česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o volbě prezidenta republiky 2023

Velvyslanectví odnamuje dle správního řádu místo a způsob volby prezidenta republiky pro voliče z volebního obvodu 103 - ze zemí oblasti působnosti.

 

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta republiky

 

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Pretorii JUDr. Pavel Řezáč

podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

 

1.

Volba prezidenta republiky se uskuteční

 

dne 13. ledna 202 od 14:00 do 22:00 hodin a

 

dne 14. ledna od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

 

dne 27. ledna 2023 od 12:00 do 22:00 hodin a

 

dne 28. ledna od 8:00 do 14:00 hodin.

 

 2.

 

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 103

 

je volební místnost na rezidenci zastupitelského úřadu České republiky v Pretorii:

 

 

241 Crown Avenue, Waterkloof, Pretoria, Jihoafrická republika

 

 

(adresa, stát) pro voliče,

 

kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č 103, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Angola, Botswana, Eswatini, Jihoafrická republika, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie,

 

 

 

 

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

 

 

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 4. prosince 2022.

 

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

 

 

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

 

 

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

 

 

 

 

 

 

V Pretorii dne 30. listopadu 2022                                   JUDr. Pavel Řezáč                

                                                                                                            vedoucí zastupitelského úřadu