česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Velvyslanectví oznamuje, že se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve zvláštním volebním okrsku č. 103, které proběhnou ve dnech 8. a 9. října, budou konat na rezidenci velvyslance v Pretorii.

Vzhledem ke stále trvající pandemii COVID-19 bude během voleb dodržován přísný zdravotní protokol. Z toho důvodu budou voliči vpouštěni do volební místnosti k registraci i k volbě samotné, po jednom voliči. Děkujeme za pochopení.
 

 

 

 

 

1.

                                                                             O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika)

podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

o z n a m u j e :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

dne 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a

 

dne 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 103

 

je volební místnost na rezidenci velvyslance České republiky v Pretorii

 

Adresa: 241 Crown Avenue, Waterkloof, Pretoria

 

pro voliče,

3.

kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 103, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: v Jihoafrické republice, v Angolské republice, v Botswanské republice, v Lesothském království, v Madagaskarské republice, v Mauricijské republice, v Mosambické republice, v Namibijské republice a ve Svazijském království.

4.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (par. 6 zákona o volbách).

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (par. 19 ods. 4 zákona o volbách).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

8.

Hlasování bude probíhat na rezidenci velvyslance České republiky v Pretorii. Vzhledem ke stále trvající pandemii COVID-19 bude během voleb dodržován přísný zdravotní protokol. Z toho důvodu budou voliči vpouštěni do volební místnosti k registraci i k volbě samotné, po jednom voliči.

   
   
 

             V Pretorii dne 8. září 2021                      

                  JUDr. Pavel Řezáč

             Vedoucí zastupitelského úřadu