česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přípustnost žádosti o schengenské vízum

1. Žádost byla podána ve lhůtě. Žádosti o vízum se podávají nejdříve šest měsíců, a v případě námořníků při plnění jejich povinností nejdříve devět měsíců, před zahájením předpokládané návštěvy a zpravidla nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením předpokládané návštěvy. V jednotlivých odůvodněných naléhavých případech mohou konzulát nebo ústřední orgány umožnit podání žádostí později než 15 kalendářních dnů před zahájením předpokládané návštěvy.
 
2. Žádost obsahuje náležitosti uvedené v čl. 10 odst. 3 písm. a) až c) Vízového kodexu Při podání žádosti žadatel:
a)  předloží formulář žádosti v souladu s článkem 11 VK;
b)  předloží cestovní doklad v souladu s článkem 12 VK;
c)  předloží fotografii v souladu s normami stanovenými v nařízení (ES) č. 1683/95 nebo, pokud je VIS zprovozněn podle článku 48 nařízení o VIS, v souladu s normami stanovenými v článku 13 tohoto nařízení;
d)  umožní odebrání svých otisků prstů v souladu s článkem 13, pokud se na něj tato povinnost vztahuje;
e)  zaplatí vízový poplatek v souladu s článkem 16;
f)  předloží podpůrné doklady v souladu s článkem 14 a přílohou II;
g)  předloží doklad o dostatečném a platném cestovním zdravotním pojištění v souladu s článkem 15, pokud se na něj tato povinnost vztahuje.
 
3. Byly odebrány biometrické údaje žadatele.
4. Byl uhrazen vízový poplatek.
 
 

Odkaz na plné znění Vízového kodexu naleznete zde

Každý žadatel, jehož žádost o vízum byla zamítnuta, obdrží písemné vysvětlení, které obsahuje pokyny týkající se odvolání, pro nové posouzení důvodů, proč byla žádost zamítnuta.

Žadatel má právo podat novou žádost, která musí být doložena všemi požadovanými dokumenty. Může tak učinit ihned po zamítnutí své předchozí žádosti. Žadatel  má 15 denní lhůtu na odvolání.

 

Důležité upozornění: Schengenské vízum nezaručuje právo na vstup do schengenského prostoru. Pokud imigrační úřady odmítnou vstup, nelze podat žádný nárok na povolení.