česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Informace konzulárního oddělení.

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Pretorii přijímá žádosti o vydání cestovních pasů, podílí se na výkonu státoobčanské agendy a provádí ověřování podpisů nebo kopií listin. Jeho prostřednictvím je možné zaregistrovat matriční událost, ke které došlo v zahraničí. Jedná se například o zápis narození či sňatku. Je též pověřeným místem informačního systému CzechPOINT, v rámci kterého lze na základě žádosti vystavit výpis z informačních systémů veřejné správy, například výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí a z živnostenského nebo obchodního rejstříku.

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu zajištění hladkého provozu vyřizování Vašich žádostí je na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Pretorii zaveden systém objednávání schůzek.

Pro konzulární záležitosti (občanství, pasy, matriční doklady ap.) je třeba si předem domluvit schůzku na telefonním čísle 012 4312 380. Volejte prosím v odpoledních hodinách.

Konzulární působnost

Velvyslanectví ČR v Pretorii má konzulární působnost pro Jihoafrickou republiku, Botswanskou republiku, Lesothské království, Mauricijskou republiku, Namibijskou republiku, Svazijské království, Angolskou republiku, Madagaskarskou republiku, Mosambickou republiku.

Honorární konzulát ČR v Gaborone

Botswanská republika 

Honorární konzulát ČR v Maputo

Mosambická republika

Honorární konzulát ČR v Luandě

Angolská republika

Honorární konzulát ČR v Port Luis

Mauricijská republika

Honorární konzulát ČR ve Windhoeku

Namibijská republika

Upozorňujeme, že honorární konzuláty mají omezenou působnost. Provádí pouze následující úkony:

  • ověřování podpisů osob (pouze Gaborone, Port Louis, Maputo a Luanda)
  • ověřování správnosti opisů či kopií listin pro použití při jednání v ČR (pouze Gaborone, Port Louis, Maputo a Luanda)
  • ověřování správnosti dodaného překladu (pouze Gaborone, Port Louis, Maputo a Luanda)
  • vystavení náhradních cestovních dokladů pro návrat do ČR
  • předávání nově vydaných cestovních pasů ČR

Ostatní záležitosti vyřizují pouze Velvyslanectví ČR v Pretorii.

 

Sčítání lidu - dopis krajanům

Velvyslanectví žádá krajany, aby v přípaě nejasností ve věci sčítání lidu pečlivě prostudovali dopis krajanům od Českého statistického úřadu. více ►

Sčítání lidu prodlouženo o měsíc

Český statistický úřad (ČSÚ) prodloužil lhůtu, během které je možné odeslat online formulář ke sčítání lidu. Původně měli lidé čas do 9. 4., nový nejzazší termín je 11. 5. 2021. Kdo se musí zapojit Účast ve sčítání lidu je povinná. Sečíst se… více ►

Call centrum MZV má nové číslo

Velvyslanectví informuje, že od 18.2. je zřízeno nové číslo informačního call centra MZV: +420 222 264 222. Poskytuje základní odkazy a informace o cestách do okolních států. více ►

Nová povinnost pro držitele pobytových oprávnění

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Setkání na rezidenci s krajankami a knihovní dny se ruší

Z důvodu nouzové situace se plánované setkání s krajankami na rezidence velvyslance, které se mělo konat dne 17.3. ruší. Přejeme silnou imunitu, a po zvládnutí pandemie se těšíme na viděnou. více ►

Velvyslanectvi ruší až do odvolání všechny akce a schůzky

S ohledem na závažnost situace v souvislosti s šířením pandemie ve světě velvyslanectví ruší všechny plánované akce a schůzky. Opatření se týká i konzulárního a vízového oddělení. Nadále budou vyřizovány pouze nouzové záležitosti. více ►

Víza pro Čechy do Namibie i na letišti Hosea Kutako

Občané České republiky mohou nyní získat víza ke vstupu do Namibie i na mezinárodním letišti Hosea Kutako International Airport. více ►

Zjednodušení cestování českých dětí do Jihoafrické republiky

Ministerstvo vnitra JAR zmírnilo od listopadu 2019 podmínky pro cestování dětí ze zemí, které nemají vízovou povinnost, do/ z Jihoafrické republiky. Děti, které cestují v doprovodu, mohou přicestovat do JAR pouze s platným cestovním pasem.… více ►

Setkání honorárních konzulů ČR v Kapském Městě

thumb

Velvyslanectví ČR v Pretorii uspořádalo setkání honorárních konzulů České republiky, kteří jsou v působnosti velvyslanectví, v Kapském Městě ve dnech 19. – 20. dubna 2018. více ►

Nový občanský zákoník

justice_2_foto_ek

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který nahradil dosud platný občanský zákoník z r. 1964 (zákon 40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků). více ►

Apostila

Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na úřední listině za účelem jejího použití v zahraničí. více ►

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Informace a formuláře nutné pro zápis manželství a vystavení českého oddacího listu. více ►

Žádost o vystavení českého rodného listu

Informace a formuláře nutné k zápisu narození a vystavení českého rodného listu. více ►