česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Pretorii
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zelený vodík jakožto jeden z pilířů jihoafrické energetické tranzice

JAR má díky příznivým geograficko-klimatickým podmínkám, solidní (byť chátrající) infrastruktuře a vyspělému průmyslu ambice stát se jednou z velmocí v oblasti tzv. zeleného vodíku. Vláda JAR doposud představila celkem 20 plánovaných strategických vodíkových projektů za více než 16 mld. EUR. Kromě samotné produkce zeleného vodíku považuje JAR za prioritní výrobu oceli z obnovitelných zdrojů, dále pak výrobu elektrolyzérů, palivových článků, amoniaku, hnojiv či leteckých paliv.

Z důvodu značného zájmu ze strany mezinárodních i lokálních subjektů a již řady započatých inciativ a projektů se koncem listopadu tohoto roku konal historicky první summit zaměřený na rozvoj a komercionalizaci zeleného vodíku a s tím spojených technologií. Dle slov prezidenta Ramaphosy má JAR do roku 2050 potenciál produkovat 6 až 13 tis. tun zeleného vodíků ročně, avšak k tomuto bude zapotřebí 140 a 300 GW obnovitelné energie. Jen pro představu, současná generační kapacita JAR činí 58 GW z níž se více jak 85 % generuje z uhlí. Z důvodu chátrající energetické infrastruktury je však reálně v daný moment k dispozici něco málo přes 60 % jihoafrické generační kapacity a toto procento se stále zmenšuje, což má v současnosti za následek bezprecedentní míru (2 až 12 hodin denně!) řízených výpadků energie, tzv. loadsheddingu, což má naprosto katastrofální dopad na růst jihoafrického hospodářství. Jedinou cestu z této krize představuje masívní nárůst obnovitelných generačních kapacit.

Jihoafrická vláda představila k dnešnímu dni 20 projektů v oblasti zeleného vodíku o celkové hodnotě převyšující 16 mld. EUR. Všechny tyto projekty budou zveřejněny ve sbírce zákonů jakožto „strategické integrované projekty“, na které se vztahuje urychlené administrativně-schvalovací řízení. Za nejvýznamnější z předmětných projektů lze považovat Prieska Power Reserve v provincii Severní Kapsko, který by měl produkovat zelený vodík a amoniak již v roce 2025, a to prostřednictvím solární
a větrné energie. Tento projekt by měl během své realizace a provozu zaměstnávat více jak 10 000 osob, což z něj v zemi s nezaměstnaností převyšující 32 % činí vládní prioritu.

Kromě samotné produkce zeleného vodíku považuje JAR za prioritní výrobu oceli z obnovitelných zdrojů, dále pak výrobu elektrolyzérů, palivových článků, amoniaku, hnojiv či leteckých paliv. JAR tak usiluje o vytvoření uceleného ekosystému v oblasti zeleného vodíku, který bude zahrnovat všechny stupně řetězce přidané hodnoty.

Intenzivní mezi provinční spolupráce probíhá v JAR mezi provinciemi Západní a Severní Kapsko. Obě provincie mají zpracované strategie rozvoje zeleného vodíku
a v nedávné době spolu uzavřeli memorandum a porozumění jehož předmětem je intenzivní spolupráce a koordinace rozvojových a komercionalizačních aktivit v oblasti zeleného vodíku. V provincii Severní Kapsko již probíhají koncepční přípravy speciální ekonomické zóny dedikované zelenému vodíku, tzv. projekt Boegoebaai, v jejímž rámci by měly být do roku 2050 vybudovány elektrolyzéry o kapacitě převyšující 40 GW. Jedná se o stěžejní iniciativu, kterou žene kupředu místní petrochemický gigant SASOL ve spolupráci s provinční vládou Severního Kapska.

Za zmínku v této souvislosti stojí rovněž koncepční přípravy v jejichž čele stojí globální těžební společnost s jihoafrickými kořeny AngloAmerican, jejichž cílem je tvorba
tzv. vodíkového údolí (Green Hydrogen Valley), které bude spojovat provincii Limpopo, kde probíhá těžba strategických nerostných surovin, s ekonomicky nejvýznamnější provincií Gauteng a dále pak s provincií KwaZulu-Natal, kde se nachází Durban, největší přístav na africkém kontinentu. Jedná se tedy o vytvoření koridoru zahrnujícího různé stupně tvorby
a užití zeleného vodíku a sním spojených derivátů, technologií a produktů.

Za klíčový, co se hospodářského růstu a transformace ekonomiky týče považuje zelený vodík i sousední Namibie. Její zamýšlený vodíkový hub se nachází v těsné blízkosti jihoafrických hranic, jen několik desítek kilometrů od projektu Boegoebaai a obě země tak (zatím neúspěšně) usilují o nalezení společné řeči co se koordinace a vodíkové spolupráce týče.

Ačkoliv bude cesta JAR k vytvoření efektivního vodíkového ekosystému dlouhá, není sporu o tom, že se zelený vodík v JAR těší značné vládní podpoře a zájmu mezinárodních investorů či států, jako je tomu mimo jiné v případě Německa, které se snaží si zajistit zdroj uspokojující jejich budoucí vodíkovou spotřebu.

Příležitosti pro české podniky lze tak v tuto chvíli v JAR spatřovat napříč celým spektrem obnovitelné energie, avšak především v oblasti solární, větrné či tzv. energy storage. S ohledem na postupný přechod od fosilních paliv k palivům obnovitelným je v JAR zájem i efektivnější a šetrnější technologie týkající se kapalných paliv
a „čistšího“ uhlí.

Autor: David Vaverka, ek. dipl. velvyslanectví ČR v Pretorii