česky  english 

rozšířené vyhledávání

o velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Pretorii je akreditováno pro celkem 9 zemí: pro Jihoafrickou republiku, Botswanskou republiku, Lesothské království, Mauricijskou republiku, Namibijskou republiku, Království Eswatini, Angolskou republiku, Madagaskarskou republiku a Mosambickou republiku.

Souhrnné ekonomické informace k zemím akreditace Velvyslanectví ČR v Pretorii.

Velvyslanec dále zastupuje Českou republiku při Jihoafrickém rozvojovém společenství (SADC) se sekretariátem v Gaborone.

Honorární konzuláty v Gaborone (Botswana), Port Louis (Mauricius) , Maputu (Mosambik), v Luandě (Angola) a ve Windhoeku (Namibie) poskytují informace o České republice, podporují rozvoj vztahů a zprostředkovávají kontakty mezi Českou republikou a přijímajícím státem. Poskytují základní informace o zákonech a předpisech a v součinnosti s Velvyslanectvím České republiky v Pretorii poskytují pomoc českým občanům, kteří se nacházejí v přijímající zemi a ocitli se v tísni (zejména v případech onemocnění, nehody a ztráty cestovních dokladů či finančních prostředků). Po souhlasu Velvyslanectví České republiky v Pretorii mohou českým občanům vystavit cestovní průkazy (náhradní cestovní dokumenty v případě ztráty či odcizení pasu). Ve vztahu k českým občanům, kteří jsou zadrženi, ve vazbě nebo ve výkonu trestu, dbají na to, aby byly dodržovány příslušné mezinárodní smlouvy a místní právní předpisy. Honorární konzuláty dále ověřují pravost podpisů, správnost opisů/kopií listin a správnost překladů. Jsou také oprávněny přijímat do úschovy od českých občanů listiny a jiné dokumenty, peněžní prostředky a cenné předměty a papíry. Honorární konzuláty nevydávají víza do České republiky.

----------------

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Jeho povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákonu o zpracování osobních údajů.