česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mauricius: podmínky vstupu do země

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Mauricius plně otevřel dne 1. října 2021 hranice pro mezinárodní turistiku. Vstup vakcinovaným s covid testem bez další karantény. Povinnost mít uzavřeno zdravotní pojištění na COVID.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Od 1. října 2021 byl ostrov plně otevřen turistům.

Očkovaní hosté mohou cestovat na Mauricius bez omezení, ale musí předložit negativní PCR test, který byl odebrán 72 hodin před odjezdem na Mauricius. Děti do 18 let, které doprovázejí plně vakcinované rodiče mají výjimku z karantény a mohou se volně pohybovat po ostrově od chvíle vstupu.

Cestovatelé na Mauricius by si měli být vědomi toho, že je povinné mít doklad o cestovním pojištění, které konkrétně kryje COVID-19, stejně jako běžné lékařské krytí, potvrzuje Travel News.

Osvědčení o cestovním pojištění, která výslovně nezmiňují krytí událostí souvisejících s COVID-19, jsou nepřijatelná a některým cestujícím již byl odepřen nástup na palubu z důvodu, že nemají správné krytí.

Cestující si také musí stáhnout a vyplnit správné formuláře z webových stránek Air Mauritius: formulář lokátoru cestujících a formulář pro vlastní prohlášení o zdravotním stavu. Cestovatelé ubytováni v ne-hotelovém ubytování si také musí stáhnout a vyplnit formulář zdravotní laboratoře.

 

Neočkovaní cestovatelé:  

  Zarezervujte si 14denní karanténu včetně jídla a transferů v oficiálně určeném hotelu.

• Budete muset zůstat ve svém hotelovém pokoji 14 dní a jídlo vám bude doručeno na pokoj

• V den příjezdu a ve dnech 7 a 14 se podrobíte testu PCR

• Po negativním testu PCR 14. den můžete ostrov volně prozkoumat a přestěhovat se do jiného ubytování nebo jít domů.

Následující vakcíny byly schváleny pro vstup na Mauricius:

· • AstraZeneca: Covishield

· • AstraZeneca: Vaxzevria

· • Covaxin

· • Johnson & Johnson

· • Moderna

· • Vakcína Pfizer-BioNTech

· • Sinopharm

· • Sputnik

· • Sinovac- CoronaVac

2. DOPRAVA

Ostrov je možno opustit bez omezení (v závislosti na dostupných leteckých spojích).

3. OPATŘENÍ

Ekonomické aktivity jsou povoleny a trh je otevřen při dodržování nezbytných hygienických zásad a povinném nošení masek na veřejných místech. Byly zrušeny poslední omezení pro ekonomické aktivity, jako jsou kina, posilovny, parky, pláže, kulturní místa apod. Uvolněná byla také veřejná doprava. 

Očkování: Užívány jsou vakcíny AstraZeneca (Covishield), dále indický Covaxin a vakcína čínské firmy Sinopharm. Celkem Mauritius obdržel více než 1 mil. očkovacích dávek.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

https://madagascar-tourisme.com/en/travel-alerts-for-madagascar/

https://www.diplomatie.gov.mg/

Testy na covid:

Laboratory C-Lab

Clinique Darné

Georges Guibert Street

Floreal

Mauritius

Tel: (+230) 601 2300
Email: darnelab@cliniquedarne.com

Očkování a počet nakažených:

68 % z 1,3 milionu obyvatel bylo plně očkováno a 89 % dostalo alespoň jednu dávku, což je jedna z nejvyšších dávek na světě.

Podle údajů na webových stránkách africké cdc zaznamenal Mauricius do 26. září 13 685 případů koronaviru, ale týdenní průměr prudce klesl ze srpnového vrcholu.

 

5. NÁVRAT DO ČR

Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou,  nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A PŘÍJEZDOVÉHO  FORMULÁŘE PRO:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy, nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí z velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.9,

c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.

UPOZORNĚNÍ

Jednotlivé letecké společnosti mohou při návratudo ČR požadovat negativní testy před vstupem na palubu i od vakcinovaných osob, proto doporučujeme si ověřit u dopravce přímo, zda mohou plně vakcinovaní (ve smyslu aktuálního OO MZd ČR) cestovat do vlasti bez testu.