česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu

Informace a formuláře nutné k zápisu narození a vystavení českého rodného listu.

Formuláře potřebné k vystavení českého rodného listu je možné si stáhnout z této stránky ze seznamu příloh, které jsou umístěny na konci stránky. Můžete nás také požádat o jejich zaslání faxem (012 4312 398) či emailem consulate_pretoria@mzv.cz. Popište prosím stručně Vaši situaci (místo narození, jaké české/československé doklady máte, pokud jste narozeni v zahraničí, jaké české doklady mají Vaši rodiče). Formuláře a instrukce Vám poté rádi zašleme.

Podklady k vydání českého rodného listu:

 1. Všechny formuláře čitelně vyplněné v českém jazyce. Pokud je dítě nezletilé, vyplňuje a podepisuje formuláře rodič nebo zákonný zástupce
 2. Doklad o rodném čísle - pokud jej nemáte, můžete o něj požádat v žádosti o přidělení rodného čísla
 3. Doklad o státním občanství ČR - pokud jej nemáte, můžete o něj požádat v žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR
 4. Při žádosti o rodný list dítěte do 15 let doklad o státním občanství ČR jednoho z rodičů
 5. Vyplněný přiložený formulář Žádost o zápis narození v českém jazyce
 6. Cizozemský rodný list ve formě úplného matričního výpisu (tzv „full“ nebo „unabridged“) ověřený formou Apostily a překladem do českého jazyka
 7. Český rodný list matky/otce žadatele/ky
 8. Český oddací list rodičů žadatele/ky, pokud jsou oddáni
 9. Kopii českého cestovního pasu nebo občanského průkazu matky a otce žadatele/ky
 10. Kopie platných identifikačních dokladů žadatele/ky
 11. Nejsou-li rodiče dítěte manželé, je nutné přiložit Zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů
 12. Pokud je dítě ženského pohlaví, je možné zapsat jeho příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky -ová). V takovém případě je třeba vyplnit jeden z následujících formulářů dle data narození:

Doporučujeme žadatelům se před podáním žádosti seznámit s podmínkami dvojího občanství země, v níž žijí. V případě JAR jsou k dispozici na webové stránce Department of Home Affairs.

Poplatky se platí při podání žádosti v hotovosti v jihoafrických randech:

Osvědčení o státním občanství ČR 300,-Kč
Zápis narození do Zvláštní matriky a vystavení rodného listu 200,-Kč
Ověření správnosti překladu cizozemského rodného listu 150,-Kč (za stránku)
Ověření kopie cizozemského rodného listu 150,-Kč (za stránku)

Poplatky se mění v závislosti na měnovém kurzu každý měsíc.

Veškeré fotokopie a podpisy žadatele na formulářích musí být ověřeny příslušným konzulárním pracovníkem.

Předložené cizozemské doklady se stávají součástí sbírky listin Zvláštní matriky Brno a žadateli se nevracejí.

přílohy

Zápis narození - Birth entry 40 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

application form for male surname (first entry, under... 27 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

application form for male surname (first entry, over 18) 27 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

application form for male surname (additional entry,... 28 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014

application form for male surname (additional entry,... 25 KB DOC (Word dokument) 21.9.2014