česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid19 - aktuální podmínky cestování do Angoly a návratu do ČR

Vstup do Angoly a pohyb na jejím území je výrazně omezen. ČR řadí Angolu do kategorie tzv. zemí s velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

VSTUP NA ÚZEMÍ ANGOLY

Po příletu na letiště v Luandě je nutno absolvovat antigenní covid-19 rapid test. Úhradu (aktuálně) 12.000 kwanza je možno provést jen platební kartou. Obdobně je postupováno i na všech mezinárodních hraničních přechodech Angoly. V případě negativního výsledku není vymáháno absolvování karantény.

Hranice Angoly jsou i nadále uzavřené s výjimkou následujícího typu cest:

- návrat angolských občanů či cizinců s jakýmkoliv pobytovým povolením;

- vstup cizinců s pracovním vízem či vízem pro investory;

- výstup zahraničních osob, které míří zpět do zemí jejich pobytu;

- oficiální cesty do Angoly;

- vstup diplomatických a konzulárních pracovníků;

- humanitární pomoc;

- cesta za účelem urgentní zdravotní peče;

- technická mezipřistání.

Každý cestující do Angoly je povinen předložit negativní RT-PCR COVID-19 test, ne starší než 72 hod. před zahájením cesty. Dále je nutno vyplnit příjezdový formulář. 

Po příletu do Angoly musí každý cestující absolvovat rychlý antigenní test ještě na letišti.    

Při odletu z Angoly je povinné při nástupu do letadla předložit negativní RT-PCR COVID-19 test, ne starší než 72 hod. před zahájením cesty.

OČKOVANÉ OSOBY

očkované osoby po vstupu na území v případě negativního antigenního testu nemají povinnou 14 denní karanténu.

Stanovuje se povinnost předložit certifikát o úplném očkování nebo potvrzení o získání alespoň 1 očkovací dávky pro vstup do:

- restaurací a obdobných stravovacích zařízení,

- kin, divadel, hudebních představení, muzeí, škol, církevních objektů,

- posilovny, sportovišť a na sportovní utkání,

- při jakýchkoliv schůzkách v uzavřeném prostoru.

TESTOVANÉ OSOBY

V případě pozitivního vstupního antigenního  testu po vstupu do do země je povinná 14 denní karanténa či negativního u neočkované osoby. Karanténa je považována za dokončenou na základě vydaného osvědčení od zdravotnického orgánu, který daná osoba obdrží po absolvování antigenního testu s negativním výsledkem 14. den od začátku karantény. Imigrační orgány často zadržují cestovní doklad cestovatele, podmínkou pro vrácení dokladu je předložení osvědčení o ukončení karantény. Porušení karantény je sankciováno v rozmezí 250 000 až 350 000 Kwanza (363-510 EUR).

Stanovuje se povinnost předložit výsledek negativního testu na COVID-19 ne starším než 48 hodin pro vstup do:

- restaurací a obdobných stravovacích zařízení,

- kin, divadel, hudebních představení, muzeí, škol, církevních objektů,

- posiloven, sportovišť a na sportovní utkání,

- při jakýchkoliv schůzkách v uzavřeném prostoru.

Pro testování jsou vyhrazeny lékárny a laboratoře dle nařízení Ministerstva zdravotnictví. 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Zastupitelský úřad nedisponuje informacemi o podmínkách cest pro osoby s prodělaným onemocněním COVID19. 

DĚTI

Všechna uvedená opatření se týkají pouze osob starších 18 let. 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Příjezdový formulář lze nalézt na https://viagem.covid19.gov.ao/en/

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Je doporučeno omezit pobyt mimo bydliště či pracoviště pouze z nutných a neodkladných důvodů. Stanovuje se povinnost předložit certifikát o úplném očkování, potvrzení o získání alespoň 1 očkovací dávky či výsledek negativního testu na COVID-19 pro vstup do:

- restaurací a obdobných stravovacích zařízení,

- kin, divadel, hudebních představení, muzeí,

- posilovny, sportoviště a sportovní utkání,

- při jakýchkoliv schůzkách v uzavřeném prostoru.

Nařízeno je povinné správné nošení roušek (přes nos a ústa) ve všech veřejných prostorách a prostranstvích a dodržování základních hygienických zásad. Při nedodržení opatření hrozí pokuta mezi 15 000 – 20 000 AOA (cca 20-30 EUR).

Další vybraná opatření:

- veřejné shromažďování je omezeno na 10 osob;

- je zakázán prodej alkoholu a jeho požívání na veřejnosti;

- pracovní jednání jsou omezena na 50 % kapacity dané místnosti, max. 500 osob;

- kapacita v restauracích je omezena na 50 %, max. počet osob u jednoho stolu je 4, jsou zakázány samoobslužné restaurace bufetového typu, otevírací doba je stanovena od 6:00 do 22:00 hod pro konzumaci ve vnitřních prostorách restaurace, take-away či donášku domů. 

- kapacita ve veřejné dopravě omezena na 75 %; stejně tak i počet zaměstnanců přítomných v zaměstnání ve veřejné i soukromé sféře je omezen na 75%;

- vzdělávací a náboženské instituce jsou otevřeny;

- pláže zůstávají uzavřeny. Znovu otevřou kina, divadla, kasina a zábavní podniky za podmínky dodržování protiepidemiologických pravidel;

- kolektivní sporty jsou zakázány. Individuální sporty (max. do počtu 5 osob) je možno provozovat v časech od 5:00 do 7:00 hod a od 17:00 do 19:00 hod. vždy za dodržení bezpečných odstupů. Při individuálním sportu není nutno používat roušku. Znovu otevírají posilovny a fitcentra na 50 % kapacity při dodržování protiepidemiologických pravidel.

- obecně je doporučeno omezené vycházení jen na nejnutnější případy, v časech od 0:00-5:00 hod budou dodržování kontrolovat ozbrojené složky.  

Cestování mezi provinciemi může být omezeno nastolením tzv. cerca sanitária. Pro výstup z takové zóny je požadováno předložení negativního testu na COVID-19 a dále mohou být zavedeny zdravotní kontroly. Je doporučeno, aby při přesunu mezi provinciemi disponovali certifikátem o očkování na COVID-19. Hlavní město Luanda již nepatří do tzv. cerca sanitária a není potřeba disponovat zvláštním povolením angolské vlády. Podmínky pro přechod mezi provinciemi se mohou často měnit.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Při pozitivním antigenním testu při příletu na letiště, či RT-PCR testu během pobytu je nutno kontaktovat nejbližší zdravotnické středisko či linku 111 (provincie Luanda a Benguela) a řídit se pokyny hygienických pracovníků. Opustit zemi lze až v případě negativního RT-PCR testu.   

TRANZIT

V případě tranzitu bez vstupu na angolské území není zapotřebí absolvovat povinnou 14denní karanténu. Jsou vyžadována epidemiologická opatření dle cíle cesty. 

UŽITEČNÉ KONTAKTY 

Portal Oficial do Governo da República de Angola

Portal Oficial do Governo da República de Angola - Notícias – GOVERNO

Více informací v aktualizovaném prezidentském dekretu, který vstoupil v platnost 24. 12. 2021 a platí do 15. 1. 2022 - Aktualizovaný prezidentský dekret v platnosti od 16. ledna 2022 (jen v portugalštině).

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky.

 

 

přílohy

Prezidentský_dekret_220114_port 1 MB PDF (Acrobat dokument) 17.1.2022