česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Únor

Vážení a milí krajané, U nás v redakci máme pořád ještě vánoce a vánoční atmosféru, a to především kvůli vám a vašim vánočním a novoročním přáním, která nám ještě v průběhu celého měsíce ledna do redakce chodila a která nás velice potěšila. Mnohokrát vám za všechna děkujeme.

Ovšem čas je neúprosný a i my musíme dát vánoční atmosféru za hlavu a zvyknout si na to, že začal zcela běžný, pracovní čas.

K vánoční a povánoční tématice se ale přece jen trošku vrátíme. A to v Ptákovinách z Blumfontejna a v rubrice Zdraví. V Ptákovinách si přečtete poněkud jiný fejeton, než na který jste v této rubrice zvyklí. Je to kritika místních nezodpovědných řidičů a jak sám autor říká: „Příliš žertovný není, ale zato pravdivý. Prostě jsem měl potřebu to napsat.“ Posuďte sami. Ve Zdraví pak dostanete návod, jak si po čase poživačnosti pročistit tělo.

V rubrice Města se podíváme do druhého největšího českého města, Brna; připomenete si další přísloví; dozvíte se o starých zvycích a obyčejích, které se v měsíci únoru slaví a z významných českých osobností si budeme povídat o Bedřichu Smetanovi.

Dále jsme pro vás připravili výběr nejkurióznějších příběhů roku 2009, pozvánku do kina, něco vtipného, něco češtiny, pár receptů a nezapomeňte také na inzeráty, jejichž rubrika se nám rozrůstá. V tomto čísle nenajdete aktuality, ale o to více zábavy.

Výborně se bavte.

Vaše redakce

Oznámení Zastupitelského úřadu CR v Pretorii

 

Vzhledem k blížícímu se MS ve fotbale, které se koná v Jihoafrické republice a vzhledem k očekávanému příjezdu českých turistů/příznivců fotbalu se Zastupitelský úřad ČR v Pretorii obrací na české krajany, kteří mají možnost nabízet různé služby pro turisty (zejména pak ubytování) a chtějí svůj inzerát zveřejnit skrze internetové stránky ZÚ Pretoria, aby nám napsali do konce února na adresu pretoria@embassy.mzv.cz. Inzeráty zveřejníme a zachováme do skončení MS 2010 ve fotbale. Svůj e-mail označte prosím MS 2010. ZÚ si vyhrazuje právo posoudit znění inzerátů a dále právo závěrečného rozhodnutí o jejich uveřejnění.

KURZY PRO ČESKÉ KRAJANY V ČR

Česká republika v rámci realizace tzv. Krajanského vzdělávacího programu pořádá již tradičně kurz ČJ v Dobrušce, kurz metodiky výuky ČJ a semestrální studijní pobyt v ČR pro krajany žijící  v zahraničí.

Čtyřtýdenní letní kurz českého jazyka v Dobrušce je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech...).

Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce se v letošním roce bude konat v době od 23. 7. do 20. 8. 2010. Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na Zastupitelský úřad v Pretorii  do 5. 3. 2010.

Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit se v letošním roce bude konat v době od 23. 8. do 3. 9. 2010. K přihlášce je nutné přiložit vyjádření krajanského spolku, který

 zdůvodní účast svého člena ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Dokumenty ve dvou vyhotoveních  je třeba zaslat na Zastupitelský úřad v Pretorii do 5. 3. 2010.

Semestrální studijní pobyty v ČR pro krajany

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury.

Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem a doporučením krajanského spolku je nutno doručit na Zastupitelský úřad v Pretorii:

pro studium v zimním semestru 2010/2011 (od 1. 10. 2010) do 10. 3. 2010;

pro studium v letním semestru 2010/2011 (od 15. 2. 2011) do 10. 8. 2010;

Přihlášky a formuláře ke všem výše zmíněným kurzům jsou dostupné na stránkách www.dzs.cz v sekci Krajané, kde rovněž získáte informace o průběhu kurzů a dalších náležitostech účasti.

Cestujete do USA?

Přečtěte si následující aktuální informace o podmínkách cestování.

S účinností od 17. listopadu 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně „VWP“). Od tohoto data mohou občané ČR přijet do USA buď bez víza nebo mohou jako doposud cestovat za dosavadních podmínek a použít platné vízum.

Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví či konzulárním úřadě USA.

Pro cestování do USA bez víza musí být každý cestující, včetně nezletilých dětí, držitelem vlastního platného cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (tzv. ePas, v ČR vydáván od 1.9.2006) a schválenou registraci ESTA, kterou získá vyplněním formuláře na adrese https://esta.cbp.dhs.gov.

Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty a registrace nepodléhá poplatku. Výsledkem registrace je vystavení předběžného souhlasu s cestou, který je platný dva roky nebo do doby změny údajů žadatele (např. změna cestovního dokladu nebo změna jména). Předběžný souhlas slouží k opakovaným cestám po dobu jeho platnosti. Pokud je registrace systémem odmítnuta, je třeba požádat o vízum na velvyslanectví nebo konzulárním úřadě USA. Informace o podmínkách získání víz lze nalézt na webové adrese: www.travel.state.gov.

S platností od 12. ledna 2010 letecké společnosti vyžadují od pasažérů cestujících do USA v rámci bezvízového programu schválenou registraci ESTA. Cestující, kteří nebudou mít platný souhlas vydaný v rámci systému ESTA, nebudou moci vstoupit na palubu letadla směřujícího do USA.

Registraci v rámci systému ESTA je nutno provést výlučně na webové stránce Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA https://esta.cbp.dhs.gov/. MZV důrazně doporučuje provést při registraci kontrolu, zda se skutečně jedná o uvedenou adresu, a to vzhledem k tomu, že byla zjištěna existence falešných stránek.

Samotné obdržení souhlasu s cestou do USA získané prostřednictvím elektronického systému schvalování cest ESTA není zárukou vpuštění na území USA. O povolení vstupu na území USA vždy rozhoduje příslušný imigrační úředník. V případě uvedení nepravdivých údajů při získání souhlasu formou systému ESTA nebo porušení pobytových pravidel při předcházejících pobytech v USA může být žadateli vstup na území USA zamítnut.

Inzeráty

Naučte se šít jako profesionálové a oblékejte se podle svých představ.

KURZY ŠITÍ pro začátečníky i pokročilé

Individuální přístup a zdokonalení vašich dovedností jsou u nás zaručeny.

 

studio

Specializujeme se také na DESIGN A ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ svatebních šatů; večerních, business a vycházkových oděvů.

Najdete nás v Centurion.

VOLEJTE 0834484795 – Petra

  • Výuka češtiny a angličtiny od začátečníků až po velmi pokročilé, od dětí až po důchodce. Individuální přístup. Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobile 0824681401, phone 011 4681401, e-mail RadkaHej@gmail.com
  • Kvalifikovaná soudní překladatelka nabízí vypracování překladů z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny (případně z a do ruštiny a němčiny). Kontakt: Radka Hejmalová-Millar, mobile 0824681401, phone 011 4681401, e-mail RadkaHej@gmail.com
  • Villa Klara B&B nabízí ubytování v luxusně vybavených pokojích  v srdci Johannesburku v Northcliffu.Guesthouse je vhodně situován velmi blízko nákupního střediska Cresta.

Ideální pro byznysovou klientelu díky své poloze. (CBD 15minut, Sandton 20minut, N1 7 minut, nemocnice 10 minut)

Pokoje mají :WiFi spojení

Pro více informací navštivte naši webovou stránku.www.villaklara.co.za

Rezervace: klara@villaklara.co.za    či  011 478 2513. Denně od: 08:00 do 17:00.

At Villa Klara, the customer always comes first.

 

  • SUSPENSION WAREHOUSE & CAR SERVICE CENTER - Please call us for all your car needs! For the best service in town. We are situated at 447 Church Street, Pretoria West. Tel: 012 327 7020/1; Fax 012 327 6489
  • Standa a Zdenka Menšíkovi, nyní v Austrálii, hledají přátele a známé v Kapském Městě a okolí, kteří si ještě na ně pamatují a kteří by se s nimi rádi uviděli při jejich návštěvě Jižní Afriky v březnu 2010. Zvláště by se rádi setkali s Jozefem Adamcem, Dušanem Brandstaterem a s rodinou Cizlakovou. Spojte se s nimi laskavě na Internetu: stanmensik@googlemail.com nebo na telefonu: +618 9275 3040
  • Pan Miroslav Doskočil z Brna hledá svého kamaráda pana Alexe Suma (*1945, Brno). Pan Sum žil dlouhá léta v Pretorii (asi od roku 1969?), byli spolu v pravidelném kontaktu, ale v posledních pár letech se přestal ozývat.

Jakékoliv informace o panu Sumovi pošlete prosím na adresu                                                                                 doskocil.miroslav@seznam.cz

  • paní Hana Rezkováhledá svoji kamarádku Dr. Milenu Baxa, která žila/žije v Pretorii. Prosím kontaktujte ji na adrese hana.rezkova2004@volny.cz

 

FEJETONY

Ptákoviny z Blumfontejna

 

JSEM HRDÝ JIHOAFRIČAN!

  ...a pyšný na to, že jsem vždycky připraven podpořit svou zem. Žel, vždycky to tak nevychází.

Před Vánoci mám vždycky sváteční náladu: připravuji se na jízdu autem na dovolenou, k moři. Do auta naložím všechny kufry, plynový vařič, celou rodinu a je-li v autě ještě místo, naložím i sousedovy děti. My jsme všichni Jihoafričané a podaří-li se nám splnit to, na co se těšíme, máme jistotu, že jsme svou zemi povznesli.

