česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu na území ČR ve dnech 24. a 25. května 2019

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na 24. a 25. května 2019. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR.

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 24. a 25. května 2019.  Dne 24. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod (§ 2 odst. 3 zákona).

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voliči, kteří jsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů na Velvyslanectví v Pretorii mohou žádat o vydání voličského průkazu. Lhůta pro zapsání do zvláštního seznamu voličů končí 14. dubna 2019.

Žádost o vydání voličského průkazu je nutno podat písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb a ústně nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen.

Volič může požádat u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně. O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU. 

přílohy

Informace pro občany ČR pro volby do EP 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 4.3.2019