česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Neznámý
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zmírněná opatření pro cestování mladistvých do a z Jihoafrické republiky

Opatření, která platí pro cestování dětí do a z Jihoafrické republiky od 1.6.2015, byla částečně zmírněna.

Od 1. 6. 2015 platí zpřísněné podmínky pro cestování nezletilých osob (osoba mladší 18 let) do JAR a z JAR. Tato opatření byla zmírněna na konci roku 2018. Ačkoliv nová legislativa neukládá nově povinnost mít při cestování rodný list dítěte, pokud cestuje s oběma rodiči, Ministerstvo vnitra JAR nadále doporučuje rodné listy při cestování s mladistvými mít vždy u sebe pro případ, kdy by na hranicích došlo k pochybnostem ohledně rodičů (např. různé příjmení dítěte a rodiče). V případě, že rodič nebude mít některý z níže uvedených dokumentů na hranici, bude mu poskytnuta lhůta 24 hod. k jejich obstarání. Ke kontrole níže uvedené dokumentace k dítěti (cestujícího s oběma rodiči) by mělo docházet pouze v případě pochybností.

Pro cestování s mladistvými platí následující:

  • mladistvý s oběma rodiči (pokud nemají údaje o dětech obsaženy v pasu) – cestovní pas dítěte, rodný list dítěte obsahující údaje o rodičích

  • mladistvý s jedním rodičem – cestovní pas dítěte, rodný list dítěte, souhlas druhého rodiče v anglickém jazyce – formulář , kopie pasu druhého rodiče, kontaktní údaje na druhého rodiče (obsaženo v souhlasu). V případě, že nezletilá osoba nemůže doložit souhlas s uskutečněním cesty některého z biologických rodičů (rozvod, adopce, pěstounská péče, úmrtí rodičů), musí doložit právně závazné dokumenty (soudní rozhodnutí, úmrtní list rodiče) dokládající tento stav, v případě sdílené péče – souhlas obou rodičů je vyžadován.

  • mladistvý bez doprovodu rodičů – cestovní pas dítěte, souhlasy rodičů, rodný list dítěte a kopie pasů rodičů, v případě absence souhlasu rodičů některé z výše uvedených právně závazných dokumentů (adopční rozsudek, úmrtní list rodiče, …). V případě cestování se školou může tyto dokumenty suplovat prohlášení ředitele školy, že škola má k dispozici tyto dokumenty. Dále dopis osoby přijímající dítě v Jihoafrické republice, obsahující její údaje o rezidenční adrese, kontaktní údaje zvoucí osoby a kde dítě bude pobývat. Kopie občanského průkazu či pasu zvoucí osoby v Jihoafrické republice. Kopie víza či pobytového povolení, pokud zvoucí osoba není občanem JAR.

    Poznámky k dokumentaci:

  • listiny jsou vyžadovaná v originále či v prosté kopii (nikoliv ověřené)

  • souhlas rodičů je vyžadován v listinné podobě – forma prostého dopisu s podpisem, podpis nemusí být ověřen, již není nadále požadováno jej předkládat ve formě affidavit, který byl dříve ověřován jihoafrickým zastupitelským úřadem,

  • vzor souhlasu na stránkách Ministerstva vnitra JAR - „Parental Consent letter", doporučuje se mít souhlas v angličtině – není třeba mít úřední překlad, měl by obsahovat údaje o plánované cestě (tam a zpět), kontaktní údaje na rodiče, podpis, připojit kopii pasu rodiče. Souhlas by neměl být starší než 6 měsíců.

    Pro aktuální a úplné informace doporučujeme před cestou konzultovat Velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze.

Upozornění ke stávající praxi:

Vzhledem k tomu, že některé letecké společnosti z opatrnosti nadále požadují úředně ověřené souhlasy rodičů, doporučujeme nadále mít podpis nepřítomného rodiče ověřený.  

přílohy

Amended immigraton regulation travelling with minors 72 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 13.5.2019