Den před vyjetím jsme všichni vzrušeni v očekávání toho nejdůležitějšího. Po celou noc stěží mohu zavřít oči, jak jsem vzrušen.

Vyjedeme ještě za tmy, ve 4 hodiny ráno. Vzrušením mi srdce buší, snad se to tentokrát podaří.

Kde jen trochu mohu, jedu rychlostí 150km za hodinu, než se dostanu do „fronty“, kde se rychlost podstatně sníží a cestování začne být trochu nudné. V tom případě je důležité neztratit odvahu a proto se - na kuráž - uklidním vychlazeným pivem. Protože fronta se opravdu vleče, musí těch vychlazených piv být více.

A teď je můj moment: fronta nefronta, vyjedu z toho a celý ten řetěz předjíždím. Vypadá to téměř jisté, že se mi to tentokrát podaří. Pokouším se o to již léta a myslím si, že už ie na čase, aby se to stalo.

Letošní rok je zatím úspěšný, už máme nějakých 2000 zabitých na silnici. Z duše jim závidím, protože se ukázali být spolehlivými patrioty, skutečnými chlapy. To chce ještě jedno pivo a při předjíždění přidat na rychlosti. Hlavně se nebát! Automobily, proti kterým jedu v protisměru, jen odlétají se silnice, některé se dokonce pořádně vybouraly. Přece nedopustím, aby jejich řidiči byli úspěšnější než já! Proto ještě přidám plyn a abych vydržel napětí, dám si ještě jedno vychlazené pivo.

Žel, místa pobytu jsme dosáhli bez nehody. Zkazilo mi to celou dovolenou ale pozor, ještě tu bude cesta zpátky!

Na cestě zpátky se historie opakovala: mnoho vozidel kvůli nám sjelo ze silnice ale nám se, žel, nestalo nic.

Jsem pyšný Jihoafričan, ale stydím se za svou neschopnost zařadit svoje jméno do národní statistiky. Je to smůla, 2000 šťastným se to už podařilo tak proč ne mně?

Ještě štěstí, že tenhle závod nebyl poslední; ještě tu budeme mít Velikonoce a kdyby se to nepodařilo pak, za rok budou zase Vánoce. A tentokrát už určitě budu mít úspěch, jako že se jmenuju Hugo Frik van der Merwe.

Z dílny pana Honzy Schuberta

 

ČESKÁ  PŘÍSLOVÍ – od pana Jirouta

 

SLIBY – CHYBY

či, jak se jinak praví v Mudrosloví F. L. Čelakovského, „slibuje hory doly a nepodá sklenici vody“. Slib, to je ta nejsnadnější pomoc a útěcha, jakou můžeme poskytnout. Ze si slibů si právě udělali živnost všelijací ti podvodníci a podvodníčci, kteří mají co dělat se zákonem. Nerozvážným důvěřivcům naslibují byty, chaty, peníze, parcely či luxusní auta, která mohou mžiknutím oka opatřit, vyinkasují předem slušnou částku – a tím to obvykle končí.

Končí ovšem dříve či později také sami: za mřížemi. V dřívějších časech bývali také velice zavedeni také ti, kteří vdavekchtivým dívčinám či ovdovělým paním slibovali manželství. Těmto elegánům s květinou v knoflíkové dírce, glazérukavičkama a cukerinovým úsměvem dnes už ovšem pšenice nekvete.

CO SE ČLOVĚK V MLÁDÍ NAUČÍ, VE STÁŘÍ JAKO KDYŽ NAJDE

je přísloví zvláště často používané v rodinách, kde mají školou povinná a dospívající dítka. Bezdětní je také znají, na přetřes však u nich přijde málokdy. Zřejmě už i naši pra-pra-předkové mívali pedagogické problémy a tak – stejně jako dnes a bezpochyby i v budoucnu – museli své potomky tímto příslovím nabádat k učení a píli, k osvojení všelikých znalostí, užitečných člověku ve vyšším věku. Je už jaksi v přirozenosti běhu života, že má člověk – jako zelené mládě – větší sklon spíš k darebačinám, lajdání a lelkování, nežli k píli a horlivosti, ke konání věcí užitečných a prospěšných. Plnou platnost tohoto přísloví pozná obvykle až ve stáří.

KDO V LÉTĚ NEROBÍ, V ZIMĚ NEDROBÍ

nemůžeme sice brát tak doslova, neboť léto zahrnuje v sobě i čas oněch čtyř týdnů placené dovolené a prázdnin – ale jako každé přísloví má i toto svou platnost.

Ano, zima se obvykle zeptá, cos dělal v létě, po čase hodování přijde čas účtování, po čase vejskání přijde stejskání... a tak bychom ještě dál a dál mohli vybírat z řady českých přísloví a pořekadel, která všechna společně vyjadřují jedno a totéž: jestliže jsi nepracoval a spíš lenošil a bavil se, musíš počítat s nedostatkem, s nouzí, s ledasjakou újmou na své životní úrovni. Naše titulní přísloví prostě jen připomíná, že se po čase vždycky skládají účty, že čin má i svůj důsledek.

