývoje písma vynález knihtisku, připisovaný Johannu Gutenbergovi (Mohuč). Ovšem v Číně vznikl už v roce 868 deskotisk.

Gutenbergovy pohyblivé litery, později kovové odlitky do forem urychlily tisk. Liter bylo 290 a zdvojená písmena umožňovala tisk stejně širokých řádek. Zásluhou knihtisku se zlevnila výroba knih a znalost čtení a psaní se rychle šířila. V této době vedle sebe pracoval tiskař i písař.

Vývoj písma v českých zemích

Nám nejbližší a zároveň nejstarší písemné památky ze 2. stol. n. l , se zachovaly v podobě římských nápisů v Trenčíně, Boldogu (jižní Slovensko) a Mušově. Všechny nápisy jsou psány kapitálním písmem kvadrátním. Tyto památky však neovlivnily užívání písma u nás v době existence Sámovy říše. Rozhodujícím mezníkem byla byzantská mise věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje, pocházejících ze Soluně. Tito učenci, pozváni knížetem Rastislavem v roce 863, vytvořili písmo na překlad evangelií - hlaholici. Byla tvořena 38 písmeny. Tzv. Cyrilice byla jednodušší vznikla koncem 9. stol. a měla 43 písmen. Cyrilice vycházela z hlaholice a řecké unciály . Od 10. století se v českém státě prosazovalo latinské písmo. Jediným druhem latinského písma do 13. století byla Karolínská minuskula.

Od 1. poloviny 13. století zasahuje i české prostředí gotizace písma, projevující se v lámání dosud zaoblených tvarů. Potřeba používání písma ve všech oblastech kulturních, hospodářských a politických si vynutila vznik písma psaného - písmo kursivní. Bylo nakloněné ve směru psaní a písmena spolu plynule splývala.

Velký rozkvět typů písem nastal ve 14. stol.. Byl podmíněn vznikem univerzity v Praze a pronikáním písma mezi širší vrstvy společnosti, zejména městské. V této době se psalo gotickou minuskulou, gotickou kurzívou a písmem bastardním.

Na počátku 15. století dochází na podkladě Husovy práce " De Orthographia Bohemica" k reformě psané češtiny. Spřežky (rz= ř, cz= č) byly nahrazeny tečkou a čárkou nad písmeny. Později bylo přejímáno písmo humanistické a českou novogotickou kurzívu zatlačil německý kurent. Od konce 18. století se v rámci národního obrození projevila snaha zavést český typ písma - antikvu. Návrhy vytvořil Mikoláš Aleš, Josef Mánes a další. Do počátku 20. století se totiž české knihy tiskly písmy kreslenými, řezanými i odlitými v sousedních německých zemích. Významným mezníkem české typografie byla příprava na Světovou výstavu dekorativních umění v Paříži v roce 1925. Na tuto výstavu přispěl návrhy písma zvaného antikva Vojtěch Preissig. Další z významných grafiků a typografů Josef Váchal vytvořil gotizující písmo pro tisk svých bibliografií. Současně se vznikem nových typů písma se formovalo i písmo školní. Od druhé poloviny 18. století, kdy byla zavedena povinná školní docházka se projevuje snaha sjednotit a formovat psané písmo. Vzorníky písma pro školní výuku byly převzaty z Vídně a přizpůsobeny českému prostředí. V roce 1933 byl krasopis vystřídán požadavkem rychlého a osobitého písma.

Písmo 20. století ovládlo psaní na psacích strojích. V dnešní době nám poskytují velké množství typů písma počítače.

Přehled písem používaných v dnešní době

Podle odborníků vzniklo 80% známých abeced z fénické abecedy. Její rozšíření na východ ovlivnilo vznik aramejského písma v 9. stol. př.n.l. a z něj pak vzniklo písmo arabské a hebrejské. Celkově existuje na 400 druhů písem. z nichž nejrozšířenější je latinka. Latinkou se píše angličtina, evropské jazyky (26 písmen), dokonce se jí píší i jazyky jako vietnamština a indonézština.

Při psaní se kromě písmen používají i interpunkční znaménka (.,!). Některé jazyky, jako např. francouzština nebo čeština mají navíc diakritická znaménka, jenž ukazují výslovnost. /ź´/

Arabské písmo je pojmenované podle města Kufa na Eufratu - kufické. Je jím psán i Korán, posvátná kniha Islámu. Dnešní písmo má 28 písmen a je ornamentální. Používá se v oblasti Sýrie, Saúdské Arábie, Libye, Tuniska, Alžírska, Maroka, Egypta.

