česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění: Od 1. 6. 2015 platí zpřísněné podmínky pro cestování nezletilých osob do JAR a ze země

Nezletilá osoba musí mít u sebe vždy svůj rodný list, na němž jsou uvedena jména obou rodičů. Pokud necestuje s oběma rodiči, pak také souhlas rodičů, příp. druhého rodiče.

Nezletilá osoba musí mít u sebe vždy svůj rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie), na němž jsou uvedena jména obou rodičů. Rodný list musí být úředně přeložen do anglického jazyka.

V případě, že nezletilou osobu doprovází pouze jeden rodič, musí mít u sebe navíc úředně ověřený a do anglického jazyka úředně přeložený souhlas (místopřísežné prohlášení) druhého rodiče, že do a z JAR může vycestovat (formulář MV JAR - místopřísežné prohlášení rodiče k cestě), a také kopii jeho cestovního dokladu. Na souhlasu musí být uvedeny místo pobytu a kontaktní informace rodiče, zejména telefonní spojení.

V případě, že nezletilou osobu nedoprovází ani jeden z rodičů, musí tato osoba uvedené dokumenty doložit za oba rodiče. V tomto případě musí při vstupu na území JAR doložit i zvací dopis osoby, u níž bude v JAR pobývat, kopii cestovního dokladu této osoby a její kontaktní data (adresa, telefon). Úředně ověřený souhlas rodiče/ů s cestou dítěte nesmí být starší tří měsíců.

V případě, že nezletilá osoba nemůže doložit souhlas s uskutečněním cesty některého z biologických rodičů (adopce, pěstounská péče, úmrtí rodičů), musí doložit právně závazné dokumenty (soudní rozhodnutí, úmrtní list rodiče) dokládající tento stav, jež musí být také úředně přeloženy do anglického jazyka.

Upozornění: poskytování závazných informací o cestování do JAR je v kompetenci výhradně zastupitelských úřadů JAR v zahraničí a na území JAR jihoafrického ministerstva vnitra.