 

 

České zvyky a obyčeje

 

HROMNICE (2. únor)

Na Hromnice o hodinu více....

Patří k svátkům s pevně stanoveným datem, slaví se přesně 40 dnů po narození Páně (25. prosince), tedy 2. února. Otevírají období roku, které vrcholí veselým masopustem. Jejich název je pevně spjat se strachem našich předků z blesků a hromů a se svíčkami – hromničkami.

Hromnice, slovo odvozené od svíček hromniček, je lidový název pro církevní svátek. Ten prošel v minulosti řadou proměn včetně změn svého pojmenování. Křesťané si původně toho dne připomínali významnou událost ze života Svaté rodiny, popsanou v Novém zákoně. Josef s Marií přinesli svého syna Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili Bohu a současně symbolicky vykoupili z povinnosti kněžské služby, které se podle starých zákonů měli podřídit všichni prvorození synové. Marie zároveň završila období čtyřicetidenní očisty po porodu, jak bylo tehdy zvykem. Při obřadu se setkali se starcem jménem Simeon, který v dítěti poznal očekávaného mesiáše. Na paměť těchto událostí se svátek nazýval Hypapanté (tj. setkání), později Obětování Páně či Očišťování Panny Marie. Dnes je církev slaví jako uvedení Páně do chrámu.

Od počátku provázela svátek symbolika světla a už v 5. století bylo jeho součástí procesí se svíčkami. Žehnání svící v kostele bylo zavedeno v 10. století.

V některých krajích bylo na Hromnice zakázáno šít, aby špička jehly nepřitáhla blesk, nesmělo se klít a vůbec používat neslušná slova. Na Chodsku dokonce věřili, že kdo bude toho dne tancovat, do roka zemře.

MASOPUST (únor)

Masopust, masopust, do kola mě holka pusť!

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, jímž toto období končí. Na Moravě se označuje jako fašank, fašinek nebo ostatky. Nejde o církevní svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc. Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března.

Oslavy masopustu byly vždycky společenskou záležitostí a lidé se při nich dobře bavili. Písemnými zprávami jsou doloženy ze 13. století, ale jejich původ sahá pravděpodobně mnohem dál do minulosti. Často jsou dávány do souvislosti se starověkými slavnostmi, z nichž například bakchanálie na počest boha úrody a vína Dionýsa nebo-li Bakcha se časem staly téměř synonymem pro orgie. Není divu, že je římský senát zakazoval. Mnozí badatelé pak spojují masopustní maškary s pohanskými magickými obyčeji, při nichž se používaly zvířecí kůže.

DOROTA (6. únor)

Byla krásná Dorota pobožného života...

Svatá Dorota je zcela průměrnou, nijak zvlášť významnou křesťanskou mučednicí. Přesto však její příběh znal v Čechách v minulých staletích skoro každý. To proto, že se podle legendy o jejím umučení hrávaly oblíbené obchůzkové hry.

VALENTIN (14. únor)

Lásko, Bože, lásko, kde ťa ludé berú?

Svátek svatého Valentina se v ČR začal slavit poměrně nedávno. Oblíbili si ho hlavně mladí a zamilovaní. A také obchodníci s valentinkami a s květinami. Není divu, protože květin se v ČR na sv. Valentina prodá víc než na konci školního roku.

Dodnes není jasné, který mučedník je pravý Valentin. Mezi křesťanskými světci je jich totiž víc. Nejčastěji se mluví o římském knězi a lékaři, jenž byl umučen ve 3. století za císaře Claudia II. a pohřben u silnice Via Flaminia. Jiní hovoří o biskupovi z města Terni poblíž Říma, jehož umučení připadá také na 14. února roku 269. Ale nejpravděpodobnější se zdá, že se nejedná o dvě, ale o jednu a tutéž osobu.

O Valentinovi se vypráví mnoho různých legend, hlavně o skutcích, které vykonal. Tak například vyléčil slepou dívku, do které se zamiloval. Anebo doporučoval mužům, aby nechodili do války, ale zůstali doma se svými ženami. Jiná pověst vypráví jak Valentin pozoroval oknem svého vězení orgie provozované obyvateli Říma o svátku luperálií. Po holubicích jim posílal psaníčka s prosbami, aby se chovali slušně a nehřešili. V další legendě vystupuje jako římský kněz, který tajně oddával, a proto byl popraven.