V Indii, zemi mnoha jazyků, se používá řada písem. Základem těchto moderních písem se stalo písmo bráhmí (šíření budhismu), které se ve 13. stol. vyvinulo v devanágarí. Je nejrozšířenější a obsahuje 50 slabičných znaků.

V Číně je nejpoužívanějším jazykem mandarínská a kantonská čínština. Všechny jazyky jsou psány znaky představujícími slovo nebo myšlenku. V denním tisku se dnes používá 2 - 3 tisíce znaků. Významná je tradice kaligrafie - psaní krásného písma.

Japonci používají písmo kana - slabičné.

Africká písma. Rozsáhlý kontinent ovládá 13 jazykových skupin. Na severu je to arabština a berberské jazyky, ve středu kontinentu mande, kwa a další, podle různorodosti národů. Kolonizátoři zde zanechali své jazyky jako francouzštinu a angličtinu.

Izraelci používají kvadrátní hebrejské písmo psané zprava doleva.

Azbuka vznikla reformou staroslovanské církevní garaždanky v roce 1918 a to vypuštěním archaických písmen. Ruská abeceda má 30 písmen.

Zvláštní písmo mají Tibeťané, Arméni, Mongolci, Korejci. Jsou to tzv. národní písma. Používá se i písmo cyrilské, řecké a gruzínské.

Zajímavosti

 • Papyrus se vyráběl z dřeně rostliny Cyperus papyrus, která rostla v bažinách Nilu až do výšky 3 metrů. Dlouhé, sušené a posléze vyklepávané rostliny se máčely a lisovaly. Nakonec se vzniklé proužky klížily a křížem propletly. Plocha papyru se svinovala do svitku. První papír čínští papírníci vyráběli z morušových větví, které pařili v kádích. Sušily se, dokud se vrstvy dřeva nedělily. Vnitřní části větví se roztloukaly a ředily vodou, aby vznikla kaše. Ta se nabírala sítem a potom lisovala a sušila.
 • První štětec byl ze zaječích chlupů. Pochází také z Číny, kde jej zhotovil v roce 200 př.n.l. Meng Tien.
 • Nejstarší nález papíru z konopí se našel v čínské provincii Šan-si a pochází z roku 74 př.n.l.
 • Nejstarší tištěná kniha pochází také z Číny, je datována r.863 a nazývá se "Diamantová sútra".
 • Filigrány - vodotisky jsou evropského původu. Nejstarší pochází z roku 1282 z Bologne. Byly vytvářeny pomocí drátku svinutého do znaku. V místě, kde byl drátek umístěn, byl papír tenčí a průsvitnější.
 • Číslice představují zvláštní složku písemné soustavy. Počet byl v historii znázorněn předměty, body, nebo čárkami. Nejdokonalejší zápis číslic pochází z Indie z 5. stol. n.l.. Obsahuje znaky od 0 do 9. Tuto soustavu převzali Arabové, odtud arabské číslice.
 • Braillovo písmo je určeno nevidomým. Tento systém v roce 1835 vytvořil Louise Braille. Je to vlastně reliéfní šestibodový zápis, jenž se vyráží na Pichtově stroji. Obsahuje znaky pro interpunkci, číslice i noty.
 • Morseovu telegrafickou abecedu zavedl Američan Samuel F.B. Morse. Značky jsou přizpůsobené i pro číslice a myšlenky. Například - o- o - znamená pozor!
 • Stenografie (těsnopis) je dílem Franze X. Gabelsberga, který roku 1834 vydal její učebnici. U nás se používá soustava S. Mikulíka a A. Herouta z roku 1921. Ve stenografickém záznamu se vynechávají samohlásky a existuje sada zkratek pro předpony, přípony, názvy a některé slovní druhy.
 • První ocelové pero s pružnou špičkou zkonstruoval Čech Alois Senefelder koncem 18.stol. Strojová výroba začala v Anglii ve 30. letech 19. stol.
 • Kuličkové pero popsal dánský pastor Malling-Hause r.1865. Trubice naplněná psací hmotou je uzavřena kuličkou. Výrobě dlouho bránily technické obtíže.
 • Na výrobu tužek měla dlouho monopol Anglie. Až na konci 18. stol. Rakušan J. Hardtmuth a Francouz N.J. Conté vynalezli grafitovou směs s jílem.
 • Břidlicové tabulky na které se děti učily psát břidlicovou tyčinkou, se používaly od nepaměti. Až později mohly používat papír a tužku nebo pero a inkoust v kalamáři.
 • První psací stroj sestrojil Ch.L. Sholese roku 1867.

h)    ZDRAVÍ

Jak si při vaření vybrat správný tuk?

