česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pxhere
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Angola chce do roku 2028 vybudovat nová železniční spojení v délce 3 mil. km

Angola má zájem obnovit a podpořit železniční dopravu pro efektivnější přepravu zboží a surovin mezi okolními zeměmi a jejími hlavními přístavy na západním pobřeží. Pro tento účel schválila Plán národního rozvoje dopravy a silniční infrastruktury (PDNSTIR), který předpokládá do roku 2028 výstavbu železničních tratí spojujících Angolu s Kongem, Zambií a Namibií v celkové hodnotě 274,5 mld. Kč. Plán je rozdělen do dvou fází implementace. České společnosti by se mohly podílet na subdodávkách různých komponent pro hlavní EPC kontraktory.

Národní plán pro rozvoj dopravního sektoru a infrastruktury Angoly PDNSTIR předpokládá investice ve výši 274,5 mld. Kč do roku 2028 pro implementaci nových železničních spojení v rámci Angoly a pro spojení se sousedními zeměmi. V plánu je výstavba 6 nových železničních linek o celkové délce 3 mil. km k propojení Angoly s Demokratickou republikou Kongem na severu, se Zambií a Namibií na východě a na jihu. Tento plán počítá se dvěma fázemi implementace.

První fáze se zaměří na rozvoj železničního spojení mezi severem a jihem k propojení pobřežních provincií Luanda-Benguela-Lubango o celkové hodnotě 54 mld. Kč a dále bude postaveno železniční spojení ve střední části země mezi provincií Malanje a Saurimo o hodnotě 33,7 mld. Kč. Oba tyto projekty počítají s 50 % financováním ze soukromých zdrojů. Třetím projektem v rámci první fáze bude prodloužení želežničního spoje mezi Benguelou a Zambií, které předpokládá 100 % financování ze soukromých zdrojů. Angolské ministerstvo dopravy stanovilo 5 letý předběžný časový rámec do konce roku 2023 na dokončení projektů v rámci první fáze.

Druhá fáze by měla odstartovat v roce 2024 a měla by trvat 5 let do konce roku 2028. Angolské ministerstvo dopravy předpokládá výstavbu dalších 3 železničních spojení a celkovou investici ve výši 144 mld. Kč. Zatím je více detailů k prvním dvěma projektům zahrnující severo-jižní železniční spojení mezi Angolou a Demokratickou republikou Kongem mezi městy Luanda-Soyo-Noqui o celkové hodnotě 33,75 mld. Kč s 50 % financováním ze soukromých zdrojů. Druhým projektem by měl být centrální koridor mezi provinciemi Malanje-Huambo a Menogue o celkové hodnotě 54 mld. Kč.

Angolské ministerstvo dopravy předpokládá otevření mezinárodních tendrů a české společnosti by se mohly podílet na subdodávkách pro EPC kontraktory. Možné dodávky by mohly zahrnovat kolejová vozidla, komponenty, výhybky, informační, telekomunikační a automatizační techniku.

 

Vypracovala: Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví České republiky v Pretorii