Kdy se začal 14. únor slavit jako svátek zamilovaných, není zcela jasné. Jedna z verzí tvrdí, že jeho kořeny jsou už ve starém Římě. Za skutečný počátek oslav sv. Valentina lze pokládat obyčej zaznamenaný ve Francii od konce 15. století. Byl poněkud neobvyklý a souvisel s tím, že v té době žilo v Paříži, jako ve všech středověkých městech, velké množství prostitutek. Měly dokonce vlastní oficiální organizaci a pořádaly nejrůznější akce a slavnosti. V rámci jedné z nich předávaly každý rok na den sv. Valentina francouzskému králi kytici květů. Tuto tradici definitivně přerušila až Velká francouzská revoluce, po níž muselo mnoho prodejných žen opustit zem a na lodích byly odváženy do Ameriky. A je docela možné, že s nimi se zvyk slavit sv. Valentina dostal do Nového světa a teprve po řadě let pak zase zpět do Evropy.  

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar

 

Zábava

a)    ČEŠTINA

Párové souhlásky máme skoro za sebou. Dnes si posvítíme na dva poslední páry S – Z a Š - Ž .

Doplňte S nebo Z, Š nebo Ž, popřípadě V nebo F, H nebo CH, D nebo K, D nebo T:

Kůň táhne plný vů- pře- le-. Le- po žebříku vzhůru. Přiva- osla na řetě-. Ko- usedl na věte- a vesele pro-pěvoval. Venku je mrá-. Máš dost peně-? He-ky to sně-. Sedlák pěstuje ove-. Sedni si na paře-.

Kně- jde do kostela. Přiva- prova- ke kůlu. Koko- spadl na zem. Pě-tujeme ove-, žito i pšenici. Dej jí alespoň malé sou-to bu-ty. Rozlou-kni můj oře-. Zajíc opustil svůj pele-. Sluneční ja- nás o-lepuje. Dlouhý pů-t nám nepro-pěl. Lá-ka překoná každou tě-kost. Počkáme na další závo-.

Má- rád našeho je-ka? Učí- se dobře? Hra-čany střeží hradní strá-. Bě- na vě- našeho hrá-ku. V okne- je mří-. S tebou je ale kří-. Mláde- se učí. Jen si poslu-. Kdy- veří- té dí-ce, bě- na školní hři-tě. To je kráde-. Slepý- je pla-. Mikulá- chodí s čerty. Dvakrát měř, jednou ře-. Doře- ten příklad.

Zpracovala Radka Hejmalová-Millar

b)    HÁDANKA

Pokoj v motelu

3 muži přišli na motel. Recepční řekl, že pokoj stojí 30$ a tak každý z mužů zaplatil 10$. Všichni potom odešli na pokoj.

Za nějakou chvíli si recepční uvědomil, že pokoj stojí jen 25$. Prostřednictvím poslíčka jim poslal zpátky 5$.

Poslíček ale neví, jak by 5$ rozdělil na tři díly, proto každému vrátí jen 1$ a zbytek (2$) si nechá. To znamená, že každý z mužů zaplatil 9$, neni-liž pravda? To je dohromady 27$, poslíček má v kapse 2$, že? To je dohromady 29$.

Kam zmizel zbývající 1$?

c)     ČESKÉ OSOBNOSTI

Bedřich Smetana

(1. 3. 1824 - 12. 5. 1884)

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František a pracoval jako sládek v zámeckém pivovaru v Litomyšli. Bylo mu 43 let, když se Bedřich narodil. Jeho matka Barbora, rozená Lynková, byla dcera panského písaře, při narození Bedřicha jí bylo 29 let. Barbora byla druhou manželkou Františka Smetany. Bedřich se narodil jako 11. dítě a první syn, po něm přišlo na svět ještě 7 dětí.

Bedřichovi bylo dopřáno šťastné dětství. Smetanovi se cítili českými vlastenci, nejvíce se věnovali hudbě. Otec hrál obstojně na housle. Jako roční dostal Bedřich housličky a otec ho sám učil. Později mu otec František koupil klavír. Poprvé koncertoval před veřejností 4.října 1830. Do školy začal chodit v Jindřichově Hradci, později v Jihlavě, v Německém Brodě a v Praze. V Praze se zamiloval do 17 leté Lousiny a z této první lásky zůstala Lousina polka. V roce 1843 dokončil studia v Plzni a stal se učitelem hudby u hraběte Thuna a v roce 1849 si otevřel hudební ústav. 27.8.1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou a zkomponoval Svatební scény, další rok složil klavírní cyklus Lístky a črty a polku Našim děvám. S Kateřinou měl 4 dcery: Bedřišku, Gabrielu, Žofii a Kačenku. Brzy nato tři dcery zemřely a zůstala jim jenom Žofie. Po této tragédii onemocněla i Kateřina. Měli dluhy, proto Smetanovi odjeli do Švédska, kde Bedřich zdrcen skonem svých dětí složil Trio g-moll. Kateřině drsné podnebí nesvědčilo a onemocněla tuberkulosou a ve svých 32 letech dne l9.4.l859 zemřela.