V receptech se často dočtete, že máte použít deset deka másla nebo deci oleje. V dnešní době už je na trhu takové množství olejů, tuků a margarínů, že se v nich jen málokdo vyzná.  

Výběrem nevhodného tuku při přípravě pokrmů může vaše někdy i několikahodinová snaha připravit co nejchutnější jídlo přijít nazmar. Pozor, ani používání kvalitního produktu také není zárukou toho, že vše dopadne co možná nejlépe. Při jeho použití nevhodným způsobem hrozí, že znehodnotíte použitý tuk i připravovaný pokrm! Jak tedy s tuky správně nakládat?

Panenské do salátu

Do salátů se nejlépe hodí oleje lisované za studena (tzv. panenské) – ne nadarmo se v zemích kolem Středozemního moře, kde jsou saláty základem kuchyně, používá výhradně olivový olej. Panenské oleje nejsou ale příliš tepelně stabilní – při zahřátí se totiž jejich výborné vlastnosti ničí. Chuť i přesto ale zůstává skvělá. Obdobné složení jako olivový olej má také olej řepkový, který patří mezi rafinované (přečišťované, pure) oleje. Takto vyrobené oleje jsou vhodné nejen pro studenou kuchyni, ale také pro pečení, dušení nebo restování teplých pokrmů.

Pro vaření margarín

Na vaření, dušení, pečení apod. můžeme použít tuk určený pro tento typ úpravy potravin – rostlinný olej či margarín, obsahující vyšší procento tuku. Vhodný tuk je třeba vybrat i na smažení a fritování, pro tyto způsoby úpravy se dnes vyrábí speciální tuky. Mějte ale vždy na paměti jeden důležitý fakt: Nízkotučné margaríny nepoužívejte pro teplou kuchyni (maximálně na omaštění pokrmu), neboť se tepelnou úpravou znehodnocují.

Na čem smažit?

Smažení nepatří mezi úpravy, které by měly být na našem jídelníčku často. Z olejů je nejvhodnější a tepelně nejstabilnější rafinovaný olivový nebo řepkový olej. Nevhodné na smažení jsou tuky obsahující vodu – margaríny a další roztíratelné tuky. Vhodné není ani máslo, i když se na něm smažilo a mnohdy ještě smaží. Obsahuje vodu a bílkoviny, které se za vysokých teplot rozkládají a vznikají tak nezdravé látky. Pro dlouhodobější smažení se mají používat tuky k tomu určené – pokrmové tuky  nebo fritovací oleje, případně vepřové sádlo.

Kvalitní extra panenský olivový olej poznáte podle toho, že při ochutnání ucítíte u kořene jazyka štiplavost, hořkost a už při přičichnutí ucítíte intenzivní aroma čerstvě pokosené trávy, zelených rajských jablíček nebo ovoce.

"Dobré" a "špatné" tuky

"Dobré" tuky, zejména rostlinné oleje a z nich vyrobené margaríny, do jídelníčku patří (tvořit by měly 30–35 % denního příjmu energie). Jsou zdrojem vitaminů a nezbytných vícenenasycených mastných kyselin, které si tělo neumí vytvořit samo. Tyto mastné kyseliny pozitivně ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi. Naopak tuky živočišného původu (např. máslo, sádlo) obsahují cholesterol a nasycené mastné kyseliny, které hladinu cholesterolu v krvi zvyšují, a tím i riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění. Proto se jim říká "špatné". I zde ale existují výjimky, například rybí tuk je pro naše zdraví prospěšný.

                                                                                                  Zpracovala: Mirka Schullerová

---------------------------------------------------

 

Správná řešení:

 

Čeština:

Václav je nadutý jako páv. Drozd usedl na větev. Čí je to krev? Kde je tvůj domov? Fotograf přelezl zeď. Podej nám tu láhev. Přeji pěkný lov. Tetřev usedl na mech. Josef mi dal šach a mat. Zajíc chroupal mrkev. Ohni ten plech.

Slůvka obdivu tě potěší. Venku je houf dětí. Stříbro je drahý kov. Jaký to má povrch?

Včela letí k úlu. V lese je mnoho sov. Zranil jsem se o větev. Rudolf má rád zpěv. Ovčák chová ovce.

 

Hádanka:

Anežka je princezna sedící vpravo.

Princezna sedící vlevo nemůže být Anežka, protože by lhala.

Kdyby pravdomluvná Anežka seděla uprostřed, musela by odpovědět "Anežka."