česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Apostila

Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na úřední listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na úřední listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán.

Každý úřední dokument vydaný v Jihoafrické republice, má-li být použit na území ČR musí být úředně ověřen tzv. apostilou. V Jihoafrické republice vydává apostilu Ministerstvo mezinárodních vztahů a spolupráce (Department of International Relations and Cooperation). Bližší informace v přílohách.


Pro úřední listiny vydané českými úřady, které mají být použity v zahraničí, vydává apostilu v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pro listiny vydané justičními orgány nebo notáři v ČR pak Ministerstvo spravedlnosti ČR.

přílohy

Information sheet DHA 2014 66 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

Submission of documents to the legalisaztion section... 55 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014