Nedlouho poté se zamiloval do Betty Ferdinandové na Lamberském statku u Mělníka a zasnoubil se s ní. Složil pro ní Bettynu polku. V roce 1860 se s ní oženil. Opět odjel do Švédska, kde složil cyklus polek Vzpomínka na Čechy. S Betty měl dvě dcery: Zdenu a Boženu.

V roce 1863 otevřel Smetana hudební ústav v paláci Lažanských. Stal se sbormistrem Hlaholu a zkomponoval svou první operu Braniboři v Čechách. Téhož roku koupil od Karla Sabiny text ke komické opeře a 30. 5. l866 došlo k prvnímu představení Prodané nevěsty. Ani tato opera neměla velký úspěch.

Od roku l867 působil Smetana jako šéf opery Prozatímního divadla a v tomto roce dokončil operu Dalibor. V roce l868 se podílel na slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu a začal pracovat na opeře Libuše. V roce l873 napsal operu Dvě vdovy. Výrazněji se začínají projevovat jeho zdravotní potíže a ve svých 50 letech dne 20.10.1874 ohluchl. V této době začal skládat cyklus šesti symfonických básní Má vlast: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Dokončil ho v roce 1879. V roce 1876 dokončil operu Hubička, libreto pro něho složila Eliška Krásnohorská.

V roce 1878 byla premiéra opery Tajemství a o dva roky později obdržel libreto Čertovy stěny, kterou dokončil v roce 1882. 11.6.1881 se Smetana účastnil prvního otevření Národního divadla, poprvé se hrála jeho Libuše. U příležitosti znovuotevření Národního divadla 18.11.1883 (po požáru v srpnu 1881) se opět hrála Libuše.

Zdravotní stav Smetany se prudce zhoršuje a v dubnu 1884 byl převezen do pražského ústavu pro duševně choré, kde 12. 5. 1884 zemřel. 15.5.1884 se konal pohřeb. Jeho rakev byla pokrytá vlajkou, dělnická kapela mu hrála smuteční pochod z Dalibora. Pohřben je na vyšehradském hřbitově. Ten den se v Národním divadle hrála Prodaná nevěsta.

                                                                                                    Zpracovala :Mirka Schullerová

d)    RECEPTY

Rychlá rybí pomazánka

Ingredience:  200-250 g másla , 1 plechovka sardinek, 1 cibule, 2 tavené sýry, lžíce hořčice, sůl, pepř

Postup: Do misky dáme máslo, vyklopíme k němu obsah plechovky, přidáme sýr, hořčici a ručním elektrickým šlehačem vyšleháme dohladka. Přimícháme nadrobno pokrájenou cibuli, osolíme a opepříme dle chuti. Poměr ingrediencí můžeme jakkoliv změnit ve prospěch svých chuťových buněk.

Jednoduchá krabí pomazánka

Ingredience: 250 g krabích tyčinek, 3 vejce natvrdo, 3 lžíce majonézy, pórek, citron na ozdobu

Postup: Rozmražené krabí tyčinky pokrájíme na drobné kousky, přidáme nakrájená nebo nastrouhaná vajíčka a nadrobno pokrájený pórek, promícháme s majonézou a mažeme na veku.

Budapešťská pomazánka

Ingredience:  250 g tvarohu,50 g másla,4 lžíce šlehačky,sůl,mletá sladká paprika,1 červená kapie,1 cibule

Postup: Tvaroh rozmícháme nebo vyšleháme s máslem,přidáme šlehačku,vmícháme na drobné kostičky nakrájenou papriku a cibuli .Ochutíme solí a mletou paprikou. Mažeme na pečivo.

                                                                                                      Dobrou chut´ přeje Mirka !

e)    FILM                                                                                                                                                                                                                        

Avatar

Žánr: akční / sci-fi

Země: USA

Délka: 163 min.

Rok: 2009

Přístupnost: od 12 let

Režie:James Cameron

Obsah filmu:

Příběh se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kde lidstvo objevilo planetu Alpha Centauri B-4. Pro vědce a astronauty, kteří překonali propast mezi slunci a přistáli na mimozemské půdě známé jako Pandora, se jejich sen stal skutečností. Je to svět tak rozmanitý, plný tvorů a rostlin, které si lidská mysl dokázala stěží představit. Skýtá neuvěřitelná přírodní bohatství a poklady, po kterých lidé vždy toužili. Naneštěstí se atmosféra tohoto měsíce nepodobá té naší a člověk v ní nedokáže přežít. Vědcům se tato překážka podaří odstranit, když vytvoří hybrida lidské a mimozemské DNA, do kterého se dá vložit vědomí člověka. Lidská expanze může začít.

Hlavním hrdinou je paralyzovaný voják Jake Sully (Sam Worthington), který se pomocí vtělení do uměle vytvořeného hybridního těla noří do světa a kultury Na'vi, původních obyvatel Pandory, a dostává se doprostřed konfliktu dvou kultur, které mají naprosto odlišné cíle.

f)      HUMOR


Jestli máte problém s pochopením současné finanční krize, následující řádky by Vám mohly pomoci...

