česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konec lhůty pro předání/doručení žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů - Volby do Senátu 2022

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - září 2022 - konec lhůty pro předání/doručení žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů:
V souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022,   připomínáme, že dne 14. srpna (neděle) končí podle ustanovení  § 6, odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného zastupitelským úřadem.
K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do ZSV zapsána.
Žádost, podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií shora uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů.

 

Pro zapsání do Zvláštního seznamu voličů se objednejte k osobní schůzce na Velvyslanectví na adrese consulate_pretoria@mzv.cz.

Velvyslanectví však upozorňuje, že do těchto senátních voleb nelze volit mimo území České republiky a to ani korespondenční formou.