česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého oddacího listu

Informace a formuláře nutné pro zápis manželství a vystavení českého oddacího listu.

Formuláře potřebné k vystavení českého oddacího listu je možné si stáhnout z této stránky ze seznamu příloh, které jsou umístěny na konci stránky. Můžete nás také požádejte o jejich zaslání faxem (012 4312 398) či emailem  consulate_pretoria@mzv.cz.V žádosti prosím popište stručně Vaši situaci (místo narození, jaké české/československédoklady máte, pokud jste narozeni v zahraničí, jaké české doklady mají Vaši rodiče). Formuláře a instrukce Vám poté rádi zašleme.

Podklady k vydání českého oddacího listu:

  1. Všechny formuláře čitelně vyplněné v českém jazyce.
  2. Doklad o státním občanství ČR - tj. platný občanský průkaz nebo osvědčení o státním občanství (ne starší 1 roku) nebo platný cestovní pas. Došlo-li v souvislosti s uzavřením manželství ke změně příjmení, platnost cestovního pasu skončí uplynutím 3 měsíců ode dne uzavření manželství. Pokud se prokazujete pouze platným cestovním pasem, je třeba učinit prohlášení ke státnímu občanství a vyplnit příslušný formulář. Pokud  nedisponujete platným dokladem o státním občanství ČR, můžete zároveň spolu s hlášením matriční události požádat o vydání osvědčení o státním občanství ČR.
  3. Vyplněný formulář Žádosti o zápis uzavření manželství v českém jazyce.
  4. Cizozemský oddací list ve formě úplného matričního výpisu (tzv. „full“ nebo „unabridged“) ověřený formou Apostily a překladem do českého jazyka.
  5. Kopii českého rodného listu žadatele; jsou-li oba snoubenci českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou snoubenců.
  6. Úmrtní list bývalého manžela/ky, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova.
  7. Rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, jestliže občan ČR uzavřel manželství jako rozvedený. K dokladu o rozvodu manželství  musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství (pokud bylo manželství rozvedeno v Jihoafrické republice či jinde v zahraničí). Přikládáme informace a formulář, jak požádat o uzání jihoafrického rozhodnutí ve vědech rozvodu manželství. Viz též webové stránky Nejvyššího soudu.
  8. V případě, že žena žádá o zápis nového příjmení v mužském tvaru (bez koncovky -ová), přiložte kopii cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti manžela. Dále pak vyplňte následující formulář dle data uzavření sňatku:

- První zápis do zvláštní matriky
- Dodatečný zápis do zvláštní matriky

Poplatky za vydání českého oddacího listu se hradí při podání žádosti v hotovosti v jihoafrických randech:

Zápis manželství do Zvláštní matriky a vystavení oddacího listu 200,-Kč
Ověření správnosti překladu cizozemského oddacího listu 150,-Kč (za stránku)
Ověření kopie cizozemského oddacího listu 150,-Kč (za stránku)
Osvědčení o státním občanství ČR   300,-Kč

Výše poplatků v randech se mění v závislosti na měnovém kurzu každý měsíc.

Veškeré fotokopie a podpisy žadatele na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem.

Předložené cizozemské doklady se stávají součástí sbírky listin Zvláštní matriky Brno a žadateli se nevracejí.

přílohy

žádost o zápis uzavření manželství 2014 44 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

První zápis do zvláštní matriky (bez -ová) 26 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

Další zápis do zvláštní matriky (bez -ová) 26 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

Informace a formulář uznání rozvodu 44 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014