-  Kdysi dávno v jedné vesnici v Indii, jeden muž oznámil vesničanům, že koupí opice, a to každou za $ 10.

-  Vesničané věděli, že je v okolí hodně opic. Odešli do lese a začali je chytat.

-   Muž koupil stovky opic za slíbenou cenu po $ 10. Když se snížil počet opic v přírodě, vesničané nepokračovali ve svém úsilí. Na to muž oznámil, že bude kupovat opice po $ 20. To opět vyburcovalo vesničany a začali zase chytat opice.

-  Brzy se výskyt opic ještě snížil a lidé se vrátíli na své farmy. Muž zvýšil nabídku na $ 25, ale i tak bylo velmi těžké chytit opici.

-  Teď muž oznámil, že bude kupovat opice po $ 50 za kus, a protože musí odjet do města, bude ho zastupovat jeho asisten, který bude jeho jménem opice nakupovat.

-  Když muž odjel, asistent řekl vesničanům: „Podívejte se na všechny tyto opice v klecích, které šéf koupil. Já vám je prodám po $ 35 a když šéf přijede z města, vy mu je můžete prodat zpět po $ 50,  tak jak včera oznámil“.

-  Vesničané dali dohromady všechny své úspory a koupili všechny opice zpět.

-  Pak už vesničené nikdy nepotkali ani muže ani jeho asistenta, jen opice byli všude okolo jako na začátku.

Vítejte na Wall Street!

g)    ZAJÍMAVOSTI

15  nejkurióznějších příběhů roku 2009

 

Loňský rok byl bohatý na neobvyklé události všeho druhu. Od faráře, který je odborníkem na sex, po těhotného muže, devadesátiletého školáka nebo rekordy, nad kterými se tají dech. Nabízíme vám alespoň několik zajímavostí z nekonečného světa lidských kuriozit.

1. Američanka Nadya Sulemanová (34), která v lednu porodila osmerčata, má už celkem 14 dětí. Není vdaná, všichni potomci jsou ze zkumavky.

2. Turisté z celého světa se sjíždějí do bolivijské metropole La Paz. Místo památek je tam ale láká první kokainový bar na světě.

3. Saúdská Arabka podala žádost o rozvod, protože náhodou zjistila, že jí manžel dal přezdívku podle americké základny na Kubě Guantánamo. Měl ji tak uloženou ve svém mobilu.

4. V Keni zemřel v 90 letech nejstarší školák na světě. Kimani Nganga Maruge začal chodit do základní školy v roce 2004. K nelibosti učitelů i svých malých spolužáků byl vášnivým milovníkem cigaret.

5. Bestselerem se v Polsku stala kniha o sexu od kněze Ksaweryho Knotze. Ten vysvětluje, že manželský sex se nemusí odehrávat za tmy, může být frivolní i plný fantazie, a zároveň nemusí být hříšný.

6. Ruský miliardář a majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič (43) ukázal, že navzdory krizi si umí užívat. Za oběd s přáteli v newyorské restauraci zaplatil 47 000 dolarů, tedy více než 800 000 korun.

7. Druhé dítě porodil pětatřicetiletý americký transsexuál Thomas Beatie, jemuž média přezdívají »těhotný muž«. Rodiče již mají dcerku Susan Juliette, která se narodila v červnu 2008.

8. Překvapení zažili dědicové anglického lékaře, když při vyklízení pozůstalosti otevřeli garáž. Pod vrstvou prachu zde nalezli unikátní bugatti za tři miliony liber (asi 83 milionů Kč).

9. Ve speciálně upraveném letadle si řekli »ano« dva Newyorčané. Stali se tak patrně prvním párem, jenž uzavřel sňatek ve stavu beztíže. Obřad se konal ve výšce několika tisíc metrů nad Mexickým zálivem.

10. Ugandu šokoval případ dvou mladých školaček, které si ze školy »odskočily« porodit a odpoledne pokračovaly ve zkouškách. Lidé byli ohromeni, jak vážně berou své povinnosti.

11. Za 6,3 milionu korun byla vydražena slavná třpytivá rukavice zesnulého krále popu Michaela Jacksona (†50), kterou měl na ruce, když v roce 1983 představil svou proslulou »měsíční chůzi«.

12. Samopal AK47, dva ruční granáty, protitankovou minu a osobní počítač. To jsou ceny, které v Somálsku dostal sedmnáctiletý vítěz soutěže v recitaci veršů z koránu, svaté knihy muslimů.

13. Šestnáct obrovských švábů madagaskarských si dokázal nacpat do pusy prodavač v obchodě s potřebami pro zvířata ve městě Lansing v americkém státě Michigan. Hmyz udržel v ústech deset vteřin.

14. Americké úřady odebraly rodičům tříletého Adolfa Hitlera a jeho dvě sestry, jejichž jména připomínají nacistickou éru. Už dříve tamní pekařství odmítlo na narozeninový dort napsat celé jméno Adolfa.

15. Britka Sara Campbellová (37) překonala na Bahamách ženský světový rekord v potápění na jeden nádech, když se ponořila do hloubky 96 metrů. Pod vodou strávila tři minuty a 36 sekund.

h)    ZDRAVÍ

Jak po svátcích pročistit tělo?

Konzumace jídla a alkoholu silně namáhá klíčové orgány našeho těla.

Máme za sebou svátky, během kterých  většina  z nás naložila  svému tělu, co se do něj vešlo. Kila zkonzumovaných vánočních sladkostí, hromady bramborového salátu s majonézou, smažené řízky, spousta alkoholu. Tak vypadají vánoční a novoroční svátky ve většině českých domácností. Teď už je ale všechno za námi a tělo je třeba trochu zregenerovat. Přinášíme vám několik návodů, jak nejvytíženějším orgánům, tedy žaludku, střevům, ledvinám, játrům a žlučníku ulevit z náporu, který jsme jim během uplynulých týdnů připravili.

Žaludek a střeva

Jak vás mohou potrápit: Bolesti žaludku, pálení žáhy, průjem, zácpa, pocit přeplněnosti, větry.

Řešení:

* Dietní strava (málo tuků, suchá rýže, málo cukru, suché pečivo).

* K pití si uvařte hořký bylinkový čaj, na překyselený žaludek se doporučuje například půl lžičky fenyklových semínek na šálek vody

* Dále se hodí kmín, anýz, meduňka, rozmarýn, hřebíček a máta.

* Jezte křen, povzbuzuje tvorbu trávicích enzymů a normalizuje složení střevní mikroflóry.

* Průjem vám pomůže zastavit mrkev nebo šťáva z mrkve.

* Na zácpu platí třeba švestky.

* Při pálení žáhy pijte hodně vody, případně užijte některé přípravky z lékárny.          

Játra

Jak vás mohou potrápit: Bolesti jater, nezvyklá únava.

Řešení:

* Do jídelníčku zařaďte avokádo.

* Konzumujte aloe vera.

* Omezte jídla tučná, příliš kořeněná a smažená.

* Jezte nízkotučné mléčné výrobky a mrkev.

* Omezte přísun alkoholu a jiných škodlivin, aby se játra zbytečně nepřetěžovala.

Žlučník

Jak vás mohou potrápit: Bolesti žlučníku, křeče.

Řešení:

* Doporučuje se na pár dní omezit masitou stravu.

* Žádné tuky, hlavně pak ty živočišné.

* Žádný omastek a kořeněná jídla.

* Pijte dostatečné množství tekutin.

* Konzumujte pouze čerstvou stravu bez přidaných chemických látek.   

Ledviny

Jak vás mohou potrápit: Bolesti ledvin, problémy s močením, únava.

Řešení:

* Dodržujte pitný režim, konzumujte velké množství tekutin, kromě čajů i množství obyčejné vody.

* Pijte brusinkovou šťávu.

* Pijte čistou zelnou šťávu.

* Jezte celer a pijte celerovou šťávu.

* Pijte šťávu z červené řepy.

                                                                                                  Zpracovala: Mirka Schullerová

---------------------------------------------------

 

 

 

 

Správná řešení:

 

Čeština:

Kůň táhne plný vůz přes les. Lez po žebříku vzhůru. Přivaž osla na řetěz. Kos usedl na větev a vesele prozpěvoval. Venku je mráz. Máš dost peněz? Hezky to sněz. Sedlák pěstuje oves. Sedni si na pařez.

Kněz jde do kostela. Přivaž provaz ke kůlu. Kokos spadl na zem. Pěstujeme oves, žito i pšenici. Dej jí alespoň malé sousto buchty. Rozlouskni můj ořech. Zajíc opustil svůj pelech. Sluneční jas nás oslepuje. Dlouhý půst nám neprospěl. Láska překoná každou těžkost. Počkáme na další závoz.

Máš rád našeho ježka? Učíš se dobře? Hradčany střeží hradní stráž. Běž na věž našeho hrádku. V oknech je mříž. S tebou je ale kříž. Mládež se učí. Jen si posluž. Když věříš té dívce, běž na školní hřiště. To je krádež. Slepýš je plaz. Mikuláš chodí s čerty. Dvakrát měř, jednou řež. Dořeš ten příklad.

 

Hádanka:

 

Jeden Dollar se nikam neztratil. Hádanka je sama o sobě matoucí. Ve skutečnosti to bylo takhle:

30$ - 3$ = 27$ - 2$ = 25$

30$ byla původní suma, 3$ dostali muži zpět, 27$ tedy celkem zaplatili. 2$ si nechal poslíček.